Radionica o podmjeri 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva održana u ŽK Osijek

HGK ŽK Osijek
Vrijeme održavanja: 23.05.2017.

Ministarstvo poljoprivrede je 23. svibnja u HGK Županijskoj komori Osijek održalo informativnu radionicu za potencijalne korisnike i konzultante podmjere 4.1 usmjerene na ulaganja u poljoprivredna gospodarstva.

Na radionici su bila 64 polaznika, a predavači su bili iz Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, HBOR-a i Poljoprivredne savjetodavne službe.

Natječaj za ovu podmjeru objavljen je 24. travnja, a prijave se primaju zaključno sa 17. srpnja.

Potpora iznosi 50% uz dodatnih 20% za proizvođače mlađe od 40 godina. Iznos potpore kreće se od 5.000 do 1.000.000 eura, ovisno o ekonomskoj snazi poljoprivrednog proizvođača i organizacijskom obliku, a za početnike potpora iznosi do 100.000 eura.

Potpore se odnose na ulaganja u sektor voća i povrća, sektor stočarstva i peradarstva te zbrinjavanja, rukovanja i korištenja stajskog gnojiva.

Jedan korisnik može se javiti samo na jedan natječaj iz jedne operacije. Isto vrijedi i za vezane i partnerske subjekte. Prihvatljivim korisnicima izdaje se Odluka o dodjeli sredstava, a neprihvatljivi korisnici dobivaju Odluku o odbijanju, s tim da mogu izreći prigovor u roku od 8 dana od zaprimanja.

Zbog složenosti provedbe i realizacije natječaja na radionici su potencijalni korisnici predavačima postavili puno pitanja, tako da se radionica odužila mimo planiranog vremena.

Natječaje i priloge natječaja za podmjeru 4.1. te upute i predloške možete pronaći ovdje.

NAPOMENA: Za sve zahtjeve za potporu podnesene do 1. srpnja 2017. godine, za provedbu operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva radi smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, potpora za ulaganja u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora iznosi najviše 75% iznosa prihvatljivih troškova. Nakon 1. srpnja 2017. godine potpora za navedena ulaganja iznosi najviše 50% ukupno prihvatljivih troškova.


Kontakti

  • Ernest Nad Viši stručni suradnik Tel: +385 31 223 890 Email: enad@hgk.hr