Objavljeno: 16. 03. 2020. , Ažurirano: 17. 07. 2020.

EUROPSKA KOMISIJA

Europska komisija na svojoj stranici, objavljuje transportne mjere i ograničenja u prijevozu po zemljama, koje se redovito ažuriraju, kako bi se omogućio nesmetani prijevoz i protok nužnih proizvoda.

Od izbijanja pandemije COVID-19 utjecalo je na funkcioniranje nacionalnih vlasti i izdavanje viza i dozvola boravka, što je rezultiralo nizom različitih pristupa država članica EU.

Kako bi osigurala više jasnoće u različitim pristupima, Europska komisija (DG HOME) nedavno je objavila pregled tih različitih nacionalnih praksi u vezi s produženjem legalnog boravka u državama članicama EU-a kao rezultat COVID-19.

Dokument pruža potpuni tekst prijavljenih informacija od strane država članica, konkretan pravni učinak mjera i popis potrebnih dokumenata za državljane trećih zemalja.

Nadalje, Europska komisija potiče države članice EU-a da konzultiraju dokument i "ne smatraju nezakonitim boravkom u EU razdoblja boravka u državi članici koja su obuhvaćena nacionalnim mjerama navedenim u njima."

Molimo pristupite dokumentu klikom https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/handbook-annex-41.pdf   

Europska komisija je na svojim stranicama pokrenula interaktivni alat Re-open EU, koji pruža informacije o privremenim ograničenjima pri putovanju u EU: https://reopen.europa.eu/hr/ 

Izvor: Europska komisija

ALBANIJA

Od 15. lipnja ponovno su otvorene morske i zračne granice, dok je javni prijevoz zabranjen do daljnjeg. Od 1. lipnja otvorene su kopnene granice sa svim susjednim zemljama. Taksi usluge su dopuštene za najviše dva putnika iz iste obitelji po vozilu.  

Izvor: Republic of Albania, Ministry for Europe and Foreign Affairs


AUSTRIJA

Od 15. lipnja mjere u Austriji su ublažene. Ljudi trebaju nositi masku samo u javnom prijevozu i u zdravstvu, poput ljekarni, bolnica itd.  

Od 16. lipnja primjenjuje se sljedeće: Ljudi koji ulaze u Austriju iz šengenskog područja i iz Europskih ne-schengenskih zemalja (Andore, Bugarske, Irske, Hrvatske, Monaka, Rumunjske, San Marina, Vatikana, Ujedinjenog Kraljevstva i Cipra) moraju dostaviti liječničku potvrdu na njemačkom: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_263/COO_2026_100_2_1752892.html  ili engleskom jeziku: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_263/COO_2026_100_2_1752893.html  koja dokazuje da imaju negativan rezultat COVID-PCR testa. Certifikat ne smije biti stariji više od 4 dana u trenutku ulaska. Kao alternativa, kućna karantena u trajanju od 14 dana ili  karantena u prikladnom smještaju je obvezna.  Čitav propis ne odnosi se na ljude koji ulaze u Austriju iz 32 europske zemlje navedene u Prilogu A: https://www.wko.at/service/uebersicht-laender.pdf  i imaju prebivalište u Austriji ili u nekoj od ovih zemalja.

Ulaz izvan schengenskog prostora

Osobe koje ulaze u Austriju moraju pružiti liječničku potvrdu na njemačkom: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_263/COO_2026_100_2_1752892.html 

ili engleskom jeziku: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_263/COO_2026_100_2_1752893.html 

koja potvrđuje negativan rezultat COVID-PCR testa (potvrda na ulazu ne smije biti starija od 4 dana) ili moraju ui 14-dnevnu kućnu karantenu ili karantenu u prikladnom smještaju (ako se karantena odbije, ulaz će biti zabranjen). Postoji mogućnost besplatnog testiranja tijekom karantene.

Karantena se može prekinuti samo u slučaju ako se osigura neposredan odlazak iz Austrije. Te se odredbe odnose na: austrijske državljane, državljane EU / EEA, švicarske državljane i članove njihovih obitelji koji žive u istom domaćinstvu, nosioci austrijske vize D ili foto identifikacijske kartice, u skladu s člankom 95. FPG (identifikacija fotografija za nositelje privilegija i imuniteta u Austriji) ili osobe s pravom boravka ili dokumentacijom o pravu prebivališta, u skladu s Austrijskim zakonom o naseljenosti i boravku ili austrijski Zakon o azilu koji ih ovlašćuje za boravak unutar Austrije.

Sljedeće kategorije državljana trećih zemalja mogu ući u zemlju s bilo kojeg mjesta (bilo da dolaze iz šengenskog prostora ili su iz Andore, Bugarske, Irske, Hrvatske, Monaka, Rumunjske, San Marina, Vatikana, Velike Britanije i Cipra):

-Članovi osoblja diplomatskih predstavništava i članovi njihovih obitelji koji žive u istom kućanstvu.

-Zaposlenici međunarodnih organizacija i članovi njihovih obitelji koji žive u istom  kućanstvu.

-Djelatnici humanitarne pomoći.

-Njegovateljsko i zdravstveno osoblje.

-Sezonski radnici u poljoprivredi, šumarstvu i turizmu.

-Putnici u tranzitu.

-Vozači koji se bave teretnim prijevozom. 

Izuzeci od zahtjeva za testiranje i karantenu:

 Po ulasku pojedinci su izuzeti od zahtjeva za testiranje ili karantene u slučaju da  obavljaju  jedno od sljedećeg:

-prijevoz robe.

-Komercijalni transportni poslovi.

-Repatrijacijsko putovanje ili let.

-Transferno putovanje ili let.

 BELGIJA 

Od 15. lipnja Belgija je ukinula granična ograničenja za sva kretanja unutar Europske unije, schengenskom području i Ujedinjenom Kraljevstvu, pod uvjetom povoljne epidemiološke situacije u Belgiji i spomenutim zemljama. Svaka osoba s belgijskim državljanstvom, bilo da je njezino glavno prebivalište u Belgiji ili ne, osobe dugoročno nastanjene u Belgiji i osobe sa legalnim prebivalištem u Belgiji, uvijek se mogu vratiti u Belgiju.

Države članice EU-a i pridružene zemlje Schengena i dalje privremeno zabranjuju sve neesencijalna putovanja u i iz takozvanih „trećih zemalja“ na području EU + područja do 30. lipnja 2020. Može doći do produženja ovih mjera.

Privremena ograničenja putovanja ne odnose se na osobe koje obavljaju nužne poslove ili imaju prisilne obveze kao što su:

-Zdravstveni radnici,zdravstveni istraživači i profesionalci koji pružaju skrb za starije osobe.

-Pogranični radnici

-Sezonski poljoprivredni radnici.

-Prijevozno osoblje odgovorno za prijevoz robe i ostalo prijevozno osoblje, po potrebi

-Diplomati, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i humanitarni radnici u vršenju svojih dužnosti

- Putnici u tranzitu

-Putnici koji putuju iz uvjerljivih obiteljskih razloga

-Osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita ili iz drugih humanitarnih razloga; putovanja u skladu s načelom "zabrane vraćanja"

-Faza 4 plana ublažavanja zaključavanja započet će 1. srpnja, bez utjecaja na promet.

 FEBETRA je napravila opsežnu web stranicu o mjerama poduzetim u Belgiji. Stranica je dostupna na nizozemskom: https://febetra.be/belgie/ i francuskom jeziku: https://febetra.be/fr/belgique/  

(Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf) 


BUGARSKA

Stanje izvanredne epidemiološke situacije je produljeno do 31. srpnja.

