Objavljeno: 16. 03. 2020. , Ažurirano: 19. 10. 2020.

AUSTRIJA

Hrvatska je od 17. kolovoza 2020. 00:00 sati klasificirana kao država u kojoj postoji povećan rizik od oboljenja COVID-19. Austrijski državljani koji se vraćaju u Austriju kao i državljani EU/EWR zemalja (uklj. Hrvatsku) i Švicarske, te osobe koje zajedno s njima žive u istom kućanstvu, osobe s prebivalištem ili prijavljenim boravkom u Austriji, stranci s austrijskom vizom (Visum D) ili osobnom iskaznicom na temelju čl. 95 Zakona o strancima s privilegijama (osobne iskaznice za osobe s diplomatskim imunitetom i privilegijama) te osobe s dozvolom boravka ili istovrijednim dokumentom sukladno Zakonu o nastanu i boravku i Zakonu o azilu, moraju imati liječničku potvrdu na njemačkom (prilog B ) ili engleskom jeziku (prilog C ) o negativnom rezultatu provedenog COVID-PCR-testa (test ne smije biti stariji od 72 sata).
Alternativno: ako putnik ne posjeduje test, odlazi u 10-dnevnu samostalno nadziranu karantenu (može biti i u nekom drugom prikladnom smještaju – potrebna potvrda da postoji smještaj, ako karantena nije u vlastitom smještaju), koju potvrđuje pismeno svojim potpisom. Troškove karantene snosi sam putnik.
10-dnevna karantena se može okončati negativnim PCR testom u roku od 48 sati od ulaska u zemlju. Čim se dobije negativan nalaz, karantena se može napustiti.
Pojašnjenje austrijskog Ministarstva zdravstva (stanje 27.7.) obveza provođenja PCR testa u roku od 48 sata od dolaska u Austriju iz rizičnih područja (prilog A2) vrijedi za direktno putovanje u Austriju, tj. za putovanja zrakoplovom. Ako se putovanje u Austriju iz rizičnih zemalja (prilog A2) provodi indirektno (npr. automobilom preko Slovenije), potrebno je predočiti negativan PCR test ili obaviti bilo kada testiranje za izlazak iz 10-dnevne karantene.
Za sljedeće iznimke nije potreban PCR test, niti se provodi karantena:
• ulazak za obavljanje transporta osoba i roba
• ulazak na rad u okviru redovitog prekograničnog prometa radnika (Berufspendler) uz pisanu potvrdu poslodavca (aktualno od 22.08.2020.)
• repatrijacijska putovanja/letovi
• ulazak iz posebnih obiteljskih razloga u pojedinačnim slučajevima
• ulazak u svrhu skrbi o životinjama u pojedinačnim slučajevima
• u okviru izručivanja cestovnim ili zračnim putem
• ulazak osoba koje su od iznimnog interesa za državu
• tranzit bez zaustavljanja u Austriji (od 22.08.2020. na granici se mora popuniti obrazac za ulaz i proputovanje)
• austrijski državljani kao i osobe koje imaju austrijsko zdravstveno osiguranje, ili osobe koje imaju potvrdu austrijske zdravstvene institucije da će biti po dolasku primljene na liječenje (ako se liječenje ne može nigdje drugdje organizirati). Kod ulaska zbog medicinskih potreba mora se priložiti potvrda o potrebi liječenja u Austriji
• za osobe s prebivalištem ili boravkom u Austriji koje se vraćaju s liječenja u inozemstvu. Kod ponovnog ulaska u Austriju pod iznimkom medicinskih potreba mora se priložiti potvrda o potrebi liječenja u Austriji

OPREZ: u Pravilniku koji vrijedi od 27. srpnja 2020. više NEMA iznimki za poslovno uvjetovani promet („Gewerblicher Verkehr“).
Za djecu starosti do 6 godina kod u Austriju nije potreban PCR test.

NOVO!!! Od 17. listopada 5. sigurnosni stupanj primjenjivat će se na cijelom teritoriju Hrvatske, osim županija Brodsko-posavska, Istarska, Koprivničko-križevačka, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska, Varaždinska i Zadarska.
Do sada je za Hrvatsku zbog rasprostranjenosti epidemije vrijedilo upozorenje o putovanju 6. sigurnosnog stupnja, što znači da se građanima savjetuje da ne putuju. Na sedam županija pak od subote se primjenjuje sigurnosna oznaka 4. stupnja, a osobe koje putuju iz regija ili zemalja za koje vrijedi (parcijalno) upozorenje o putovanju i dalje će pri povratku u Austriju morati predočiti negativan nalaz na SARS-CoV2. 

BELGIJA

2. rujna belgijsko ministarstvo vanjskih poslova ažuriralo listu zemalja i regija prema zelenoj, narančastoj i crvenoj zoni. Hrvatska više nije na zelenoj listi, pojedine županije su na narančastoj listi, a na crvenoj listi su Splitsko-Dalmatinska, Brodsko-posavska (od 04/09 u 16.00), Zadarska (od 04/09 u 16.00) i Šibensko-kninska županija.
Informacija se nalazi na https://diplomatie.belgium.be/en
Tranzit je izuzet, a preporuča se u slučaju teretnog cestovnog prometa zadržavanje manje od 48 sati.
FEBETRA je napravila opsežnu web stranicu o mjerama poduzetim u Belgiji. Stranica je dostupna na nizozemskom: https://febetra.be/belgie/ i francuskom jeziku: https://febetra.be/fr/belgique/   
(Izvor: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf) 

BOSNA I HERCEGOVINA

Svi granični prijelazi otvoreni su za teretna vozila.

