Vrijeme održavanja: 15.01.2021.

Objavljeno: 10. 12. 2020. , Ažurirano: 16. 12. 2020.

Udruženje za informacijske tehnologije Hrvatske gospodarske komore u suradnji s Apsolonom d.o.o., provodi istraživanje spremnosti hrvatskog gospodarstva za digitalnu transformaciju. 

Zbog ubrzanog rasta novih digitalnih tehnologija te njihovog sve većeg utjecaja na današnje poslovanje, Apsolon je izradio Hrvatski digitalni indeks (HDI), koji smo prilagodili prema strukovnim udruženjima Hrvatske gospodarske komore za potrebe našeg istraživanja.

HDI pomaže tvrtkama procijeniti njihovu spremnost na izazove koje donosi digitalna transformacija, preispitati postojeće procese i strategiju poslovanja te saznati koje rezultate mogu ostvariti putem digitalne transformacije. Na temelju podataka prikupljenih pomoću HDI upitnika dobiva se pregled stanja digitalne transformacije u hrvatskim tvrtkama te procjena digitalne spremnosti tvrtki iz različitih djelatnosti.  Rezultati istraživanja će nam omogućiti izradu preporuka i smjernica za unapređenje digitalnih kapaciteta, kako za svaku tvrtku koja sudjeluje, tako i za cjelokupno gospodarstvo.

HDI upitnik kroz svoja pitanja pokriva četiri glavna područja digitalne transformacije hrvatskog gospodarstva. U prvom dijelu upitnika obuhvaćena su pitanja koja daju uvid u trenutno stanje procesa digitalizacije i digitalne transformacije u hrvatskom gospodarstvu, dok je drugi dio usmjeren na ispitivanje razine spremnosti tvrtke na izazove koje donosi digitalna transformacija i poslovanje u digitalnom dobu. Treći dio upitnika preispituje postojeće poslovne procese vezane uz digitalizaciju i digitalnu strategiju tvrtke, a u posljednjem dijelu analiziraju se mogući rezultati digitalne transformacije i uvođenja inovativnih tehnologija u poslovanje.

Molimo vas da izdvojite 15 minuta za sudjelovati u ovom istraživanju. Vaši su odgovori u potpunosti anonimni.

Anketni upitnik se nalazi na stranici: https://digitalni-indeks.hr/