Vrijeme održavanja: 07.04.2016.

Objavljeno: 07. 04. 2016. , Ažurirano: 08. 09. 2016.

U Županijskoj komori Sisak Strukovna je grupa drvno-prerađivačke industrije ŽK Sisak održala svoju sjednicu 7. travnja. Glavna je tema sastanka bio odabir kandidata za radna tijela Udruženja drvno-prerađivačke industrije HGK.

U tijeku je izborni proces za radna tijela Udruženja za razdoblje 2016.-2020. (predsjednik, zamjenik, potpredsjednici, članovi Izvršnog odbora, članovi Vijeća Udruženja). Tijek izbora kreće od strukovnih grupa na razinama županijskih komora koje će predložiti kandidate za pojedine funkcije između svojih članova tvrtki koje su registrirane za djelatnosti C16 –  Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala i C31 – Proizvodnja namještaja.

Prije predlaganja kandidata za tijela Udruženja, tijekom rasprave prisutnih članova, izdvojeni su problemi u poslovanju ove grane industrije od kojih je glavni dobivanje količine trupaca dovoljne za kontinuiranu proizvodnju i njihova raspodjela drvoprerađivačima putem ugovora s Hrvatskim šumama kao glavnim opskrbljivačem.

Članovi su međusobno predlagali kandidate za pojedina tijela, koji će biti uvršteni na kandidacijske liste za izbore, a glasanjem su i prihvaćeni. Cilj je uključiti što veći broj tvrtki s područja Sisačko-moslavačke županije u rad Udruženja.