Objavljeno: 06. 11. 2019. , Ažurirano: 25. 05. 2021.


DOP je kratica za društvo odgovorno poslovanje. O DOP-u govorimo kada neka tvrtka, iznad strogo zakonom propisanih obaveza, integrira brigu za okoliš i društvo u sustav donošenja odluka.

Time dobri poslovni rezultati prestaju biti jedinim mjerilom za vrednovanje uspješnosti tvrtke. Može se reći da je uspješna ona tvrtka koja ujednačeno vodi računa o svom ekonomskom, društvenom i okolišnom utjecaju, a DOP predstavlja poslovni model i način upravljanja u kojem se profit ostvaruje na društveno odgovoran način.

U cilj transparentne provedbe projekta, Upravni odbor projekta Indeks DOP-a donio je Uputu o provedbi projekta Indeks DOP-a. Uputu možete preuzeti u pratećim dokumentima.

Što je Indeks DOP-a?

Indeks DOP-a je metodologija za ocjenjivanje odgovornih praksi u poslovanju hrvatskih tvrtki. Nastala je po uzoru na slične svjetske metodologije, a u prvom redu na Business in the Community CR Index.

DOP upitnik u .pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Indeks DOP-a je ujedno i nagrada koju jednom godišnje u kategoriji malih, srednjih, velikih i javnih tvrtki zajednički dodjeljuju HGK i HR PSOR. Dobitnike i poduzeća koja su popunila upitnik možete naći ovdje.

Metodologija Indeksa DOP-a?

Metodologija definira niz kriterija za ocjenjivanje u sedam osnovnih područja:

  • ekonomska održivost
  • uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju
  • radna okolina
  • zaštita okoliša
  • tržišni odnosi
  • odnosi sa zajednicom
  • odgovorne politike raznolikosti i zaštite ljudskih prava

Metodologija je pretočena u upitnik. Veliki upitnik sadrži 137 pitanja i njega ispunjavaju velike i srednje tvrtke, dok je mali upitnik s 67 pitanja prilagođen za male tvrtke.

Zašto je dobro sudjelovati u Indeksu DOP-a?

Mogućnost sudjelovanja u ocjenjivanju društveno odgovornih praksi imaju sva poduzeća koje su prema kriterijima Zlatne kune ocijenjeni kao najuspješniji u Republici Hrvatskoj.

Poduzeća koja ispune upitnik dobit će cjelovit uvid u razinu primjene društveno odgovornih praksi u vašoj tvrtki i mogućnost za uočavanje područja u kojima mogu unaprijediti svoje prakse. Temeljem rezultata iz upitnika i odluke stručnog povjerenstva najbolje tvrtke će biti i nagrađene. 

Kako sudjelovati u Indeksu DOP-a?

HGK svake godine upućuje poziv na 2.000  malih, srednjih, velikih i javnih tvrtki koje su prema kriterijima Zlatne kune u proteklom financijskom razdoblju poslovale pozitivno i rangirane su prema poslovnoj uspješnosti. No, popunjavanju upitniku Indeksa DOP-a može pristupiti svaki zainteresirani gospodarski subjekt koji je zadovoljio gore navedene kriterije.

Za sudjelovanje u Indeksu DOP-a dovoljno je ispuniti upitnik. Svake godine upitnik je moguće ispunjavati od sredine rujna i u trajanju od minimalno 45 dana, a svako će pozvano poduzeće dobiti svoju poveznicu pod kojom će ispunjavati upitnik.

Za sva pitanja u vezi ispunjavanja upitnika Indeksa DOP-a, možete kontaktirati: 

Sektor za energetiku i zaštitu okoliša
Tel.: 01/460-6701
Tel.: 01/460-6705
Fax: 01/460-6737
okolis@hgk.hr