Tijela nacionalnog odbora


Skupština

Svi članovi ICC-ja Hrvatska čine Skupštinu.

Ovlasti Skupštine:

 • Bira i razrješava predsjednika ICC-ja Hrvatska;
 • Bira i razrješava članove Izvršnog odbora;
 • Imenuje i razrješava Glavnog tajnika;
 • Usvaja program rada i izvješće o njegovu provođenju te financijsko izvješće;
 • Određuje visinu članarine;
 • Donosi Statut ICC-ja Hrvatska i njegove izmjene i dopune

Izvršni odbor

Izvršni odbor ima 11 članova, a čine ga predsjednik, dva potpredsjednika koje bira Izvršni odbor i osam članova.

 1. Luka Burilović, predsjednik, Hrvatska gospodarska komora
 2. Leo Andreis, član Upravnog i Izvršnog odbora, Hrvatska odvjetnička komora (zamjenski član Boris Babić, odvjetnik) - potpredsjednik
 3. Davor Majetić, glavni direktor, Hrvatska udruga poslodavaca -potpredsjednik (zamjenski član Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora)
 4. Zdenko Adrović, glavni direktor, Hrvatska udruga banaka (zamjenski član Zoran Bohaček, glavni savjetnik)
 5. Jakša Barbić, prof. emer. 
 6. Tin Matić, odvjetnik
 7. Marina Kralj Miliša, članica Uprave, Končar – Elektroindustrija d.d.
 8. Branka Perković, starija potpredsjednica za Korporativno upravljanje, Podravka d.d.
 9. Dragutin Ranogajec, predsjednik, Hrvatska obrtnička komora (zamjenski član Violeta Jelić, glavna tajnica)
 10. Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave, Erste&Steiermärkische Bank d.d.
 11. Tomislav Thür, izvršni direktor, PF Korporativnih poslova, INA – Industrija nafte d.d. (opunomoćeni član Emanuel Kovačić, direktor Sektora za odnose s vanjskim subjektima)

Predsjednik ICC-a Hrvatska

Luka Burilović

Glavna tajnica

Sunčanica Skupnjak Kapić