Preporučujemo praćenje razvoja situacije te pridržavanje preporuka mjerodavnih institucija:
https://www.phi.rs.ba/; https://www.zzjzfbih.ba/  
https://bihamk.ba/bs/vijesti/aktuelne-informacije-o-stanju-na-granicnim-prelazima-u-bih-i-nekim-evropskim-drzavama/474v 

BUGARSKA

Stanje izvanredne epidemiološke situacije je produljeno do 30. studenoga.

Novom uredbom, do 30. studenoga je privremena zabrana ulaska za sve strane državljane preko svih graničnih prijelaza, svim prijevoznim sredstvima.

Iznimke iz navedene uredbe su:

-bugarski državljani, državljani država članica Europske unije, Velike Britanije, schengenskih država (uključujući San Marino, Andoru, Monako i Vatikan) i članovi njihovih obitelji (uključujući osobe koje su u stalnom suživotu s njima), Australije, Kanade, Gruzije, Japana, Novog Zelanda, Ruande, Republike Koreje, Tajlanda, Tunisa, Urugvaja, UAE, Ukrajine, Sjeverne Makedonije, Srbije, Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Crne gore, Moldove, Izraela, Kuvajta, Bjelorusije i Turske; osobe sa stalnim i dugoročnim boravkom na teritoriju Republike Bugarske i članovi njihovih obitelji; osobe koji posjeduju vizu "D", kao i osobe koje posjeduju dozvolu boravka u državi članici EU-a, UK-a ili schengenskim državama (uključujući San Marino, Andoru, Monako i Vatikan) i članovi njihovih obitelji;

-medicinski profesionalci, medicinski znanstvenici i socijalni radnici, ako je svrha putovanja povezana s profesijom koju obavljaju;

-radnici koji su uključeni u isporuku lijekova, medicinskih sredstava i osobnih zaštitnih sredstava, medicinske opreme, uključujući njenu ugradnju i održavanje;

-prijevozno osoblje koje se bavi prijevozom putnika i robe, posade zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu i ostalo prijevozno osoblje, prema potrebi;

-strani dužnosnici (šefovi država, vlada itd.) i članovi njihovih delegacija, kao i diplomati, službenici međunarodnih organizacija, vojno osoblje i humanitarni radnici u obavljanju svojih dužnosti;

-osobe koje putuju iz humanitarnih razloga;

-predstavnici trgovinskih, gospodarskih i investicijskih aktivnosti i osobe koje su izravno uključene u izgradnju, održavanje, rad i sigurnost strateških i kritičnih infrastruktura Republike Bugarske; osobe koje su uključene u izgradnju brodova i popravak brodova, uključujući članove njihovih obitelji

-prekogranični radnici i sezonski poljoprivredni radnici, radnici u turističkom sektoru, osobe koje putuju u svrhu obrazovanja; organizatori i sudionici međunarodnih sportskih događanja;

-strani državljani koji putuju radi primitka uredbe o stečenom bugarskom državljanstvu, ovjereno pismom Ministarstva pravosuđa

-osobe organizatori i sudionici međunarodnih kulturnih događanja.

 Tranzit preko teritorija Bugarske je omogućen za:

-osobe koje su isključene iz mjera zabrane ulaska u zemlju;

Tranzit je dozvoljen samo tamo gdje je moguće zajamčiti neposredno napuštanje teritorija Republike Bugarske. Sve osobe kojima je dopušten dolazak/ulazak u Bugarsku, a s polaznim odredištem iz EU, UK, zemalja Schengena (uključujući San Marino, Andoru, Monako, Vatikan), Australije, Kanade, Gruzije, Japana, Novog Zelanda, Ruande, Republike Koreje, Tajlanda, Tunisa, Urugvaja, UAE, Srbije, Bjelorusije i Turske izuzeti su od zahtjeva za podnošenjem PCR testa za Covid-19.

Svim osobama koje dolaze iz trećih zemalja (izuzev gore navedenih), omogućen je ulazak u Bugarsku nakon što predoče dokaz negativnog PCR testa (unutar 72 sata prije ulaska). Iznimke od zahtjeva PCR testova vrijede za:

-bugarske državljane i državljane drugih država članica EU, UK i zemalja Schengena (uključujući San Marino, Andoru, Monako i Vatikan) koji putuju iz humanitarnih razloga: predstavnici trgovinskih, gospodarskih i investicijskih aktivnosti i osobe koje su izravno uključene u izgradnju, održavanje, rad i sigurnost strateških i kritičnih infrastruktura Republike Bugarske; osobe koje su uključene u izgradnju brodova i popravak brodova, uključujući članove njihovih obitelji

-vozače autobusa koji obavljaju međunarodni prijevoz putnika

-vozače kamiona koji obavljaju ili dovršavaju međunarodni prijevoz robe ulaskom na područje Bugarske

-članovi brodskih posada koji su državljani Bugarske.

