Vrijeme održavanja: 23.03.2021. - 24.03.2021.

Objavljeno: 01. 03. 2021. , Ažurirano: 01. 09. 2021.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) ovlastila je Hrvatsku gospodarsku komoru kao edukatora pa HGK organizira kontinuiranu edukaciju za sve distributere u osiguranju i reosiguranju, koji su obvezni godišnje pohađati najmanje 15 sati edukacije kako bi ostali upisani u Registar HANFA-e.

Programi edukacije pripremljeni su u skladu s Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19), a predavači su renomirani stručnjaci iz djelatnosti osiguranja i financija. Cilj je edukacija ispunjavanje uvjeta stručnosti iz članka 422. Zakona o osiguranju te profesionalizacija djelatnosti osiguranja, povećanje razine financijske pismenosti i zaštite potrošača. Program edukacije u trajanju od dva dana iznosi 15 sati uz mogućnost sudjelovanja i na jednom danu.

Raspored edukacija za 2021. godinu:

  • 21. i 22. siječnja 2021. godine. 
  • 23. i 24. ožujka 2021. godine. 
  • 8. i 9. lipnja 2021. godine. 
  • 23. i 24. rujna 2021. godine - informacije o edukaciji i prijavnica dostupni su ovdje

 Edukacije su namijenjene:

  • posrednicima u osiguranju i u reosiguranju
  • zaposlenicima društava za osiguranje i društava za reosiguranje koji su izravno uključeni u distribuciju osiguranja odnosno distribuciju reosiguranja
  • članovima uprave koji su odgovorni za distribuciju proizvoda osiguranja
  • zaposlenicima kreditnih institucija, investicijskih društava, Hrvatske pošte i Financijske agencije koji obavljaju poslove distribucije osiguranja
  • nositeljima funkcije za praćenje i kontrolu distribucije osiguranja.

Ciklus edukacija organizira se uživo u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu kao i putem aplikacije MS Teams.

Novi dvogodišnji plan edukacija pronađite na sljedećoj poveznici.

Dosad je održano 24 edukacija s više od 1550 sudionika. Izvještaj o edukacijama iz 2019. godine nalazi se u pratećim dokumentima na ovoj stranici.