Novom uredbom, do 31. srpnja je privremena zabrana ulaska za sve strane državljane preko svih graničnih prijelaza, svim prijevoznim sredstvima.
Iznimke iz navedene uredbe su:
-bugarski državljani, državljani država članica Europske unije, Velike Britanije, schengenskih država (uključujući San Marino, Andoru, Monako i Vatikan), Alžira, Australije, Kanade, Gruzije, Japana, Maroka, Novog Zelanda, Ruande, Republike Koreje, Tajlanda, Tunisa, Urugvaja i Ukrajine, članovi obitelji bugarskih državljana, osobe koje su u stvarnom suživotu s bugarskim državljanima, osobe sa stalnim i dugoročnim boravkom na teritoriju Republike Bugarske i članovi njihovih obitelji;
-medicinski profesionalci, medicinski znanstvenici i socijalni radnici, ako je svrha putovanja povezana s profesijom koju obavljaju;
-prijevozno osoblje koje se bavi prijevozom putnika i robe, posade zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu i ostalo prijevozno osoblje, prema potrebi;
-strani dužnosnici (šefovi država, vlada itd.) i članovi njihovih delegacija, kao i diplomati, službenici međunarodnih organizacija, vojno osoblje i humanitarni radnici u obavljanju svojih dužnosti;
-osobe koje putuju iz humanitarnih razloga;
-državljani država članica Europske unije i države Schengena (uključujući San Marino, Andoru, Monako i Vatikan) i državljani trećih zemalja koji su izravno uključeni u izgradnju, održavanje, rad i sigurnost strateške i kritične infrastrukture Republike Bugarske;
-prekogranični radnici i sezonski poljoprivredni radnici, radnici u turističkom sektoru, osobe koje putuju u svrhu obrazovanja

Tranzit preko teritorija Bugarske je omogućen za:
-državljane država članica Europske unije i države Schengena (uključujući San Marino, Andoru, Monako i Vatikan) i njihove članove obitelji kako bi se vratili u svoju zemlju prebivališta;
-državljane trećih zemalja koji imaju dozvolu za dugotrajni boravak u drugoj državi članici Europske unije ili u nekoj schengenskoj zemlji (uključujući San Marino, Andoru, Monako i Vatikan) i članove njihovih obitelji kako bi se vratili u zemlju prebivališta;
- državljane Srbije, Sjeverne Makedonije, BiH, Crne Gore, Turske, Albanije i Kosova kako bi se vratili u svoju zemlju

Svim osobama koje dolaze iz Švedske, Portugala i iz svih trećih zemalja, osim Velike Britanije, Islanda, Norveške, Švicarske, Lihtenštajna, San Marina, Andore, Monaka, Vatikana, Alžira, Australije, Kanade, Gruzije, Japana, Maroka, Novog Zelanda, Ruande, Republike Koreje, Tajlanda, Tunisa, Urugvaja, Ukrajine omogućen je ulazak u Bugarsku tek nakon što predoče dokaz negativnog PCR testa (unutar 72 sata prije ulaska). Ako takav dokaz ne bude predočen, gore navedene osobe trebaju biti u karanteni od 14 dana kod kuće ili u drugom smještaju navedenom za boravak, uz dokument izdan od nadležne zdravstvene inspekcije. Iznimke od zahtjeva PCR testova i karantene vrijede za:
-bugarske državljane i državljane drugih država članica EU, Velike Britanije i zemalja Schengena (uključujući San Marino, Andoru, Monako i Vatikan) koji putuju iz humanitarnih razloga: predstavnici trgovinskih, gospodarskih i investicijskih aktivnosti i osobe koje su izravno uključene u izgradnju, održavanje, rad i sigurnost strateških i kritičnih infrastruktura Republike Bugarske; osobe koje su uključene u izgradnju brodova i popravak brodova, uključujući članove njihovih obitelji
-vozače autobusa koji obavljaju međunarodni prijevoz putnika
-vozače kamiona koji obavljaju ili dovršavaju međunarodni prijevoz robe ulaskom na područje Bugarske
-članovi brodskih posada koji su državljani Bugarske

Izuzete su i sljedeće osobe, bez obzira na njihovo državljanstvo:
-medicinski radnici, medicinski znanstvenici, socijalni radnici i njihovi rukovoditelji, ako je svrha
putovanja povezana s njihovim profesionalnim radom
-radnici koji su uključeni u isporuku medicinskih proizvoda i zaštitne opreme, uključujući njenu ugradnju i održavanje
- strani dužnosnici (šefovi država, vlada itd.) i članovi njihovih delegacija, kao i diplomati, službenici međunarodnih organizacija, vojno osoblje i humanitarni radnici u obavljanju svojih dužnosti; članovi njihovih obitelji
-prekogranični radnici
-državni službenici na kratkotrajnim poslovnim putovanjima u inozemstvo za obavljanje svojih dužnosti.

Od 22. svibnja svatko kome je dozvoljen ulazak na teritorij Republike Bugarske bez karantene, vozači kamiona i autobusa koji ulaze i prolaze kroz teritorij Bugarske, dužni su posjedovati novu izjavu koju je potrebno pokazati graničnim tijelima zdravstvenog nadzora. Svim vozačima koji ulaze u Bugarsku, savjetuje se da izjavu popune prije dolaska na granične prijelaze kako bi se smanjilo vrijeme čekanja. Izjava i dodatne informacije, dostupno na poveznici https://www.aebtri.com/Default_en.aspx 

U slučajevima kada vozači teretnih vozila kojima je dozvoljen tranzit u Bugarsku, ali zbog zabrane susjedne države ne mogu napustiti Bugarsku, Agencija za cestovnu infrastrukturu će im odrediti mjesto gdje kamion i vozač moraju ostati dok se zabrana ne ukine.

Od 30. ožujka 2020. do daljnjega je zatvoren granični prijelaz između Bugarske i Grčke "Zlatograd-Thermes", zbog širenja COVID-19 i najavljene karantene u dotičnoj grčkoj graničnoj regiji.

Bugarska Agencija za cestovnu infrastrukturu objavila je interaktivnu kartu zelenih koridora za cestovni prijevoz robe koja prolazi teritorijom Republike Bugarske. Karta sadrži korisne informacije o odmorišnim mjestima i odgovarajućem broju parkirnih mjesta, sanitarnih čvorova, mogućnosti kupovine hrane, dostupnosti internetske veze, rasvjete, video nadzora, benzinske postaje, najbliže hitne službe i drugo. Karta je dostupna na poveznici
http://www.api.bg/index.php/en/green-corridors ili https://www.bgtoll.bg/en/ 

Upotreba maske za lice obvezna je u svim zatvorenim javnim mjestima (osim mjestima za jelo i piće). Nošenje zaštitnih maski na otvorenim javnim mjestima se preporučuje.

Izvor: International Road Transport Union (IRU) https://www.iru.org/covid19 i AEBTRI- Association of the Bulgarian Enterprises for International Road Transport and the Roads, https://aebtri.com/Default_en.aspx  

 
ČEŠKA REPUBLIKA

30. lipnja češko je Ministarstvo zdravstva ublažilo  pravila koja se odnose na putovanja u Češku. Stranci koji dolaze iz zemalja visokog rizika i dalje podliježu odredbama kojih se moraju pridržavati prilikom ulaska. Detaljna pravila možete pronaći ovdje: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Conditions_for_entry_of_persons_to_the_Czech_territory_valid_from_July_1st_2020_-_20200630.pdf  Klasifikacija zemalja prema njihovom riziku ažurira se svaki drugi tjedan, a najnovije informacije možete pronaći ovdje: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Od 30. lipnja građani Poljske, Britanije i EU s privremenim ili stalnim prebivalištem u Poljskoj i Velikoj Britaniji, mogu ući u Češku bez potrebe da posjeduju negativan PCR test i bez potrebe za dokazivanjem svrhe putovanja.

Ograničenja ulaska i karantenske mjere ne odnose se na ljude koji rade u međunarodnom prijevozu. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/international-transport.aspx 

Svi granični prijelazi s Austrijom, Njemačkom, Poljskom i Slovačkom su otvoreni.

Mjere olakšanja:

Nakon okončanja izvanrednog stanja 17. svibnja, od 18. svibnja – zabrane vožnje vikendima i praznicima u potpunosti su ponovno uvedene u Češkoj za kamione i kombinirana vozila s MPW većom od 7,5t, te kamioni i posebna vozila s prikolicom ako MPW  motornog vozila prelazi 3,5t. 

