Na Plenarnoj sjednici Udruženja banaka pri Hrvatskoj gospodarskoj komori za predsjednika Udruženja izabran je član Uprave Hypo Alpe-Adria-Banke Ivan Jandrić, na mandat od četiri godine. Za zamjenika predsjednika izabrani su članica Uprave Hrvatske poštanske banke Dubravka Kolarić i predsjednik Uprave Croatia banke Mladen Duliba.

„Posebno želim istaknuti važnost povezivanja članica Udruženja banaka s malim i srednjim poduzetnicima, tj. članicama ostalih udruženja koja djeluju u okviru HGK, a koja okupljaju poslovne subjekte iz svih grana gospodarstva. U ostvarivanju tog cilja posebnu ulogu imat će novoosnovani Odbor za gospodarstvo“, rekao je Jandrić govoreći o aktivnostima Udruženja u 2016. godini.

Pored predsjednika i zamjenika, izabrani su i članovi Vijeća Udruženja, a za poslovnog tajnika imenovan je Krešimir Opić, iz Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK. Sukladno usvojenim izmjenama Poslovnika o radu Udruženja predviđeno je osnivanje dva nova odbora: Odbora za gospodarstvo i Odbora za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama. Odbor za gospodarstvo će pridonijeti međusektorskom povezivanju članica HGK na relaciji banke – gospodarstvenici te će suradnjom kroz ovaj Odbor banke definirati smjernice i glavne aktivnosti u cilju povezivanja banaka i gospodarstvenika kroz sustav HGK, a putem Odbora za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama  članice Udruženja banaka HGK unaprijedit će svoju suradnju sa EBRD-om, Svjetskom bankom i EIB-om.

Predstavnici Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize članicama Udruženja predstavili su komorske usluge, a posebno je naglašena uloga HGK u povezivanju financijskih institucija s jedne strane, i ostalih gospodarskih subjekata s druge. U tom kontekstu, naglasak je stavljen na suradnju Udruženja banaka HGK s drugim udruženjima pri HGK (56) te korištenje mreže županijskih komora (20) s ciljem povezivanja poslovnih subjekata i financijskih institucija te unaprjeđenja njihove poslovne suradnje.

Istaknuta je uspješna suradnja s mjerodavnim institucijama i državnim tijelima po svim pitanjima od interesa za Udruženje, a posebice u dijelu donošenja novih ili izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih akata (komentari putem radnih skupina; komentari e-savjetovanjima; komentari putem Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog Sabora; inicijative prema HNB-u, HANFA-i, Ministarstvu financija i sl.). Značajan dio aktivnosti Sektora u vezi je s edukacijom članica, a u 2015. godini Sektor je organizirao 30 različitih oblika edukacije. Tijekom obilježavanja Europskog i Svjetskog tjedna novca od 14. do 18. ožujka, HGK je organizirala i nekoliko edukativno-informativnih događanja širom Hrvatske, s ciljem podizanja financijske pismenosti.

Na sjednici su predstavljene i informacije o stanju projekta SEPA u Hrvatskoj. Naime, HGK predsjeda Hrvatskim SEPA forumom. Ostali su članovi Hrvatska narodna banka, Hrvatska udruga banaka, Ministarstvo financija, FINA, a u radu sudjeluje i Hrvatska obrtnička komora. Glavni zadatak HSF-a jest promocija SEPA platnih usluga te informiranje i edukacija korisnika platnih usluga o izmjenama u platnom prometu koje donose SEPA pravila za plaćanja u kunama i eurima. Dosad je HSF organizirao 55 radionica širom Hrvatske, a nastavit će se s organizacijom dodanih radionica za gospodarstvenike. Na sjednici su također predstavljene informacije o sudovima pri HGK: Centar za mirenje, Sud časti, Stalno arbitražno sudište.

*Članice Udruženja banaka HGK su sve banke osnovane u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, a u radu Udruženja sudjeluje i Hrvatska banka za obnovu i razvitak. Članice se udružuju s ciljem promicanja i zaštite zajedničkih interesa bankarske zajednice, razvoja bankarskog sektora te financijskog tržišta kao cjeline.