Igor Andrović, direktor Poduzetničkog inkubatora VPŽ d.o.o. te tvrtki Viroexpo d.o.o. i Terra Slavonica d.o.o., Virovitica

Pomoć na lokalnoj razini za velike i male

S Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom u Virovitici blisko surađujemo u organizaciji sajma Viroexpo, pri organizaciji dolazaka izlagača iz cijele Hrvatske kao i pri organizaciji nastupa stranih izlagača iz 25 zemalja. Naša tvrtka Terra Slavonica je u Strukovnoj grupi turizma i godišnje organiziramo niz sastanaka na kojima se dogovaramo i nalazimo rješenja za probleme u toj branši.

U okviru Poduzetničkog inkubatora, koji je jedna od potpornih institucija na području Županije, organiziramo niz seminara na kojima sudjeluju poduzetnici iz Županije, i zajednički organiziramo stručna predavanja u okviru sajma Viroexpo, a dobar dio tih predavanja organizira HGK. Mislim da Komora treba nastaviti raditi u ovakvom obliku na pomoć malim poduzetnicima kao i velikim gospodarstvenicima.

Smatram da je članarina na mjesečnoj razini mala u usporedbi s ostalim nametima koji dolaze na račun poduzetnika. Ovakav ustroj omogućava svakom članu da sudjeluje u radu na lokalnoj razini.