DANSKA

14. ožujka o.g., uvedene mjere privremene granične kontrole i ograničenja prelaska granice produljene su do daljnjeg uz određena popuštanja.
Savjeti i ograničenja za putovanja objavljuju se na stranicama pojedinih danskih veleposlanstava u inozemstvu te se u RH mogu pratiti na stranici https://kroatien.um.dk/.  
Od 15. lipnja o.g., osobe s „valjanom svrhom“, mogu ući u Dansku radi obavljanja posla ili sudjelovanja na sastanku koji se ne može održati bez osobnog sudjelovanja, uz prilaganje dokaza (e-mail o poslovnom odnosu, razlogu zašto nije moguće otkazati sastanak te kontakt podaci osobe u Danskoj koja može potvrditi navode).
Vozači teretnih i osobnih vozila kojima se prevozi roba mogu ući u Dansku uz prilaganje jednog od sljedećih dokumenta:
- Dokaz o transakciji u formi računa, potvrde, ugovora o kupnji ili sl.
- Potvrda o upisu u Registar stranih pružatelja usluga, RUT
- Dokaz o socijalnom osiguranju (A1 obrazac), vezano za prekogranično pružanje usluga

Teretni promet izuzet je od ograničenja prometovanja te se robni promet može obavljati cestovnim, pomorskim i željezničkim pravcima uz uobičajene nasumične carinske kontrole.

Od 25. lipnja uveden je model za putovanja iz europskih zemalja i UK te su zemlje podijeljene u „žute“ i „narandžaste“ razine rizika. Zemlje označene žutom smatraju se sigurnima, a ažuriranje rizičnosti zemalja se vrši redovito i može se pratiti na stranici: https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/travelling-in-or-out-of-denmark/is-my-country-open-or-banned

Uredi Danske carinske agencije rade s promijenjenim radnim vremenom, koje se uz aktualne informacije i savjete može pratiti na stranici https://www.toldst.dk/corona-virus-information-and-customs-guidelines/

ESTONIJA

 

17. ožujka o.g., Vlada Estonije ponovo je uvela granične kontrole i privremeno ograničila prelazak granice koji će biti na snazi do daljnjeg, a situacija će se preispitivati svaka dva tjedna. Granična kontrola uključuje pregled putnih isprava i provjeru simptoma.

Od 1. lipnja, granica je otvorena za osobe iz europskih zemalja, te samoizolacija nije potrebna ako osobe dolaze iz zemalja članica EU, šengenskog prostora i UK, nemaju simptome ili su posljednjih 14 dana boravili u jednoj od navedenih zemalja, a gdje nije bilo više od 16 zaraženih osoba na 100.000 stanovnika. Informacije o zemlja iz kojih se može putovati u Estoniju i druge korisne informacije dostupne su na stranici https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers.

Teretni transport je izuzet iz restrikcija i ulaz je dopušten vozilima međunarodnog prijevoza robe i sirovina, kao i za pružatelje usluga (održavanje, popravak, obveza iz garancije za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, opreme u estonskoj tvrtki, koja je osigurava poslovanje tvrtke).

Aktualne informacije i upute mogu se pratiti na stranicama:

Uprave policije - https://www.politsei.ee/en/instructions/emergency-situation 

https://www.kriis.ee/en 

FINSKA

19. ožujka o.g. zatvorile su se finske unutarnje i vanjske granice te je uvedena zabrana prometovanja.

Od 13. srpnja, uvedene su promjene na unutarnjim i vanjskim granicama, koje će biti na snazi do 11. kolovoza o.g. Vlada će razmotriti situaciju za dva tjedna te u slučaju potrebe prilagoditi mjere, tako da će eventualne promjene stupiti na snagu 27. srpnja o.g. Na unutarnjim granicama, za pojedine zemlje ukida se nadzor graničnog prometa i sva ograničenja ulaska u zemlju, dok se za pojedine nastavlja primjena nadzora prometovanja, dok će se za pojedine članice EU (uključujući Hrvatsku) i treće zemlje i dalje primjenjivati restrikcije do 11. kolovoza o.g.

Teretni robni promet je izuzet iz ograničenja prometovanja, koji je izuzet kao esencijalni promet. Dodatne informacije i pojašnjenja novih mjera kontrole graničnog prometa dostupni su na stranici https://www.raja.fi/current_issues/guidelines_for_border_traffic 

Aktualne informacije mogu se pratiti na stranici: https://www.raja.fi/en 

FRANCUSKA

14. svibnja francusko Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo je obrazac za autorizaciju pomoću kojeg prijevozničke tvrtke mogu obavljati domaće poslove iznad 100 km od mjesta osnivanja i izvan svog prebivališta.

Kliknite ovdje kako biste vidjeli obrazac: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement  (AFTRI savjetuje da se stavi i žig tvrtki ako je moguće).

ITALIJA

Talijanski premijer objavio je 17. svibnja ažurirane propise, primjenjive od 18. svibnja. Dekret 17. svibnja: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Italy_DPCM%2017%20May.pdf  zamjenjuje Dekret od 26. travnja. 

IRSKA

16. ožujka, irska vlada izdala je posebne savjete o putovanju, uključujući ograničavanje kretanja na 14 dana za one koji ulaze u Irsku, a koji su bili u područjima pogođenim COVID-19 i za koje je Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine izdalo preporuku izbjegavanja putovanja ukoliko nisu nužna ili ne putovati.

Prijevoz roba je izuzet iz mjere ograničenja kretanja te je Vlada je objavila smjernice za radnike u lancu opskrbe https://www.gov.ie/pdf/? file=https://assets.gov.ie/72447/70cf404702d84030a3ff96c1a5750304.pdf#page=1), koje se odnose na prijevoznike, pomorsko osoblje, pilote i zračnu posadu, zemaljsko osoblje, lučko osoblje, osoblje za održavanje, inženjersko osoblje i sve ostale koji su uključeni u održavanje i popravak kritičnih dijelova infrastrukture kako bi se omogućio nastavak teretnog prometa u Irskoj i izvan nje.

Svi putnici prije ulaska u Irsku, obavezni su ispuniti COVID-19 Passenger Locator Form, obrazac za lociranje tijekom boravka, koji je dostupan na stranici: file:///C:/Users/dkovac/AppData/Local/Temp/74902_7bb8a8fe-68ae-4a92-be13-50bf3b7b7976.pdf

Obveza popunjavanja obrasca ne odnosi se na radnike u lancu opskrbe (zrakoplovna i brodska posada i prijevoznici).

Aktualne informacije mogu se pratiti na stranici: https://www.gov.ie/en/publication/e885b2-covid-19-coronavirus-travel-advice/ 

LATVIJA

17. ožujka o.g., Kabinet ministara Latvije proglasio je izvanredno stanje na cijelom državnom teritoriju od trenutka donošenja odluke s ciljem da se ograniči širenje COVID-19. 10. lipnja nastavljena je primjena zabrana vezanih uz ograničenje širenja virusa, uz istovremeno ukidanje izvanrednog stanja.

Na snazi je kontrola međunarodnog putničkog prometa prema zemljama koje se nalaze na listi  Centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Vlada prati stanje širenja virusa COVID 19 u navedenim zemljama te će putnici iz zemalja koje bilježe više od 16 slučajeva na 100.000 stanovnika moraju u samoizolaciju na 14 dana po dolasku. Lista zemalja redovito se ažurira svakog petka te je dostupna na stranici: https://covid19.gov.lv/en/support-society/careful-travel/national-morbidity-rates.

