Vrijeme održavanja: 07.06.2018.

Objavljeno: 17. 05. 2018. , Ažurirano: 11. 06. 2018.

„Nakon usporavanja globalne trgovine od 2014. do 2016. godine, vidimo ponovno povećanje rasta, posebice između Latinske Amerike i Kine, Afrike i Kine. Mnogo je čimbenika koji utječu na globalne trendove u trgovini. Potpisuju se novi sporazumi o slobodnoj trgovini, SAD najavljuje carinske ratove i nameće sankcije Iranu, sve će to bankama i kompanijama donijeti nove izazove“, rekao je glavni predavač, član Bankarske komisije ICC-ja Pavel Andrle na seminaru Financiranje vanjske trgovine – Studije slučaja i novi globalni trendovi u akreditivnom i garantnom poslovanju u organizaciji ICC-ja Hrvatska i Hrvatske gospodarske komore, predstavljajući novosti u branši.

IMG_8443Pavel2a.jpg

Glavni predavač i član Bankarske komisije ICC-ja Pavel Andrle; Izvor: HGK

Naglasio je da je ICC fokusiran na promicanje globalne trgovine te se osvrnuo na najnovije Izvješće ICC-ja o globalnoj trgovini, koje analizira globalne trendove u tom 11 milijardi dolara teškom sektoru. „Zahtjevi klijenata prema bankama najviše su usmjereni na cijene i dostupnost kapitala, a digitalizacija je zasad postavljena poprilično nisko na popisu prioriteta. Analiza opsega poslanih swift poruka u kategoriji dokumentarnog poslovanja upućuje na konstantan pad dokumentarnih transakcija, ali veće prosječne vrijednosti, a takav trend prisutan je i u Hrvatskoj“, pojasnio je Andrle. „Također, nove tehnologije, digitalizacija i Blockchain su u razvoju, ali su sigurno budućnost trgovine“, zaključio je.

Igor Fistrić, direktor dokumentarnog poslovanja Raiffeisenbank Austria, predstavio je studiju slučaja iz svoje prakse Samostalnost garancije i obveze plaćanja po garanciji. U navedenom slučaju banka garantor nije mogla izbjeći svoju obvezu plaćanja po garanciji isticanjem prigovora iz osnovnog posla te je u konačnici korisnik garancije naplatio svoje potraživanje od banke garantora. Na seminaru su obrađena i najnovija mišljenja Bankarske komisije o provedbi Jedinstvenih pravila i običaja za dokumentarne akreditive te revizija Incoterms 2010 pravila. Seminar je zaključen raspravom o novim trendovima i praksi u međunarodnim garancijama, s posebnim naglaskom na provedbu Ujednačenih pravila ICC-ja za garancije na poziv (URDG 758).

IMG_8520 Fistrić.jpg

 Direktor dokumentarnog poslovanja u Raiffeisenbank Austria d. d. Igor Fistrić; Izvor: HGK

„Povezano s temom današnjeg seminara – financiranje vanjske trgovine – valja istaknuti da je upravo to područje u kojem Međunarodna trgovačka komora (ICC) predstavlja najveći  svjetski autoritet, a izvoznici i uvoznici najbliskije surađuju sa svojim poslovnim bankama. Gotovo svi proizvodi financiranja vanjske trgovine podliježu međunarodnim pravilima ICC-ja. Globalno, efikasnost financiranja vanjske trgovine upravo i leži u tome da se banke i njihovi korporativni klijenti pridržavaju međunarodnih pravila i standarda. Većinu ključnih instrumenata financiranja trgovine ICC-ja proizvela je Bankarska komisija, najveća od 12 komisija ICC-ja, a ponosni smo na to da u Komisiji imamo i predstavnike iz Hrvatske“, istaknula je Sunčanica Skupnjak Kapić, glavna tajnica ICC-ja Hrvatska.