Svjetski dan investicijskih fondova 2021.

Objavljeno: 19. 04. 2021. , Ažurirano: 20. 04. 2021.

"Prošla je godina pokazala znatnu zrelost hrvatskog financijskog tržišta. Svi sudionici tržišta imali su cilj što učinkovitije proći kroz COVID oluju te su u tome zajednički i uspjeli. Ulagatelji u fondove, ponajviši građani, pokazali su razumijevanje kako je ovo bila samo još jedna korekcija te je do kraja godine njihovo povjerenje u oporavak nagrađeno kvalitetnim povratima", smatra predsjednik Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK Hrvoje Krstulović.

Nakon značajnijeg pada imovine u ožujku 2020. godine (-32% u odnosu na veljaču) već u travnju bilježi se blagi porast imovine koji je nastavljen sve do danas. Tako je ukupna imovina u odnosu na ožujak prošle godine, ove godine u veljači veća za 21% pa možemo reći da je kontinuitet rasta ukupne imovine dobar pokazatelj trenda oporavka tržišta i podloga za daljnja optimistična očekivanja. Gledano na godišnjoj razini (veljača 2021./veljača 2020.) ukupna imovina je manja za 18 posto.

Iz HGK poručuju kako u tom kontekstu te uslijed veće educiranosti i razumijevanja ulagatelja investicijskih fondova, a unatoč smanjenju broja građana koji ulažu kroz investicijske fondove, tijekom krize izazvane COVID-19 bolesti nije bilo značajnijeg odljeva građana iz investicijskih fondova (smanjenje 9% na godišnjoj razini). Osim toga, dobra koordinacija aktivnosti kroz Udruženje te između sektora i regulatora (fondovi, osiguranje, mirovinci, HANFA, HNB) rezultirala je pravovremenom i adekvatnom reakcijom u smjeru stabilizacije tržišta obveznica.

"Tome je svakako doprinijelo i dugogodišnje ulaganje u financijsku pismenost pa građani ulažu i štede u investicijskim fondovima razumnije, dugoročnije i sustavnije", pojasnio je Krstulović. Naime, Hrvatska gospodarska komora u suradnji s članicama i drugim partnerima od 2015. godine uključena je u projekt financijske pismenosti i intenzivno radi na podizanju financijskih znanja hrvatskih građana. Rezultat toga je i porast prosječne financijske pismenosti u RH koja danas iznosi iznosi 12,3 od ukupno 21 boda, u odnosu na 11,7 bodova iz 2015. Govoreći o financijskoj pismenosti, Udruženje investicijskih fondova, povodom Svjetskog dana investicijskih fondova koji se obilježava 19. travnja, održat će tijekom travnja i svibnja online predavanja za studente nekoliko fakulteta, a dodjelit će se i nagrade Udruženja za najbolje otvorene investicijske fondove s javnom ponudom i najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima u 2020. godini.

Gledano po kategorijama udjelničara u ukupnoj imovini UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom) na kraju 2020.g., najveći dio ukupne imovine, 64%, i dalje otpada na imovinu fizičkih osoba, a gotovo 207 tisuća građana (206.685) ima udjele u investicijskim fondovima. Sve značajniju ulogu na hrvatskom tržištu imaju i alternativni investicijski fondovi (AIF), koji su namijenjeni ulagateljima s više iskustva i znanja u području ulaganja Trenutno u Hrvatskoj ima 37 AIF-a s imovinom od oko 4,5 milijardi kuna te se očekuje njihova sve veća uloga u razvoju hrvatskog gospodarstva.

Udruženje investicijskih fondova HGK okuplja sva društava za upravljanje investicijskim fondovima osnovana u Republici Hrvatskoj, a kojih trenutno ima 23 i koji upravljaju sa 132 investicijska fonda (95 UCITS i 37 AIFa). Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom (UCITS fondovi) uglavnom su namijenjeni širokom krugu ulagatelja.

Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom (UCITS), veljača 2021.

Vrsta UCITS Fonda

Broj

Imovina, mlrd kn

 Obveznički

39

14,55

 Mješoviti

8

1,03

 Dionički

24

1,76

 Napajajući

3

0,12

 Ostali

21

1,45

UKUPNO

95

18,92

Izvor: HANFA, obrada HGK

*Godišnje analize Europskog udruženja upravljanja imovinom (EFAMA; www.efama.org) čiji je Udruženje punopravni član od lipnja 2016. godine, pokazuju da je industrija europskih investicijskih fondova u 2020. pokazala svoju otpornost. Unatoč utjecaju pandemije na financijska tržišta u ožujku 2020. godine, ukupna neto imovina UCITS i AIF fondova porasla je u 2020. za 5,7% i dosegla razinu od 18.8 bilijuna EUR. Nakon pada neto imovine UCITS i AIF fondova u prvom kvartalu 2020. za 11,7%, oporavak je zabilježen u drugom i četvrtom kvartalu 2020., a dionički fondovi su bili najprodavanija kategorija dugoročnih fondova. Mnogi investitori su pad tržišta odnosno smanjenje cijena vidjeli kao priliku, poučeni lekcijama naučenim iz posljednje Globalne financijske krize.