Od 16. srpnja, uvedena je procedura obaveznog popunjavanja upitnika za putnike koji dolaze u zemlju, a u kojem će putnici morati navesti zemlje u kojima su boravili proteklih 14 dana i svoje kontakt podatke. Detaljne informacije i upute dostupne su na stranici: https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/cabinet-ministers-has-increased-controlling-travellers-limit-spread-covid-19

Teretni promet je izuzet iz zabrane, ali vozači moraju na granici popuniti obrazac kojim se osoba „obvezuje da neće posjećivati javno dostupne prostore“. Parkirališta i benzinske postaje nisu obuhvaćene tim mjerama. Obrazac je dostupan na stranici: https://www.sam.gov.lv/en/article/questionnaire-be-filled-persons-entering-latvia-using-services-international-carriers

Vozači su obavezni koristiti osobnu zaštitnu opremu (masku i rukavice) od ulaska do izlaska iz zemlje.

Aktualne informacije mogu se pratiti na stranicama:

https://mk.gov.lv/en/aktualitates 

https://spkc.gov.lv/en/for-general-public/covid-19/ 

LITVA

14. ožujka o.g, litavska vlada je uvela privremene granične kontrole na graničnim prijelazima sa Poljskom i Latvijom te je 16. ožujka o.g,, uvedena nacionalna karantena koja je ukinuta 16. lipnja, dok se mjere zaštite od širenja CORONA-19 i dalje primjenjuju.

Privremena kontrola unutarnjih granica i kontrola osoba koje ulaze i izlaze iz Litve na unutarnjoj granici Europske unije produljena je do 15. kolovoza o.g. Provjere će se provoditi na međunarodnim zračnim lukama i u državnoj morskoj luci Klaipėda. Putovnice osoba koje stižu kopnom neće se provjeriti.

29. lipnja Litva je uvela obvezu samoizolacije u trajanju od 14 dana za svoje državljane i osobe koje dolaze iz 50 najugroženijih zemalja. Popis zemalja će se ažurirati svaki tjedan i dostupna je na stranici: http://koronastop.lrv.lt/en/news/updated-list-of-countries-for-the-allowed-and-forbidden-entries

Najugroženijim smatraju se zemlje s više od 25 novih slučajeva zaraze na 100.000 stanovnika u posljednja dva tjedna. Putnicima iz zemalja sa stopom zaraze između 15 i 25 savjetuje 14-dnevna samoizolacija, ali nije obveza.

Teretni promet je izuzet iz mjera restrikcija prometovanja, a granični prijelazi za ulazak u Litvu reduciran je na pojedine granične prijelaze. Vozači teretnih vozila izuzeti su iz mjera samoizolacije. Tranzit teretnih vozila je dopušten, ali članovi posade koji obavljaju međunarodni komercijalni prijevoz bilo kojom vrstom vozila moraju putovati kroz teritorij Republike Litve bez nepotrebnog zaustavljanja.

Vozači koji putuju prema ili preko Litve, moraju bilježiti sva zaustavljena tijekom međunarodne rute zabilježiti u dokumentu slobodnog formata, uz navođenje razloga i vremena trajanja zaustavljanja. To se odnosi i na litvanske i na strane vozače. Ukoliko se otkriju bilo kakvi simptoma COVID-19 (koronavirusne infekcije) na granici Litve, posada ili članovi posade koji sudjeluju u međunarodnom komercijalnom prijevozu bilo kojom vrstom vozila, neće smjeti ući u zemlju ako nisu su državljani ili legalni stanovnici Litve. Za članove posade prijevoznika koji obavljaju međunarodni komercijalni prijevoz bilo kojom vrstom vozila, izolacija je obvezna od dana dolaska u Republiku Litvu do dana odlaska s njenog teritorija, ali ne duže od 14 dana.

Detaljnije informacije o ograničenjima graničnog prometa i otvorenim graničnim prijelazima dostupne su na stranici: https://urm.lt/default/en/important-covid19

LUKSEMBURG

Vanredno stanje proglašeno je 3 mjeseca, ali može se otkazati ranije. Nema ograničenja koja se tiču prijevoza robe u Luksemburgu, ali mogu biti kratka vremena čekanja na granici.

Ministarstvo mobilnosti postavilo je nove mjere: https://mmtp.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B03-mars%2B13-transport-public.html za prijevoz autobusom u Luksemburgu.

Mjere se primjenjuju odmah do daljnjeg:

 - Ulazna vrata vozila s više vrata više ne mogu koristiti putnici

- Prvi red putničkih sjedala moraju ostati slobodna. Vozači moraju postaviti barijernu traku ili slično

- Vozač više ne prodaje karte (RegioZone)

- Pravila socijalne udaljenosti moraju biti prikazana na vozilu

 Sljedeće mjere primjenjuju se do daljnjeg:

- Smanjenje učestalosti nacionalih redovnih autobusnih linija

- Obustava međunarodnih autobusnih linija, osim prijevoza repatrijacije

 Vlada je 8. travnja produžila važenje Certifikata o stručnoj osposobljenosti koji je istekao tijekom krize za dodatnih šest mjeseci. Valjanost niza ADR potvrda produžava se tijekom različitih razdoblja. Cjeloviti popis može biti se pronaći ovdje:

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/l-measures-covid19_0.pdf 

Imajte na umu da nijedna zabrana prometa nije ukinuta u Luksemburgu.  

(Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf) 

MAĐARSKA

19. lipnja mađarski parlament ukinuo je izvanredno stanje, zamijenivši ga sa stanjem "epidemiološke spremnosti". Strani državljani ne mogu ući u Mađarsku, dok Mađari (i njihove obitelji), EU, EEA i EFTA državljani (osim državljanima Ujedinjenog Kraljevstva) imaju dozvoljen ulazak u zemlju. Detaljna pravila o putovanju do / iz Mađarske možete pronaći ovdje: http://www.police.hu/sites/default/files/Travelling%20from%20the%20neighboring%20countries%20to%20Hungary.pdf 

Ne postoje ograničenja za prijevoz tereta; obvezne tranzitne rute su odbačene.

Informacije o razvoju u Mađarskoj mogu se pronaći na: http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/ 

https://mkfe.hu/en/ 

 Putnički prijevoz:

Informacije koje je policija ažurirala o putnim propisima dostupne su ovdje: http://www.police.hu/sites/default/files/Travelling%20from%20the%20neighboring%20countries%20to%20Hungary.pdf  (na engleskom jeziku). 

NIZOZEMSKA

Da bi se omogućio učinkovit postupak utovara i istovara, preporučuje se da vozači sa sobom nose osobne zaštitne materijale poput maski i rukavica. 

Asocijacije komuniciraju s vladom radi zaštite restorana i ostalih ustanova za vozače. Ministarstvo preporučuje vozačima da obroke uzimaju na benzinskim stanicama. Svi ostali restorani ostaju zatvoreni barem do 6. travnja. U nizozemskom je parlamentu u tijeku rasprava i moguće je da će mjere postati strože u narednim danima.

TLN je surađivao s nizom logističkih udruga u Nizozemskoj na razvoju kratkog i jednostavnog letka prema svim akterima u logističkom lancu i ostalim pružateljima usluga koji poziva na poštovanje i zaštitu profesionalnih vozača kamiona dok rade svoj posao. Dostupan je samo na nizozemskom jeziku: https://www.tln.nl/app/uploads/2020/03/Pamflet-sector-transport-en-logistiek.pdf   Nizozemska vlada također održava Q&A (pitanja i odgovori) za restrikcije putovanja u Nizozemskoj ovdje: https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands    

3. lipnja nizozemska uprava za infrastrukturu najavila je stvaranje novog besplatnog parkinga kako bi se smanjila zakrčenost na granici s Njemačkom tijekom blagdana Tijelova. Parking će biti otvoren od 22:00 od 10. lipnja do 22:00 od 11. lipnja. Parking ima 200 parkirnih mjesta i vlasti traže od vozača da ih koriste što je više moguće kako bi spriječili uska grla tijekom tog blagdana.

Adresa parkirališta je: Marketing 19 a, 6921 RE Duiven, Nizozemska. GPS 51.962767 - 06,028641.

(Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf) 


NJEMAČKA

Od 16. lipnja privremene granične kontrole, uvedene u ožujku 2020. na njemačkim granicama sa sljedećim zemljama:

Austrija, Francuska, Švicarska i Danska zbog razloga kontrole pandemije ponovno su napuštene. Ulazak u Njemačku putnika iz država članica EU i pridruženih država EU nije više podložan dokazivanju i opravdavanju hitne potrebe putovanja. Ograničenja mogu ponovno uvedena što je podložno daljnjem razvoju pandemije.

Od 16. lipnja savezne i državne vlade složile su se da samo osobe iz trećih zemalja (zemalja izvan EU-a) ulaskom u Njemačku su dužne provesti u karanteni dva tjedna. Osobe koje putuju iz Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva su izuzete od ovog zahtjeva, kao i osobe koje putuju iz zemalja EU. Imajte na umu da osobe koje putuju iz ovih zemalja mogu biti upućene u karantenu ako je u zadnjih sedam dana broj novih infekcija u dotičnoj županiji iznosio više od 50 na 100.000 stanovnika (detaljni brojevi mogu se naći na web stranici Robert-Koch-Instituta): https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html.

Uvjet karantene ne odnosi se na osobe koje u Njemačku ulaze iz treće zemlje s stopom infekcije koja je već niska. Popis ovih zemalja bit će objavljen na internetskoj stranici RobertKoch-Instituta: https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html

Molimo posjetite web mjesto određene njemačke savezne države u koju putujete, bilo u kojoj u kojem imate prebivalište ili u kojem namjeravate boraviti, za više pojedinosti jer se pravila mogu razlikovati država do države. Više informacija možete pronaći ovdje: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html.  

Autobusne tvrtke i organizatori putovanja koji obavljaju prekogranični prijevoz u Njemačku moraju se pridržavati u okviru njihovih operativnih i tehničkih sposobnosti, sljedećih odredbi:  

-Putnicima pružite verziju informacija bez barijera o rizicima koje predstavlja infekcija COVID19 i mogućnostima za prevenciju i borbu protiv nje.

-Držite podatke dostupnima do 30 dana nakon dolaska u Njemačku. To se posebno odnosi na elektronički pohranjene podatke koji omogućuju identifikaciju i lociranje putnika kao i za popise putnika i rasporeda mjesta za sjedenje. Ne postoje ograničenja u prekograničnom prometu robe, bez obzira na državljanstvo vozača.

Sve njemačke savezne države uvele su zakonodavstvo kojim se upotreba maski za lice obavezno zahtijeva kako bi se spriječilo daljnje širenje virusa COVID-19. Međutim, zbog federalne strukture Njemačke, ne postoji jedinstvena državna odredba koja bi definirala točne okolnosti u kojima se maska mora nositi. Stoga, kako bi se osiguralo da su zakonski zahtjevi ispunjeni, BGL preporučuje da vozači nose masku za lice kad god izlaze iz kabine vozila.

Mjere olakšanja

Njemačko nadzorno tijelo BAG je objavilo popis njemačkih COVID-19 odstupanja vezano uz cestovni prijevoz ovdje: https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sonstige/Uebersicht_Ausnahmeregelungen_Covid19.html?nn=12502 

Na ovoj stranici, molimo kliknite na link naziva: “Straßengüterverkehrsrechtliche Ausnahmen aufgrund Covid-19” da bi se otvortio PDF popis koji je najažuriraniji. Glavni sadržaj je:

 Od početka krize COVD-19, njemačke regije (Bundesländer) dodjeljuju izuzeća od općih zabrana vožnje vikendima i praznicima. Sada ima nekoliko Bundesländera koji su prekinuli produžavanje izuzeća i vraćaju se u „posao kao i obično“, a ostali i dalje održavaju izuzeća. Što se tiče dodatnih njemačkih ljetnih ograničenja vožnje (subotom) između 1. srpnja i 31. kolovoza, od 07:00 do 20:00 sati na posebnim dionicama autocesta), Federalno ministarstvo prometa tražio je od Bundesländera da obustavi ovo ograničenje 2020. godine. Provedba istih suspenzija od Bundesländera trenutno je u tijeku. Ažurirane informacije o situaciji koja se odnosi na oba ograničenja objavljuju se na BAG linku https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sonstige/Uebersicht_Ausnahmeregelungen_Covid19.html?nn=12502 

- vidi stranice 6 i 7, dokument "Übersicht ..."

Pregled na ovim stranicama ima:

- stupac s naslovom „Ausnahme SoFV“ koji označava datum isteka za izuzeća

od zabrane vožnje krajem tjedna i praznika i

- drugi stupac pod nazivom „Ausnahme FerReiseV“, koji označava datum isteka

izuzeća od dodatnih njemačkih ljetnih ograničenja vožnje (ako postoje).

Svi datumi isteka roka spomenuti u ovom dokumentu trebaju se čitati kao „do i uključujući“ („bis einschließlich ”), to znači da je naznačen datum posljednji datum kada operateri mogu iskoristiti relevantno izuzeće / suspenziju.

28. svibnja njemačka vlada obavijestila je da, u nedostatku uvjerljivih razloga koji opravdavaju daljnja odstupanja, opuštanja u vožnji i pravilima vremena odmora se neće obnoviti nakon 31. svibnja.

Stoga će se Uredba (EZ) 561/2006 u potpunosti primjenjivati od 00:00 1. lipnja.

3. lipnja njemački savezni ministar vanjskih poslova najavio je ukidanje globalnog upozorenja o putovanjima od 15. lipnja, a koje će biti zamijenjene podacima o putovanjima za pojedinu zemlju. Poništavanje se odnosi na države članice EU (osim Španjolske, čije će upozorenje naknadno biti ukinuto), Veliku Britaniju, Švicarsku, Island i Lihtenštajn; Upozorenje o putovanju Norveške bit će ukinuto u kasnijoj fazi. Upozorenje putovanja vratit će se u slučaju da infekcija poraste na preko 50 osoba u odnosu na 100.000 stanovnika.

 Što se tiče domaćeg putničkog prijevoza u Njemačkoj, BDO je pružio preglednu tablicu: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/200622_%C3%9Cbersicht%20Busreisestarts%20-%20Aufhebung%20der%20Busreiseverbote%20in%20den%20Bundesl%C3%A4ndern%20-%20Karte%20%20Tabelle%20-%2017.30.pdf  i kartu: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/200622_%C3%9Cbersicht%20Busreisestarts%20-%20Aufhebung%20der%20Busreiseverbote%20in%20den%20Bundesl%C3%A4ndern%20-%20Karte%20%20Tabelle%20-%2017.30.pdf  (na njemačkom) o trenutnom stanju zabrana za putovanja autobusima, kao i preventivne mjere koje trebaju biti primijenjene.

 (Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf) 

 POLJSKA

Od 00:00 13. lipnja otvorene su unutarnje granice s drugim zemljama EU-a; putnici mogu slobodno ulaziti, izlaziti te prolaziti kroz Poljsku. Popuštanje mjera također podrazumijeva ukidanje sanitarnih kontrola i obavezne karantene. Kontrola se održava na granicama s Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom.

Stranim državljanima zemalja koje nisu članice EU još uvijek je zabranjen ulazak u Poljsku, ali sljedeće kategorije su izuzete od odredbi:

-Poljski državljani

-Stranci koji su supružnici ili djeca poljskih državljana ili oni koji ostaju pod njihovom stalnom njegom.

-Stranci koji imaju poljsku karticu.

-Šefovi diplomatskih misija i članovi diplomatsko-konzularnog osoblja misije, tj. osobe s diplomatskim činom i članovi njihovih obitelji.

-Stranci koji imaju pravo na stalni ili privremeni boravak u Poljskoj.

-Stranci koji imaju pravo na rad u Poljskoj, tj. stranci koji imaju pravo rada pod istim uvjetima kao i poljski državljani koji imaju radnu dozvolu, potvrdu o upisu u registar o sezonskim radovima, izjavu o povjeravanju rada strancu na teritoriju Republike Poljske koji:

1. obavljaju posao u Poljskoj, ili

2. koji imaju dokument koji pokazuje da će početak rada odmah započeti nakon prelaska granice.