 Izuzete su i sljedeće osobe, bez obzira na njihovo državljanstvo:

-medicinski radnici, medicinski znanstvenici, socijalni radnici i njihovi rukovoditelji, ako je svrha

putovanja povezana s njihovim profesionalnim radom;

-radnici koji su uključeni u isporuku medicinskih proizvoda i zaštitne opreme, uključujući njenu ugradnju i održavanje;

- strani dužnosnici (šefovi država, vlada itd.) i članovi njihovih delegacija, kao i diplomati, službenici međunarodnih organizacija, vojno osoblje i humanitarni radnici u obavljanju svojih dužnosti, članovi njihovih obitelji;

-prekogranični radnici;

-državni službenici na kratkotrajnim poslovnim putovanjima u inozemstvo za obavljanje svojih dužnosti;

- članovi posade zrakoplova, koji obavljaju letove od i do javnih zračnih luka u Bugarskoj, i osobe angažirane na održavanju zrakoplova;

-osobe koje prelaze teritorij Bugarske.

 U slučajevima kada vozači teretnih vozila kojima je dozvoljen tranzit u Bugarsku, ali zbog zabrane susjedne države ne mogu napustiti Bugarsku, odredit će se mjesto gdje kamion i vozač moraju ostati dok se zabrana ne ukine, a nakon toga moraju napustiti teritorij Bugarske.

Od 30. ožujka 2020. do daljnjega je zatvoren granični prijelaz između Bugarske i Grčke "Zlatograd-Thermes", zbog širenja COVID-19 i najavljene karantene u dotičnoj grčkoj graničnoj regiji.

Bugarska Agencija za cestovnu infrastrukturu objavila je interaktivnu kartu zelenih koridora za cestovni prijevoz robe koja prolazi teritorijom Republike Bugarske. Karta sadrži korisne informacije o odmorišnim mjestima i odgovarajućem broju parkirnih mjesta, sanitarnih čvorova, mogućnosti kupovine hrane, dostupnosti internetske veze, rasvjete, video nadzora, benzinske postaje, najbliže hitne službe i drugo. Karta je dostupna na poveznici http://www.api.bg/index.php/en/green-corridors  ili https://www.bgtoll.bg/en/ 

Upotreba maske za lice obvezna je u svim zatvorenim javnim mjestima (osim mjestima za jelo i piće). Nošenje zaštitnih maski na otvorenim javnim mjestima se preporučuje.

Izvor: AEBTRI- Association of the Bulgarian Enterprises for International Road Transport and the Roads, https://aebtri.com/Default_en.aspx

CRNA GORA

Preporučujemo praćenje razvoja situacije te pridržavanje preporuka mjerodavnih institucija:

https://www.gov.me/naslovna/mjere_i_preporuke/ 

DANSKA

"Kraljevina Danska za putovanja u Republiku Hrvatsku preporučuje „izbjegavanje svih putovanja koja nisu nužna“, a za ulazak u Kraljevinu Dansku iz Republike Hrvatske, od dana 29. kolovoza 2020., treba dokazati valjan razlog i priložiti dokumentaciju kojom se razlog ulaska opravdava.

Ulazak u Dansku, od 29. kolovoza 2020. godine, moguć je, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije, za sljedeće kategorije putnika:

• osobe koje žive ili rade u Danskoj, uključujući samozaposlene poduzetnike koji u Danskoj obavljaju posao;
• osobe koje u DK putuju na poslovni sastanak;
• osobe koje dostavljaju robu ili usluge u Dansku ili prevoze robu iz Danske. Odnosi se i na osobe koje, u poslovne svrhe, koriste osobna vozila za prijevoz robe iz Danske;
• pomorce, članove posade zrakoplova, diplomate;
• dolazak na razgovor za posao u DK;
• studente, učenike i osobe koje dolaze na stručno usavršavanje koje je obvezan dio formalnog obrazovanje;
• Au pair;
• supružnici, registrirani partneri, partneri, roditelji, posvojitelji, bake/djedovi i djeca osoba koje u žive u Danskoj, pod uvjetom da članovi obitelji-stranci imaju pravno valjanu dozvolu ulaska u Dansku;
• ostvarivanje prava posjeta malodobnoj osobi i skrbnici malodobnog djeteta koje živi u Danskoj (odnosi se na npr. posvojitelje);
• osobe koje su već u postupku liječenja u Danskoj;
• posjet vrlo bolesnom članu obitelji ili partneru;
• nazočenju na sprovodu;
• na poziv suda;
• vlasnici kuća i brodova u Danskoj;
Izvor: MVEP

Daljnje informacije i popisi potrebnih dokumenata radi dokaza svrhe ulaska u Dansku, dostupno na poveznici: https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/travel-in-or-out-of-denmark 

Robni promet može obavljati cestovnim, pomorskim i željezničkim pravcima uz uobičajene nasumične carinske kontrole. Uredi Danske carinske agencije rade s promijenjenim radnim vremenom, koje se uz aktualne informacije i savjete može pratiti na stranici https://www.toldst.dk/corona-virus-information-and-customs-guidelines/ 

Aktualne informacije dostupne su na stranici: https://investindk.com/corona-information-page .

