Zbirka odluka Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, donesenih od kraja 2009. do kraja 2011. godine, dijelova nagodbi sklopljenih pred tim Sudom i temeljnih propisa iz područja zaštite kupaca, potrošača i korisnika usluga, objavljena je radi dostupnosti sudske prakse Suda časti. 

Zbirku možete naći u pratećim dokumentima.