-Stranci koji obavljaju prijevoz ljudi ili robe, a prolaze kroz

Poljsku, pod uvjetom da je tranzit dio njihove profesionalne aktivnosti.

-Vozači koji obavljaju cestovni prijevoz u sklopu međunarodnog cestovnog ili međunarodnog kombiniranog prometa koji putuju ili prolaze kroz Poljsku drugim prijevoznim sredstvom od onoga koji se koristi za cestovni prijevoz (a) kako bi se iskoristilo razdoblje odmora na teritoriju

zemlje boravka ili (b) nakon uzimanja ostatka navedenog odmora i pauze pri odrađivanju poslova u okolnostima određenim u Zakonu o radnom vremenu vozača.

-Učenici i studenti koji studiraju u Poljskoj.

-Državljani i nositelji boravišnih dozvola zemalja članica Europske unije, Europske slobodne Trgovinske asocijacije (EFTA) države članice -stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom području ili Švicarske konfederacije i njihovi supružnici i djeca, koji putuju preko Poljske do njihovog prebivališta ili boravišta.

 Ažurirano stanje čekanja na granicama može se vidjeti ovdje: https://granica.gov.pl/ 

Od 23. travnja vozači koji posluju u Poljskoj dužni su nositi masku za lice dok su van svoje kabine. U slučaju da su u kabini dvije osobe, obje moraju dok nositi masku tijekom vožnje.  

30. svibnja Poljska je ukinula zabranu tranzita za vozače robe koji obavljaju međunarodni prijevoz i prolaze kroz poljski teritorij s drugim prijevoznim sredstvima kako bi stigli na mjesto odmora ili povratka s njega. Kada ti vozači dođu na poljsku granicu  trebali bi predstaviti odgovarajuće uvjerenje ili kopiju ugovora o radu, vozačku dozvolu (ili vozačku dozvolu s kôd 95), kao i iskaznicu kvalifikacije vozača ili vozačku potvrdu. 


PORTUGAL 

12. lipnja portugalska je vlada obnovila plan smanjenja ograničenja do 23:59 od 30. lipnja. Mjere socijalne distance i dalje ostaju obvezne i na javnim prostorima treba nositi maske za lice ili / i kada socijalna distanca nije moguća. Granice ostaju zatvorene do tog datuma.

Međunarodni teretni prijevoz, pogranični putnici i hitna vozila izuzeti su od ove mjere, ali moraju prijeći preko jednog od sljedećih graničnih prijelaza: Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas, Castro Marim, Vila Verde de Raia (Chaves), Monfortinho (Castelo Branco), Marvão (Portalegre) i Vila Verde de Ficalho (Beja). Nadležne vlasti su odlučile otvoriti dodatne granične prijelaze, koji su: Melgaço, Lugar do Peso, km 19.800, EN 202; Monção, Avenida da Galiza, km 15.300, EN 101; Miranda do Douro, km 86.990, EN 218 i Vila Nova de Cerveira, km 104.500, EN 13.

Ovi granični prijelazi otvoreni su radnim danom od 07:00 do 19:00. Osobe koje koriste autoceste mogu provjeriti stanje i aktivnost benzinskih postaja i odmarališta: https://covid-19-en-imt-ip.hub.arcgis.com/  

Portugal je također preporučio produženje važenja vozačkih dozvola i certifikata za ostale profesionalce kojima je rok važenja istekao nakon 24. veljače 2020. Njihova valjanost produljena je do 30. lipnja 2020. godine. Podsjećamo da su razdoblja opuštanja u vožnji i odmoru istekla 31. svibnja, stoga se Uredba (EZ) 561/2006 u potpunosti primjenjuje od 00:00 1. lipnja. 

(Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf) 


RUMUNJSKA

Od 15. svibnja, na snazi je stanje ˝pripravnosti˝ na nacionalnoj razini. Mjere socijalne distance su i dalje obvezne, a maske bi se trebale koristiti u zatvorenim prostorima.

Od 1. lipnja, Rumunjska je nastavila odvijanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika redovitim putem. Putnički transport se obavlja u skladu s mjerama prevencije koje se primjenjuju na cestovni prijevoz, kako je utvrđeno Zakonom 55/2020. Pravni okvir dostupan je na poveznici https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/ncepand-cu-data-de-1-iunie-se-reia-transportul-rutier-international-de-persoane-prin-servicii-regulate-servicii-regulate-speciale-si-servicii-ocazionale-in-trafic-international.html#.XxFfoyj7SUm

Svaki tjedan, Nacionalni institut za javno zdravstvo objavljuje popis "Zelena zona" i "Žuta zona" (više detalja na poveznici https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19 ). Sve osobe koje dolaze u Rumunjsku iz zemalja koje nisu na popisu "Zelena zona", podvrgnuti su 14-dnevnoj karanteni. Od 07. srpnja sljedeće su države uključene u popis "Zelena zona": Andora, Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Cipar, Hrvatska, Danska. Švicarska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Island, Italija, Farski otoci, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Malta, UK, Monako, Norveška, Poljska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Nizozemska, Mađarska i Vatikan.
Sljedeće kategorije su izuzete od ove odredbe:
-Vozači teretnih vozila težih od 2,4 tone koji nemaju simptome povezane s koronavirusom
-Vozači putničkih vozila s više od 9 sjedala, uključujući vozačevo sjedalo, koji nemaju simptome povezane s koronavirusom
-Vozači koji zbog rada putuju iz svoje zemlje prebivališta u drugu članicu EU-a ili iz države članice EU-a u zemlju prebivališta
-Prekogranični radnici koji ulaze u Rumunjsku iz Mađarske, Bugarske, Srbije, Ukrajine ili Moldove.

Svi granični prijelazi otvoreni su za teretna vozila, osim prijelaza Oancea (na granici s Moldovom) i Naidas (na granici sa Srbijom). Ažurirano stanje na granicama, dostupno na poveznici https://www.politiadefrontiera.ro/en/traficonline/?vt=2

Tranzitni koridori su i dalje na snazi; vozila koja prolaze kroz Rumunjsku moraju napustiti zemlju u roku od 48 sati od njihovog ulaska.

Nema promjena u trenutnim mjerama u vezi s cestovnim teretnim prijevozom:
-Nakon ulaska u Rumunjsku, vozači teretnih vozila najveće dopuštene nosivosti veće od 2,4 tone bez simptoma povezanih s COVID -19 ispunjavaju izjavu o vlastitoj odgovornosti, potrebno osigurati mjesto gdje mogu stupiti u kontakt između dviju prijevoznih ruta, ne podliježu izolaciji kod kuće/karanteni pod uvjetom da poslodavac osigura zaštitne materijale protiv COVID-19; pri ulasku u Rumunjsku potrebno predočiti potvrdu o zaposlenju
-Vozači teretnih vozila najveće dozvoljene nosivosti veće od 2,4 tone koji prolaze kroz rumunjski teritorij nisu dužni ispunjavati epidemiološku izjavu pri ulasku u Rumunjsku ako ispunjavaju sljedeće minimalne uvjete:
a) Koriste se samo odobreni tranzitni koridori i granični prijelazi na krajevima ovih koridora; odstupanje od njih je zabranjeno
b) Tranzit preko rumunjskog teritorija obavlja se u minimalnom vremenskom okviru, a ne duže od 48 sati od ulaska u Rumunjsku, uključujući razdoblja mirovanja za osigurani dnevni odmor
c) Parkiranje vozila obavlja se isključivo na parkiralištima koja se nalaze na pravilno označenim tranzitnim koridorima
U slučaju nepoštivanja uvjeta, vozač vozila dužan je ići u karantenu na 14 dana, snoseći troškove nastale u karanteni.
Pri ulasku u Rumunjsku vozač je dužan na ostakljenim dijelovima vozila (vjetrobransko staklo) postaviti posebnu naljepnicu radi dokaza o tranzitu, dostupno na poveznici https://www.untrr.ro/userfiles/files/tranzit%20romania%281%29.pdf