ESTONIJA

17. ožujka o.g., Vlada Estonije ponovo je uvela granične kontrole i privremeno ograničila prelazak granice koji će biti na snazi do daljnjeg, a situacija će se preispitivati svaka dva tjedna. Granična kontrola uključuje pregled putnih isprava i provjeru simptoma.

Informacije o zemljama iz kojih se može putovati u Estoniju bez ograničenja, slučajevima obavezne primjene propisanih mjera samoizolacije u trajanju od 14 dana i druge korisne informacije dostupne su na stranici https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers

Od 1. rujna, osobe s negativnim COVID-19 testom, koje dolaze iz zemalja s povećanim rizikom od zaraze (sa stopom zaraze većom od 16 zaraženih na 100.000 stanovnika u posljednjih 14 dana i označenom kao crvena ili zemljama koje nisu uključene u popis dostupan na stranici https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers#EU%20+%20Schengen) , ograničenje slobode kretanja 14 dana po dolasku u Estoniju mogu zamijeniti ponovljenim testiranjem na COVID-19. Tijekom čekanja rezultata trebaju izbjegavati nebitne kontakte. Moraju ponoviti testiranje najkasnije 7 dana nakon prvog testa, a ako je i drugi test negativan 14-dnevno ograničenje slobode kretanja na njih se ne primjenjuje.

Teretni transport je izuzet iz restrikcija i ulaz je dopušten osobama uključenim u prijevoz robe i sirovina, kao i pružateljima usluga (održavanje, popravak, obveza iz garancije za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, opreme u estonskoj tvrtki, koja je osigurava poslovanje tvrtke), ukoliko nemaju simptome zaraze.

Aktualne informacije i upute mogu se pratiti na stranicama:
- https://www.politsei.ee/en/instructions/emergency-situation  
- https://www.kriis.ee/en  

FINSKA

Od 13. srpnja, uvedene su izmjene u kontroli prometovanja na unutarnjoj granici (sa zemljama šengenskog prostora) i vanjskoj granici (s EU članicama koje nisu u šengenskom prostoru i trećim zemljama). Redovitim preispitivanjem epidemiološke situacije po pojedinim zemljama, mjere se mijenjaju te je prije putovanja potrebno provjeriti trenutačno važeće propise i mjere granične kontrole ulaska u zemlju.

Od 24. kolovoza na snazi su mjere i ograničenja ulaska u Finsku, koja su na snazi do daljnjeg i redovito se prilagođavaju epidemiološkoj situaciji po pojedinim zemljama, a najnovije objavljene mjere su na snazi od 28. rujna do daljnjeg.

Ovisno o epidemiološkoj situaciji po zemljama, za pojedine zemlje šengenskog prostora granični promet je vraćen na normalu te ukinut je nadzor graničnog prometa i sva ograničenja ulaska u zemlju, dok se za druge nastavlja primjena restrikcija (kategorija 1.) prometovanja i za putnike iz tih zemalja se preporuča samoizolacija od 14 dana. Na unutarnjoj granici, moraju se koristiti uspostavljeni granični prijelazi.

Na vanjskoj granici, zemlje se prema stanju epidemiološke situacije kategoriziraju na zemlje bez ograničenja ulaska, zemlje na koje se primjenjuju ograničenja kategorije 1 (uključujući Hrvatsku), te na zemlje na koje se primjenjuju ograničenja kategorije 2 ulaska u zemlju.

Ograničenja ulaska u zemlju su podijeljena u dvije kategorije (1 i 2). Putnicima iz zemalja na koje se primjenjuju ograničenja kategorije 1. kategorije dopušten je ulazak u Finsku iz poslovnih razloga, a putnik na granici mora biti u mogućnosti predočiti dokaze o radnom odnosu ili upućenju od strane poslodavca radi pružanja usluga.

Detaljne informacije, generalne upute i pojašnjenja novih mjera kontrole graničnog prometa mogu se pratiti na stranici https://www.raja.fi/current_issues/guidelines_for_border_traffic 

Teretni robni promet je izuzet iz ograničenja prometovanja.

Aktualne informacije dostupne su na stranici:
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus/current-restrictions 

