Tijela nacionalnog odbora

Skupština

Svi članovi ICC-a Hrvatska čine Skupštinu.

Ovlasti Skupštine:

  • Bira i razrješava predsjednika ICC-a Hrvatska;
  • Bira i razrješava članove Izvršnog odbora;
  • Imenuje i razrješava Glavnog tajnika;
  • Usvaja program rada i izvješće o njegovu provođenju te financijsko izvješće;
  • Određuje visinu članarine;
  • Donosi Statut ICC-a Hrvatska i njegove izmjene i dopune

Izvršni odbor

Izvršni odbor ima 11 članova, a čine ga predsjednik, dva potpredsjednika koje bira Izvršni odbor i osam članova.

Predsjednik ICC-a Hrvatska

Luka Burilović

Glavna tajnica

Sunčanica Skupnjak Kapić

Contacts

  • ICC Hrvatska Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: icc@hgk.hr Tel: +385 1 456 1553 Tel 1: +385 1 456 1651 Fax:
  • Sunčanica Skupnjak Kapić General Secretary of ICC Croatia Tel: +385 1 4561 651 Email: sskupnjak@hgk.hr
  • Ana Marguerite Tomulić Administrative Assistant Tel: +385 1 4561 553 Email: atomulic@hgk.hr
  • Dora Babić Tel: +385 1 4561 558 Email: dbabic@hgk.hr