Prilikom ulaska na teritorij Rumunjske, vozači kamiona u tranzitu su dužni popuniti obrazac koji je dostupan na poveznici https://www.untrr.ro/userfiles/files/158606970358-formulartranzit03042020varfinalaroenglrusdocxdocxdocxdocx1%281%29.pdf.  
Pregled prolaznih tranzitnih koridora u Rumunjskoj, kao i punionica goriva i odmarališta, dostupno na poveznici https://cestrin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2cd8851109eb443ab4c09cb0ec96b054

Zbog količine prometa, čekanja na granicama su znatno dulja. Ažurirana vremena čekanja na granicama možete pronaći na poveznici
https://www.politiadefrontiera.ro/en/traficonline/?vt=2&dt=1 

Izvor: International Road Transport Union (IRU) https://www.iru.org/covid19  i UNTRR - National Union of Road Hauliers from Romania https://www.untrr.ro/en/  


RUSKA FEDERACIJA

"Od 17. lipnja ostaje na snazi kontrola ulaska u neke regije u Rusiji. Prijevoznici koji idu u grad Chita (područje Zabaikalye) moraju dobiti digitalnu propusnicu prijavom na portalu Gosusluge. Prijevoznici koji planiraju prijeći granicu s Kinom u regiji Primorsky kray moraju podnijeti prijavu i dobit će točno određeno vrijeme ulaska, najkasnije dva dana prije datuma dolaska na granične prijelaze Kraskino (RUS) - Hunchun (CHN ), Pogranichny (RUS) - Suifenhe (CHN), Poltavka (RUS) - Dongning (CHN). Prijavni obrazac treba popuniti, ispisati, potpisati i poslati e-poštom.
Dopušteni datum dolaska utvrdit će se na temelju stvarnog trenutnog kapaciteta graničnog prijelaza i broja već podnesenih prijava.
Izvor: IRU"

SJEVERNA MAKEDONIJA

Vlada Sjeverne Makedonije je 17. lipnja izdala protokol o tranzitu stranih državljana preko njihovog teritorija. Protokol omogućava državljanima trećih zemalja da koriste sve granične prijelaze kako bi prošli kroz zemlju, pod uvjetom da vozači ne napuste autocestu ili lokalnu cestu i da napuste zemlju najkasnije 5 sati nakon ulaska. U svrhu izvršenja, vozači koji ulaze u Sjevernu Makedoniju moraju ispuniti izjavu koja se mora predati pograničnoj policiji na graničnom prijelazu.


SLOVAČKA

Od 10. lipnja Slovačka je započela klasificirati treće zemlje na temelju sigurnosnih rizika. Pojedinci koji putuju u Slovačku, a koji su u prethodnih 14 dana posjetili zemlju koja se ne smatra sigurnom, moraju dostaviti dokaz o negativnom rezultatu ispitivanja ne starije od 96 sati po dolasku na granicu.

U slučajevima kada pojedinci ulaze u Slovačku s graničnog prijelaza bez posade, moraju odmah dostaviti dokaz o negativnom testu nadležnoj regionalnoj upravi za javno zdravstvo (na engleskom, njemačkom, češkom ili slovačkom). Zatim se moraju samoizolirati kod kuće i najranije ponoviti test 5. dana izolacije. Izolacija traje sve dok rezultat testa nije negativan.

Vozači međunarodnog prevoza robe ostaju izuzeti od bilo koje odredbe.

Više informacija možete pronaći https://korona.gov.sk/en/travelling-to-slovakia-and-covid19/ 

Izvor: CESMAD 


SLOVENIJA

Od 25. lipnja slovenska će Vlada stalno nadgledati i ažurirati popis zemalja iz kojih putnici nisu podložni ograničenjima po dolasku. Trenutno su to zemlje: Hrvatska, Austrija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Malta, Norveška, Slovačka, Španjolska i Švicarska , Ažuriranja objavljuje Nacionalni institut za javno zdravstvo.

Putnici koji dolaze iz zemalja koje nisu na popisu moraju proći i napustiti Sloveniju u roku od 12 sati nakon ulaska. U slučaju da se to ne dogodi, stavit će se u karantenu. Profesionalni vozači nisu izuzeti od ove odredbe.
Zdravstvene vlasti također su objavile smjernice za redovne i povremene prijevoznike putničkih prijevoznika (samo na slovenačkom jeziku), kojih se svi autobusi moraju pridržavati tijekom vožnje u Sloveniji.
Izvor: Stalno predstavništvo Slovenije u EU
Konsolidirani pregled globalne situacije izbijanja Coronavirusa (COVID-19) dostupan je na web stranici IRU https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info

Kretanje teretnih vozila u Sloveniji:
Ograničenje kretanja kamiona i skupina vozila s najvećom dopuštenom masom većom od 7,5 tona sljedećih dana:
• Nedjeljom, praznicima i neradnim danima od 8 do 21 sat.
• Petak prije Uskrsa od 14 do 21 sat.
Tijekom turističke sezone, od posljednjeg vikenda u lipnju (subota, nedjelja) do prvog vikenda (subota, nedjelja) u rujnu.
• Subotom od 8 do 13 sati, na nekim obalnim autocestama i državnim cestama od 6 do 16 sati,
• Nedjeljom, praznicima i državnim praznicima od 8 do 21 sat, a na nekim obalnim autocestama i državnim cestama nedjeljom i državnim praznicima od 8 do 22 sata.
Posebnosti tijekom turističke sezone: na nekim drugim cestama u skladu s Naredbom o ograničenju prometa u Republici Sloveniji (SL RS 75/11):
Vozačima kamiona registriranih u Sloveniji dopušteno je ulazak u Sloveniju i prijevoz u mjesto prebivališta vozača za vrijeme ograničenog teretnog prometa. Putovanje od graničnog prelaza do boravišta vozača mora se odvijati najkraćim putem i neprekidno, u skladu s (Službene novine 73/2006). Ako se prijevoz ne može obavljati drugačije nego u vrijeme zabrane, potrebno je pismeno dopuštenje Uprave Republike Slovenije za infrastrukturu, koje se izdaje na temelju pismenog zahtjeva prijevoznika.
Od 1. lipnja 2019. godine Uprava Republike Slovenije za infrastrukturu uvela je izmjene ograničenja u teretnom prometu na magistralnim cestama Jelšane - Postojna (G1-6) i Starod - Kozina (G1-7) te nekim glavnim i regionalnim cestama na sjeveroistoku Slovenije. preko 7,5 t).
Izvor: IRU


SRBIJA

Od 30. lipnja ukidaju se sva ograničenja ulaska u vezi sa COVID-19 i za srpske i za strane državljane. Za ulazak u Srbiju više nije potreban negativan PCR test ili posebna dozvola. Vlada je također ukinula zahtjeve za samoizolacijom pri ulasku. Putnici trebaju biti spremni za ograničenja koja će se mijenjati uz malu najavu. Web stranica vlade daje redovne informacije o tim mjerama.

Povezane su međugradske, gradske i prigradske autobusne i željezničke linije; maske za lice obavezne su kada se koristi javni prevoz u Beogradu.

Izvor: Vlada Srbije


ŠPANJOLSKA

Do 30. lipnja održava se kontrola na granici s Portugalom i na vanjskim granicama  (uključujući Maroko i Alžir, isključujući Andoru i Gibraltar).  