FRANCUSKA

Za hrvatske državljane koji putuju u Francusku trenutno ne postoje ograničenja ulaska na područje Francuske, kao ni obaveza predočavanja negativnog PCR testa.
Teritorij Francuske, obzirom na broj zaraženih, podijeljen je u nekoliko zona.
Kao područja iznimno visoke opasnosti od zaraze COVID-19 (više od 250 slučajeva na 100 000 stanovnika, stopa intenziteta cirkulacije virusa kod starijih bolesnih osoba veća od 100 na 100 000 stanovnika, udio bolesnika s COVID-19 na bolničkom liječenju veći od 30%) proglašeni su Pariz, okolna područja Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis i Val-de-Marne, gradovi Lille, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne, Montpellier i Toulouse, područje Aix-Marseille i Guadeloupe.
Područja pojačane opasnosti od zaraze COVID-19 (više od 150 slučajeva na 100 000 stanovnika) odnose se na gradove Bordeaux, Nice, Rennes i Rouen. Zabranjena su masovna okupljanja više od 1000 osoba, zabranjena su velika događanja poput festivala, proslava i slično, a u javnim prostorima nisu dozvoljena događanja koja predviđaju okupljanje više od 10 osoba. Restorani i barovi djelomično se zatvaraju do 22 sata, prema odlukama pojedinačnih lokalnih uprava.
Na područjima opasnosti od zaraze COVID-19 (više od 50 slučajeva na 100 000 stanovnika) uvedena je mjera ograničenja okupljanja do 30 osoba u javnim prostorima. Gradovi Clermont-Ferrand, Dijon, Strasbourg i Tours također bilježe rast i visoku stopu cirkulacije virusa.
U Francuskoj su vozači motornih vozila, uključujući i motocikle, dužni pribaviti i jasno istaknuti na vozilu ekološku vinjetu Critair, koja određuje klasu vozila ovisno o emisiji ugljičnog dioksida. Ta vinjeta treba obavezno biti istaknuta na vozilima na području Pariza, Grenoblea i Lyona, odnosno na drugim područjima kad to lokalne vlasti odrede, ovisno o trenutnoj kvaliteti zraka. Više informacija o vinjeti i kako je nabaviti dostupno je na internetskoj stranici francuskog Ministarstva za zaštitu okoliša: https://www.certificat-air.gouv.fr/en/  
Izvor: MVEP

ITALIJA

Izvanredno krizno stanje na nacionalnom teritoriju Italije produljeno je do 31. siječnja 2021. godine.
Uredbom Ministarstva zdravstva Talijanske Republike od 8. listopada 2020. godine, hrvatski državljani koji putuju u Italiju iz RH izuzeti su od obveze testa na COVID-19. Navedeno vrijedi i za talijanske državljane na povratku iz RH u TR.
Sukladno gore navedenoj Uredbi sve osobe, pa tako i hrvatski državljani, koji u Italiju dolaze iz Belgije, Francuske, Nizozemske, Ujedinjenog Kraljevstva VB i Irske, Češke i Španjolske obavezni su predočiti negativan test obavljen putem brisa na COVID-19 ne stariji od 72 sata ili obaviti test putem brisa unutar 48 sati od dolaska u Italiju. Ista odredba se odnosi i na sve osobe koje su tranzitirale kroz navedene zemlje unutar 14 dana prije dolaska u Italiju.
Detaljne informacije o ulasku u Italiju možete pronaći na stranicama talijanskog Ministarstva vanjskih poslova na slijedećoj poveznici:
https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html  
Više informacija dostupno je i na sljedećim poveznicama: www.protezionecivile.gov.it/home 
www.salute.gov.it  
www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china  
Izvor: MVEP

LATVIJA

Od 10. lipnja nastavljena je primjena zabrana vezanih uz ograničenje širenja virusa, uz istovremeno ukidanje izvanrednog stanja koje je bilo uvedeno u ožujku o.g.

Na snazi je kontrola međunarodnog putničkog prometa prema zemljama koje se nalaze na listi Centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Vlada prati stanje širenja virusa COVID 19 u navedenim zemljama te će putnici iz zemalja koje bilježe više od 40,4 slučajeva na 100.000 stanovnika u posljednja dva tjedna moraju u samoizolaciju na 10 dana po dolasku. Lista zemalja redovito se ažurira svakog petka te je dostupna na stranici https://covid19.gov.lv/en/support-society/careful-travel/national-morbidity-rates 
Republika Hrvatska se trenutno nalazi na „crvenoj“ listi.

Od 16. srpnja, uvedena je procedura obaveznog popunjavanja upitnika za putnike koji dolaze u zemlju, a u kojem će putnici morati navesti zemlje u kojima su boravili proteklih 14 dana i svoje kontakt podatke. Upitnik je dostupan na stranici: https://www.sam.gov.lv/sites/sam/files/content/covid-19/apliecinajums_eng.pdf 
Obrazac koji putnici trebaju popuniti u slučaju korištenje usluga međunarodnog prijevoznika dostupan je na stranici:
https://www.sam.gov.lv/en/article/questionnaire-be-filled-persons-entering-latvia-using-services-international-carriers

Teretni promet je izuzet iz zabrane, ali vozači moraju na granici popuniti obrazac kojim se osoba „obvezuje da neće posjećivati javno dostupne prostore“. Parkirališta i benzinske postaje nisu obuhvaćene tim mjerama. Vozači su obavezni koristiti osobnu zaštitnu opremu (masku i rukavice) od ulaska do izlaska iz zemlje.

Aktualne informacije mogu se pratiti na stranicama:
https://covid19.gov.lv/en 
https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/news/66019-emergency-situation-in-latvia-to-restrict-the-spread-of-covid-19 

LITVA

14. ožujka o.g, litavska vlada je uvela privremene granične kontrole na graničnim prijelazima sa Poljskom i Latvijom te je 16. ožujka o.g,, uvedena nacionalna karantena koja je ukinuta 16. lipnja, dok se mjere zaštite od širenja CORONA-19 i dalje primjenjuju.

Privremena kontrola unutarnjih granica i kontrola osoba koje ulaze i izlaze iz Litve na unutarnjoj granici Europske unije produljena. Provjere će se provoditi na međunarodnim zračnim lukama i u državnoj morskoj luci Klaipėda. Putovnice osoba koje stižu kopnom neće se provjeriti.

