Vrijeme održavanja: 26.11.2020.

Objavljeno: 08. 11. 2020. , Ažurirano: 09. 11. 2020.

Međunarodna trgovačka komora (ICC) Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora vas s velikim zadovoljstvom pozivaju na besplatan webinar Trade Finance Going Digital – Where we are at? koji će se održati u četvrtak, 26. studenoga, u 14:30 sati putem aplikacije MS Teams.

Webinar će trajati 60 minuta, nakon čega će uslijediti dio s pitanjima i odgovorima.

Pavel Andrle, član ICC-ja i poznati međunarodni trener i konzultant, vodit će raspravu sa sudionicima o raznim gorućim temama u sferi financiranja međunarodne trgovine iz perspektive ICC-ja, kao što su digitalizacija financiranja trgovine, utjecaj pandemije COVID-19 na operacije financiranja trgovine, rezultati najnovijeg ICC-jevog globalnog istraživanja o financiranju trgovine, napredak u izradi nove publikacije ICC-ja koja dalje kodificira međunarodnu praksu garancija na poziv i drugo.

Teme koje će se predstaviti na webinaru 

Napredak u digitalizaciji financiranja trgovine (eUCP, eURC, CPO, URDTT)

 • pravila ICC-ja za digitalno financiranje trgovine
 • vijesti s najnovijeg online sastanka Bankarske Komisije ICC-ja
 • tekući projekti na području digitalizacije, financiranja lanca opskrbe, garancija,...

Novi dokumenti Bankarske komisije ICC-ja: dokumenti o COVID-u-19, članak 35. UCP-a 600

 • viša sila u pravilima ICC-ja
 • utjecaj pandemije COVID-19 na operacije
 • ključni nalazi Globalnog istraživanja ICC-ja o financiranju trgovine za 2020. godinu

ISDGP – kodifikacija međunarodne standardne prakse garancija na poziv

 • komentari na 2. nacrt
 • koje su vruće teme?

Prijedlozi tema i rasprava o webinarima koje će ICC Hrvatska organizirati u bliskoj budućnosti

Radni jezik: engleski jezik

Predavač

Pavel Andrle je osnivač, vlasnik i direktor konzultantske tvrtke Trade Finance Consulting, s.r.o. Također je tajnik Bankarske komisije ICC-ja Češka te je 2014. godine imenovan tajnikom Komisije za trgovačko pravo i praksu ICC-ja Češka. Predsjedavao je radnim skupinama ICC CR-a koje su revidirale prijevode različitih pravila ICC-ja za financiranje trgovine poput UCP 500, UCP 600, eUCP, ISP98, URDG 758, URF 800 i drugih dokumenata ICC-jeve Bankarske komisije na češkom jeziku. Andrle je ujedno konzultant i predavač za međunarodnu trgovinu i financije.

ModeratoricaSunčanica Skupnjak Kapić, glavna tajnica ICC-ja Hrvatska

Prijava

 • sudjelovanje je besplatno
 • prijaviti se možete putem online prijavnice u nastavku
 • nakon što se prijavite, dobit ćete upute za povezivanje na webinar
 • rok za prijavu sudionika: srijeda, 25. studenoga, do 14 sati

Kontakt-osoba

 • za sva dodatna pitanja o organizaciji webinara možete se obratiti Ani Marguerite Tomulić (e-adresa: atomulic@hgk.hr; tel.: 01/ 4561-553).