Sljedeće su kategorije izuzete od odredbe:

a) španjolski državljani

b) stanovnici Španjolske, koji moraju imati dokaz o svom prebivalištu

c) stanovnici drugih država članica EU ili država Schengena koji putuju u svoje mjesto prebivališta

d) Pogranični radnici

e) Zdravstveni radnici ili njegovatelji starijih osoba koji prelaze granicu da bi obavljali njihovu profesionalnu djelatnost

f) Oni koji će ostati na španjolskom teritoriju iz bilo kojeg drugog radnog razloga, uključujući sezonske radnike, pod uvjetom da imaju dokumentarni dokaz o zaposlenju

g) oni koji imaju dokumentarni dokaz o razlozima više sile ili  u slučaju posebne potrebe

h) osobe koje su uključene u prijevoz robe  

29. lipnja španjolska vlada produžila je zatvaranje vanjskih granica do 8. srpnja ili do stupanja na snagu Rezolucije EU koja može biti prije 8. srpnja. Prijevoz robe ostaje izuzet iz odredbe.  Španjolsko Ministarstvo prometa je u novom Nalogu TMA / 384/2020: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/BOE-A-2020-4789%20Transporte.pdf  dalo upute o korištenju maski za različite vrste prijevoza. Upute uključuju sljedeće:

- za prijevoz putnika cestovnim vozilima obavezno je nošenje maske (i vozača i putnika);

- za prijevoz robe cestovnim vozilom obavezno je nošenje maske u slučaju dvojnog osoblja u kabini.

Ova nova uredba stupa na snagu 4. svibnja (00:00).

Prestankom izvanrednog stanja u cijeloj državi, španjolske su vlasti odlučile ponovno uspostaviti normalna ograničenja vožnje za teretna vozila.

Stoga će se od 00:00, 21. lipnja nadalje, ograničenja vožnje u cijelosti primjenjivati za sljedeće kategorije vozila:

-teretna vozila

-vozila koja prevoze opasne materije

-vozila koja obavljaju izvanredne prijevoze tereta

Primjenjuju se sljedeća odstupanja:

- Licence, dozvole i sve dozvole za vožnju koje istječu tijekom izvanrednog stanja automatski se produžuju do 70 dana nakon istjeka izvanrednog stanja

- Valjanost privremenih odobrenja za promet produžavaju se do 60 dana nakon kraja izvanrednog stanja.

Detaljnije informacije o Španjolskoj: http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2020/Medidas_preventivas_adoptadas_por_la_Direccion_General_de_Trafico_como_consecuencia_del_COVID19.shtml 

Kataloniji: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Temporary%20lift%20of%20diving%20restrictions%20Catalonia%2014.03.20.pdf 

Baskiji: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Lifting%20restrictions%20Basque%20Country.pdf

ŠVEDSKA

Od 19. ožujka o.g., Vlada Švedske je privremeno ograničila putovanja u zemlju kako bi ublažila učinke širenja virusa COVID19, a trajanje mjera produljeno je do 31. kolovoza o.g. Ograničenje se ne odnosi na transport roba u Švedsku.

 Aktualne informacije mogu se pratiti na stranici Vlade Švedske

-          https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic 

-          https://www.swedenabroad.se/en/embassies/croatia-zagreb/ 

-          https://www.government.se/government-policy/the-governments-work-in-response-to-the-virus-responsible-for-covid-19/      


ŠVICARSKA

Od 27. lipnja švicarski se javni prijevoz vratio u uobičajene redove vožnje, s preporukom putnicima da u vremenima najveće gužve nose maske za lice.

15. lipnja, granice sa zemljama EU, Islandom, Norveškom, Lichtensteinom i Velikom Britanijom su se otvorile te su se ukinule kazne za ljude koji se obavljaju prekograničnu kupovinu. Putovanje između Švicarske i zemlje koja nije dio Schengenskog prostora još uvijek nije dopušteno.

Sljedeće kategorije, uz uvjet da mogu dokazati svoj status službenom dokumentacijom izuzete su od odredbe:

-Švicarski državljani

-Nositelji putnih isprava (npr. Putovnica ili osobna iskaznica) i:

1. boravišna dozvola, tj. Švicarska dozvola boravka (L / B / C / Ci dozvole)

2. prekogranične dozvole (dozvola G; samo za potrebe rada)

3. FDFA legitimacija

4. D viza koju je izdala Švicarska

5. C viza koju je Švicarska izdala nakon 16. ožujka 2020. u slučaju valjane iznimke

6. C viza koju je Švicarska izdala s ciljem rada preko kratkoročnog ugovora

7. Uvjerenje o dozvoli boravka od strane kantonalne službe za migraciju ili  dozvola za ulazak s vizom koju je izdala Švicarska (ugovor o radu je nedovoljan za prelazak švicarske granice. Osobe s jamstvom o boravišnoj dozvoli mogu ući u Švicarsku najranije tri dana prije datuma na koji uvjerenje postaje valjano).

8. Vlasnici putnih isprava za izbjeglice koje je izdala Švicarska i važećih

boravišnih ili stalnih boravišnih dozvola ili valjanih F dozvola.

9. Pojedinci koji imaju pravo slobodnog kretanja.

10. Ljudi koji prelaze preko Švicarske u drugu zemlju u koju mogu ući.

11. Ljudi u situacijama posebnih potreba. Tijelo za nadzor granice će procijeniti nužnost takve situacije.

12. Stručnjaci u zdravstvu koji trebaju ući u Švicarsku radi važnog razloga koji se tiču njihovog posla i koji imaju potvrdu o obavijesti,

uvjerenje o dozvoli boravka ili dozvolu za ulazak s vizom koju je izdala Švicarska.

Od 15. lipnja otvoreni su svi granični prijelazi; i privatni i komercijalni prijevoz je dopušten: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/aktuell/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#Questions%20on%20border%20closures%20and%20the%20exceptions 

Više informacija možete pronaći ovdje:

(Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf 


TURSKA

3. lipnja tursko Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je pismo kojim potvrđuje otvaranje granica s Iranom i Irakom. Vozači međunarodnog cestovnog prometa mogu koristiti granična vrata Gürbulak (između Turske i Irana, operacije započete ujutro 4. lipnja) i granična vrata Habur (između Turske i Iraka, vjerojatno će se otvoriti u popodnevnim satima 4. lipnja) za svoje prometne operacije. Kad su jednom na granici, vozači se moraju pridržavati postupaka navedenih u pismu (prijevod na engleskom https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Letter%20of%20the%20Ministry%20of%20Interior%20-%2003.06.2020.pdf). 

Izvor: Tursko ministarstvo unutarnjih poslova, ured IRU-a u Istanbulu


UJEDINJENO KRALJEVSTVO

17. ožujka o.g., britanska vlada je poduzela nove mjere koje uključuju savjetovanje britanskih državljana protiv svih nebitnih međunarodnih putovanja te povratak svih koji su u inozemstvu, ali su granice ostale otvorene.

Od 8. lipnja, uvedene su mjere granične kontrole, koje uključuju obvezu samoizolacije u trajanju od 14. dana za sve koji ulaze u UK, s manjim izuzecima koji uključuju vozače u teretnom prometu.

6. srpnja, objavljen je popis putnih koridora (popis zemalja) za putovanja prema UK. Putnici koji koriste koridore s liste neće morati ići u samoizolaciju 14 dana po dolasku u UK, ukoliko nisu posjetili ili zaustavili se u nekoj drugoj zemlji u zadnjih 14 dana. Popis će se ažurirati sukladno promjeno epidemiološkoj situaciju u pojedinim zemljama, a pravila o putničkim koridorima primjenjuje se od 10. srpnja o.g.

Teretni promet nije obuhvaćen mjerama i savjetima za ograničavanje putovanja te je Ministarstvo za promet objavilo smjernice o Covid-19 sa savjetima za industriju teretnog transporta: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport/covid-19-advice-for-the-freight-transport-industry  i za osoblje u transportnom sektoru: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-staff-in-the-transport-sector

Prilikom ulaska, vozači su u obvezi popuniti online obrazac lociranja s kontakt podacima i detaljima rute putovanja. Uvedena je i mogućnost popunjavanja jednog obrasca za višestruko putovanje u UK u roku od 48 sati, a dostupan je na stranici https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk.

Aktualne informacije mogu se pratiti na stranici: https://www.gov.uk/coronavirus 

-border-rules#drivers-of-goods-vehicles-or-public-service-vehicles-and-other-employees-of-community-licence-holders-for-the-international-carriage-of-goods-or-passengers-by-coach-and-bus