Izvor: ICC

Međunarodna trgovačka komora (International Chamber of Commerce ICC) je najveća svjetska organizacija koja predstavlja više od 45 milijuna tvrtki u više od 170 zemalja, a osnovana je 1919. godine u Parizu. Danas djeluje putem 93 nacionalna odbora, a u Hrvatskoj je Nacionalni odbor (ICC Hrvatska) osnovan 2003. godine.

Misija ICC-ja je omogućiti uspješno poslovanje svakome, svakog dana i svugdje u svijetu promicanjem otvorene međunarodne trgovine i sustava ulaganja koji potiču mir, prosperitet i prilike za sve. Naše su članice mnogobrojne vodeće svjetske tvrtke, mala i srednja poduzeća, poslovna udruženja i lokalne gospodarske komore.

Kamen temeljac djelovanja ICC-ja su specijalizirane komisije. Sudjelovanjem u radu 12 komisija ICC-ja, tvrtke članice, poslovna udruženja i renomirani stručnjaci oblikuju stajališta poslovnih krugova o općim pitanjima trgovinske i ulagačke politike, kao i o bitnim stručnim temama, kao što su, između ostaloga, bankarstvo, digitalna ekonomija, marketing, okoliš i energetika, politika tržišnog natjecanja, suzbijanje korupcije i intelektualno vlasništvo.

Važna je i uloga ICC-ja u radu specijaliziranih radnih grupa poput Grupe za ekonomsku politiku te ICC Savjetodavne grupe G20, putem koje ICC sudjeluje kao jedan od partnera na poslovnim forumima G20 zemalja.

Tri glavne djelatnosti ICC-ja su utvrđivanje pravila, rješavanje sporova i zagovaranje politika. Kako tvrtke i udruženja učlanjena u ICC-ju i sama sudjeluju u međunarodnom poslovanju, ICC predstavlja vrhunski autoritet u donošenju pravila kojima se uređuje međunarodno poslovanje. Premda se ta pravila primjenjuju na dobrovoljnoj osnovi, ona se svakodnevno poštuju u nebrojenim transakcijama i postala su dijelom samog tkiva međunarodne trgovine.

ICC pruža i važne usluge, među kojima prvo mjesto zauzima njegovo Međunarodno arbitražno sudište, kao vodeće svjetsko arbitražno tijelo. Tu su i usluge Svjetske federacije komora, ICC-jeve globalne mreže trgovačkih komora kroz koju se potiču suradnja i razmjena najboljih običaja među komorama. ICC nudi i posebne programe izobrazbe i seminare, a na tom je području i vodeći izdavač praktičnih i obrazovnih referentnih pomagala za međunarodno poslovanje, bankarstvo i arbitražu.

Neke od najpoznatijih publikacija su Incoterms 2020, Međunarodna standardna bankarska praksa (ISBP), Jedinstveni običaji i praksa za dokumentarne akreditive (UCP 600), ICC-jevi modeli ugovora i mnogi drugi.

ICC-jevi kodeksi poslovanja primjenjivi na dobrovoljnoj osnovi uključuju "Pravila ponašanja u borbi protiv iznude i podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama", ICC-jev kodeks oglašavanja i marketinga, Devet praktičnih koraka za odgovorno poslovno ponašanje itd. Oni se često odražavaju u nacionalnim propisima i pravilima profesionalnih udruženja. 

Više informacija možete saznati na služenim stranicama ICC-ja.