Održan webinar Damages in International Arbitration


Objavljeno: 29. 11. 2021. , Ažurirano: 29. 11. 2021.


Međunarodna trgovačka komora (ICC) Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora organizirali su besplatan webinar "Damages in International Arbitration", koji je okupio više od 50 sudionika.

Predstavnici PricewaterhouseCoopersa predstavili su studiju "Damages awards in international commercial arbitration" koju su, uz podršku ICC-ja, proveli istraživači s Queen Mary University of London’s School of International Arbitration, a koja istražuje trendove u dosuđivanju visine naknade štete u trgovačkoj arbitraži. Studija omogućuje identificiranje pitanja specifičnih za dosuđivanje visine naknade štete u trgovačkoj arbitraži, istovremeno istražujući i razlike u pristupu koji se primjenjuje na naknade štete u arbitražama između investitora i države. 

Jaz između tužitelja i tuženika


Sudionici su tako imali priliku čuti o temama kao što su jaz između stajališta tužitelja i tuženika o naknadi štete, učinak uključivanja stručnjaka i alata dostupnih arbitražnim sudovima za premošćivanje tog jaza te uobičajene zamke na koje bi tužitelji ili zastupnici i stručnjaci koji djeluju u njihovo ime trebali imati na umu pri utvrđivanju visine naknada šteta i kako ih se najbolje može izbjeći.

"Većina slučajeva dolazi iz industrijskog sektora, a slijede ga sektor energetike i komunalnih usluga. Ono što je ovdje vrlo važno za istaknuti jest da su većina tih sektora kapitalno intenzivni pa je priroda potraživanja prvenstveno ili eksproprijacijske naravi ili se u manjem dijelu radi o kršenju ugovora. Zanimljivo je napomenuti i da su ostali sektori koji slijede – sektor telekomunikacija i sektor financijskih usluga, u porastu, a broj sporova u vezi s intelektualnim vlasništvom se povećava jer ono, uz branding, postaje sve važnija stavka tvrtkama, stoga možemo očekivati i da će broj potraživanja iz navedenih sektora prerasti one iz industrijskog sektora", istaknuo je Martin Kozak, viši rukovoditelj u PwC-ovom Dispute Advisory Centre of Excellence.

Građevinski sektor prevladava


Predstavljeni su i specifični statistički podatci za potraživanja iz ugovora o građenju koji nisu prikazani u studiji.

Sirshar Qureshi, voditelj PwC-ova CEE/CIS Dispute Advisory Center of Excellence, istaknuo je kako je većina slučajeva građevinske arbitraže usmjerena na Europu, što je za hrvatsko tržište potvrdio Davor Babić, profesor na Katedri za međunarodno privatno pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, napomenuvši kako je građevinski sektor prevladavajući segment arbitražnih predmeta u Hrvatskoj, bilo da se radi o ICC arbitraži ili drugim institucionalnim ili čak ad hoc slučajevima.