Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_134_2531.html