29. lipnja Litva je uvela obvezu samoizolacije u trajanju od 14 dana za svoje državljane i osobe koje dolaze iz najugroženijih zemalja. Popis zemalja se ažurira svaki tjedan i dostupan je na stranici: https://sam.lrv.lt/en/news.

Od 12. studenoga, podignut je prag stope novih slučajeva zaraze COVID 19 virusom koji služi kao temelj za sastavljanje popisa rizičnih zemalja i primjene obveze samoizolacije putnika koji iz njih dolaze te sada popis uključuje zemlje gdje je zaraženost COVID 19 virusom veća od zabilježene u Litvi za 10 i više posto. Također, uvedene su dodatni kriteriji koji se uzimaju u obzir u slučaju trećih zemalja, kao što su stopa pokrivenosti testovima, postotak pozitivnih testova, dostupnost informacija, stopa hospitalizacije i broj slučajeva infekcije u Litvi uzrokovanih dolascima iz tih zemalja.

Sukladno navedenom, rizične zemlje su one s više od 55,7 novih slučajeva zaraze na 100.000 stanovnika u posljednja dva tjedna.

Ulazak u zemlju više nije uvjetovan posjedovanjem negativnog rezultata testa na COVID 19 ne starijeg od 72 sata od dolaska, ali osobe koje dolaze iz rizičnih zemalja i dalje mogu skratiti vrijeme obavezne samoizolacije s 14 na 10 dana ukoliko je njihov test na infekciju COVID-19, proveden najranije osmog dana izolacije, negativan.

Teretni promet je izuzet iz mjera restrikcija prometovanja, a granični prijelazi za ulazak u Litvu reduciran je na pojedine granične prijelaze. Vozači teretnih vozila izuzeti su iz mjera samoizolacije.

Tranzit teretnih vozila je dopušten, ali članovi posade koji obavljaju međunarodni komercijalni prijevoz bilo kojom vrstom vozila moraju putovati kroz teritorij Republike Litve bez nepotrebnog zaustavljanja, a ulazak im je dozvoljen ukoliko nemaju simptome COVID-19 infekcije.

Svi putnici koji se zrakoplovom, morem ili kopnom dolaze u Litvu koristeći redovite, posebne i charter usluge, od utorka, 15. rujna, osobne podatke morat će prije ulaska u avion, trajekt, autobus ili vlak popuniti obrazac koji generira QR kod i dostupan je na stranici https://nvsc.lrv.lt/en/news/procedures-to-be-followed-upon-return-arrival-from-abroad-trebovaniia-pri-pribytii-iz-za-rubezha  
U slučaju individualnog putovanja kopnom, osobe se moraju prijaviti u NPHC u roku od 12 sati od trenutka dolaska u Litvu.

Za članove posade prijevoznika koji obavljaju međunarodni komercijalni prijevoz bilo kojom vrstom vozila, izolacija je obvezna od dana dolaska u Republiku Litvu do dana odlaska s njenog teritorija, ali ne duže od 14 dana.
Vozači koji putuju prema ili preko Litve, moraju bilježiti sva zaustavljena tijekom međunarodne rute zabilježiti u dokumentu slobodnog formata, uz navođenje razloga i vremena trajanja zaustavljanja.


Detaljnije informacije o mjerama suzbijanja širenja epidemije i ograničenjima graničnog prometa te otvorenim graničnim prijelazima dostupne su na stranicama:
https://urm.lt/default/en/important-covid19  
https://vrm.lrv.lt/en/ 

LUKSEMBURG

Nema ograničenja koja se tiču prijevoza robe u Luksemburgu, ali mogu biti kratka vremena čekanja na granici.

Ministarstvo mobilnosti postavilo je nove mjere: https://mmtp.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B03-mars%2B13-transport-public.html  za prijevoz autobusom u Luksemburgu.

MAĐARSKA

Uredbom Vlade Mađarske od 1. rujna 2020.godine, s najavom trajanja od mjesec dana, zabranjuje se ulazak u Mađarsku svim stranim državljanima, pa tako i državljanima Republike Hrvatske, koji nemaju odobren stalni ili privremeni boravak u Mađarskoj. Strani državljani, pa tako i državljani RH koji imaju regulirani boravak u Mađarskoj prilikom povratka iz inozemstva podliježu obavezi samoizolacije/karantene u trajanju od 14 dana. Ista se može ukinuti u slučaju dva (2) negativna testa SARS-COV-2 PCR, izvršena u Mađarskoj o osobnom trošku, u roku od pet (5) dana s razmakom od najmanje 48 sati.
Državljani Republike Hrvatske koji žive u pograničnom pojasu od 30 km mogu ulaziti na teritorij Mađarske, uz jednokratni boravak od najviše 24 sata.
Mađarska policija može izdati odobrenje za ulazak stranih državljana, pa tako i državljana RH, ukoliko dokažu da je svrha njihovog putovanja:
·         sudjelovanje u sudskom ili drugom službenom postupku, poslovna aktivnost dokazana pozivnim pismom
·         korištenje zdravstvene usluge,
·         ispunjavanje obveze vezano za školovanje,
·         putovanje do mjesta preuzimanja robe u međunarodnom prijevozu robe,
·         sudjelovanje na obiteljskim događajima (vjenčanje, krštenje, sprovod),
·         njegovanje bliskog srodnika,
·         sudjelovanje u međunarodnim sportskim, kulturnim ili vjerskim manifestacijama od posebnog značenja.

