Vrijeme održavanja: 07.12.2020. - 10.12.2020.

Objavljeno: 06. 03. 2020. , Ažurirano: 11. 03. 2020.

Kao i prethodnih godina, i 2020. godine Hrvatska gospodarska komora organizira nacionalni štand na sajmu ILTM (International Luxury Travel Market), u Cannesu od 7. do 10. prosinca 2020. godine.

HGK bi sa suizlagačima te u poslovnoj suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom zakupio štand veličine 36 m² na kojem će biti 8 stolova za sastanke (jedan stol = jedan set od do 52 unaprijed dogovorena sastanka). Ukupan trošak sudjelovanja na tom sajmu iznosi oko 83.000 eura, tj. oko 10.400 eura po stolu. Uz sufinanciranje HGK i HTZ-a, udio po jednom stolu svakog prijavitelja iznosio bi oko 5500 eura, a konačna će se cijena moći odrediti tek nakon određivanja konačnog broja sudionika te zakupa štanda i prihvata ponude za uređenje štanda.

Ova ponuda odnosi se samo na tvrtke članice HGK.

Pozivamo vas da iskažete interes za izlaganje, tj. rezervaciju stola za sastanke na sajmu ILTM Cannes 2020. ispunjavanjem ankete o iskazu interesa (u nastavku teksta) najkasnije do 13. ožujka.

Više informacija o sajmu možete zatražiti u Sektoru za turizam HGK (tel. +385 1 456-1570, +385 1 456-1660).

Rezervacije stolova će se potvrditi po prvenstvu prijave.