Vrijeme održavanja: 20.09.2019. - 10.10.2019.

Objavljeno: 20. 09. 2019. , Ažurirano: 20. 09. 2019.

Republika Hrvatska
Ministarstvo državne imovine
Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10

Mijenja se tekst Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 8/19 objavljen 7. rujna 2019. na www.imovina.gov.hr i to kako slijedi: 

S popisa nekretnina u Javnom pozivu briše se nekretnina pod rednim brojem 

30.

393.000,00

39.300,00

1.432

8.430,45

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA U OPĆINI DRENOVCI – površine 1.432 m2

Nekretnina označena kao zk.č.br. 401, površine 885 m2, zk.č.br. 402, površine 547 m2, ukupne površine 1.432 m2,  obje upisane u z.k.ul. 850, k.o. Račinovci, Općinski sud u Vinkovcima, Zemljišno-knjižni odjel Županja.

Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti nekretnine. 

U skladu s tom informacijom neće se zaprimati ponude za kupnju predmetne nekretnine.