Zahtjev za odobrenje ulaska može se podnijeti isljučivo elektroničkim putem, na engleskom ili mađarskom jeziku na poveznici:
https://ugyintezes.police.hu/en/meltanyossagi-kerelem   

Od 1. 9. rujna otvorena su tri granična prijelaza prema Hrvatskoj: Udvar, Barcs (samo za građane iz Hrvatske i Mađarske) i Leteneye. Za prekogranične radnike (do 30 km udaljenosti od granice) otvoreni su i prijelazi u Donjem Miholjcu i Baranjskom Petrovom Selu.

NIZOZEMSKA

Putnici iz Hrvatske nakon ulaska u Nizozemsku trebaju u samoizolaciju u trajanju 10 dana, čak i ako nemaju nikakvih simptoma ili ako su testirani negativno na COVID-19.
Detaljne informacije i iznimke:
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine   

Samoizolacija se ne odnosi  na sektor transporta. Da bi se omogućio učinkovit postupak utovara i istovara, preporučuje se da vozači sa sobom nose osobne zaštitne materijale poput maski i rukavica.

NJEMAČKA

Testiranje je obvezno za ljude koji ulaze iz rizičnih područja (na listi se nalaze i pojedine hrvatske županije), a test je besplatan. U zračnim lukama, željezničkim postajama i autocestama nalaze se stanice za testiranje korone.
 
Restrikcije se ne primjenjuju na sektor transporta, te obveza karantene ne obuhvaća niti osobe na koje se primjenjuje iznimka prema COVID 19 pravilniku o ulaznoj karanteni, više informacija možete pronaći na: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html     

Njemačko nadzorno tijelo BAG je objavilo popis njemačkih COVID-19 odstupanja vezano uz cestovni prijevoz ovdje: https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sonstige/Uebersicht_Ausnahmeregelungen_Covid19.html?nn=12502   

POLJSKA

Trenutno nemamo informacija o ograničenjima i dodatnim procedurama vezanim za teretni transport.

Popis graničnih prijelaza, vrsta prometa dopuštenog kroz te prelaze, njihovo vrijeme otvaranja i teritorijalni opseg graničnih prijelaza možete naći na sljedećem linku:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000043401.pdf     

Za više informacija o prelasku Poljske državne granice, možete kontaktirati i Graničnu stražu Republike Poljske:
https://www.strazgraniczna.pl/pl/kontakt/telefon-interwencyjny/2462,Telefon-interwencyjny.html     
https://www.strazgraniczna.pl/pl/kontakt/1946,Komenda-Glowna-Strazy-Granicznej.html  

Aktualne informacije mogu se pratiti na stranici Vlade Republike Poljske https://www.gov.pl/web/koronawirus 

PORTUGAL

Ne postoje posebna ograničenja i dodatni procedure vezano za teretni transport, a korisne informacije za vozače mogu se pronaći na stranici: https://covid-19-en-imt-ip.hub.arcgis.com/ 

Aktualne informacije dostupne su na:
https://www.visitportugal.com/en/node/421175 

RUMUNJSKA

Od 15. lipnja 2020. godine hrvatskim državljanima dozvoljava se ulazak u Rumunjsku bez obveze izolacije/karantene. Rumunjska vlada je izdala listu zemalja za koje su uklonjene restrikcije vezano uz Covid19. Putnici iz tih zemalja, uključujući Hrvatsku, za ulazak u Rumunjsku ne moraju biti u karanteni ili samoizolaciji od 14 dana. Listu zemalja, sa i bez restrikcija za ulazak u zemlju, ažurira periodično Nacionalni institut za javno zdravstvo: https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19 
Covid19 testiranje: Lista akreditiranih laboratorija u Rumunjskoj certificiranih za RT-PCT Covid19 testiranje može se pronaći na stranici rumunjskog Ministarstva zdravstva: http://www.ms.ro/centre-testare/. Laboratoriji kod testiranja daju prednost bolničkim pacijentima, osobama za koje postoji sumnja da su zaraženi i osobama koji su u kategoriji visoko ugroženih. Sukladno slobodnim kapacitetima mogu obavljati i testiranja na upit što se naplaćuje.
Izvor: MVEP 

SLOVAČKA

Svi granični prijelazi otvoreni su za teretna vozila. Državljani Republike Hrvatske mogu proći u tranzitu preko teritorija Slovačke Republike bez obveze samoizolacije/karantene ili negativnog RT-PCR test za COVID-19. Osobe u tranzitu moraju proći teritorij Slovačke bez zaustavljanja, najkasnije 8 sati od ulaska, uključujući potrebno punjenje gorivom. Za tranzit preko teritorija Slovačke, nisu potrebne dodatne dozvole, potvrde ili registracija.

Izvor: MVEP

SLOVENIJA

Slovenska Vlada je 20. kolovoza 2020 donijela Odluku, a 28. kolovoza 2020. Izmjene i dopune Odluke, kojima je propisano da će se osobama koje imaju prebivalište ili boravak u Republici Hrvatskoj odredit  karantena na ulasku u Republiku Sloveniju.
Karantena se ne primjenjuje na slijedeće iznimke:
1 - Prekogranični dnevni radni migranti koji imaju radni odnos u jednoj od država članica EU ili schengenskog prostora i koji moraju imati dokaz ili potpisanu izjavu u kojoj se navodi razlog za prelazak granice kao dnevni radni migranti.
2 - Prekogranični tjedni radni migranti koji imaju radni odnos u jednoj od država članica EU ili schengenskog prostora i koji moraju imati dokaz ili potpisanu izjavu u kojoj se navodi razlog za prelazak granice kao tjedni radni migranti
3 - Osobe u gospodarskom prometu, odnosno djelatnostima koje na granici predoče dokaz o obavljanju prometa odnosno djelatnosti u Republici Sloveniji ili u inozemstvu. Osoba koja je zaposlena u stranom poduzeću koje izvodi usluge u Republici Sloveniji i pritom boravi u Republici Sloveniji mora na granici dati adresu na kojoj će boraviti u Sloveniji.
 4 - Osobe koje su izaslane na obavljanje poslova u međunarodnom prijevozu ili se vraćaju s posla u međunarodnom prijevozu moraju pri prelasku granice pokazati „Potvrdu za radnike u međunarodnom prometu“ iz Priloga 3 „Komunikacije Komisije o uvođenju zelenih traka u okviru mjera upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga“ ili neki drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo da ih je izaslao poslodavac;
5 - Osobe koje prevoze robu u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije te kamionski promet u tranzitu koji moraju napustiti Sloveniju u roku od 12 sati nakon ulaska;
6 - Osobe koje tranzitiraju kroz Republiku Sloveniju moraju napustiti Sloveniju u roku od 12 sati nakon ulaska;

14 - Osobe koje prelaze granicu zbog nužnih neodloživih osobnih obveza  ili nužnih poslovnih razloga i vraćaju se u najkraćem roku potrebnom za izvršenje posla, a najkasnije u roku od 48 sati od prelaska granice, uz predočenje odgovarajućeg dokaza;
15 - Osobe koje su dvovlasnici ili najamnici zemljišta u pograničnom području ili na obje strane državne granice i prelaze granicu zbog obavljanja poljoprivredno-šumarskih radova;

Za iznimke pod 2., 3., 8., 9., 10., 16., 17. i 19. kod prelaska granice potrebno je priložiti negativni test na SARS-COV-2 (COVID-19) koji nije stariji od 36 sati i napravljen je u DČ EU ili državi schengenskog prostora.
Više informacija dostupno je na:
https://www.gov.si/teme/koronavirus /   na slovenskom jeziku,
https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/   na engleskom jeziku.
https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa  

SRBIJA

Svi granični prijelazi otvoreni su za teretna vozila.

Preporučujemo praćenje razvoja situacije te pridržavanje preporuka mjerodavnih institucija:

http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/teme/corona19172020?lang=lat 

ŠPANJOLSKA

Ulazak na državno područje Kraljevine Španjolske dopušten je državljanima EU i zemalja Schengena te osobama s prebivalištem u državi EU ili schengenskom području bez ograničenja.

Uvedena je obveza da putnici u Španjolsku moraju 48 sati prije putovanja ispuniti obrazac zdravstvene kontrole koji generira QR kod, a može se preuzeti putem poveznice https://www.spth.gob.es/ 

Trenutno nemamo informacija o ograničenjima i dodatnim procedurama vezanim za teretni transport.

Za osobe koje zbog poslovnih ili profesionalnih razloga neodgodivo moraju putovati u Španjolsku ili iz Španjolske, na raspolaganju je telefonska usluga španjolskog Ministarstva vanjskih poslova, EU i suradnje - CONECTA Movilidad Internacional. Od ponedjeljka do petka, 9 - 14 sati, na +34 911252122 (060 iz Španjolske) mogu se dobiti informacije o mogućnostima, uvjetima i postupcima potrebnim za ulazak u Španjolsku ili druge zemlje.

Aktualne informacija o stanju u Kraljevnini Španjolskoj i mjerama koje su na snazi dostupno je na poveznici:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm  
https://www.spain.info/en/discover-spain/practical-information-tourists-covid-19-travel-spain/ 

 

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

Teretni promet nije obuhvaćen mjerama i savjetima za ograničavanje putovanja te je Ministarstvo za promet objavilo smjernice o Covid-19 sa savjetima za industriju teretnog transporta: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport/covid-19-advice-for-the-freight-transport-industry  i upute za sigurniju organizaciju posla pružateljima usluga transporta:
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-safer-transport-guidance-for-operators      

Prilikom ulaska, vozači su u obvezi popuniti online obrazac lociranja s kontakt podacima i detaljima rute putovanja. Uvedena je i mogućnost popunjavanja jednog obrasca za višestruko putovanje u UK u roku od 48 sati, a dostupan je na stranici https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk 

Aktualne informacije mogu se pratiti na stranici: https://www.gov.uk/coronavirus