Vrijeme održavanja: 22.11.2017.

"Tema o prijevarama u međunarodnom poslovanju vrlo je aktualna i interesantna osobito za one koji su prisutni na međunarodnom tržištu. Ovaj seminar ukazuje na promjene uzoraka prijevara u današnjem globalnom okružju, uključujući povećanu uporabu interneta, a također upućuje na oprez te kako prepoznati prijevare koje mogu prouzročiti značajne gubitke svih strana, od kupaca, prodavatelja do banaka. Važno je da svi oni koji su uključeni u međunarodni prijevoz i trgovinu budu svjesni svoje ranjivosti, načina na koje se mogu spriječiti prijevare te raspoloživih opcija za oporavak u trenutku kada se prijevara dogodi", istaknula je glavna tajnica ICC-a Hrvatska Sunčanica Skupnjak Kapić na seminaru Prijevare u međunarodnom poslovanju – Kako ih izbjeći? održanom 22. studenoga u HGK.

Skupna_800x450.JPG

Publika seminara; Izvor: HGK.

Seminar se temeljio na slučajevima koje je obrađivao ICC International Maritime Bureau (IMB), a predavač je bio direktor ICC Commercial Crime Services u Londonu Pottengal Mukundan, koji je istraživao brojne zahtjeve za pomorsko osiguranje, te brojne slučajeve prijevara iz ugovora o zakupu, preusmjeravanja tereta, fantomskih brodova, otmica, krađe kontejnera itd.

 

PottengalMukundan_800x450.JPG

Pottengal Mukundan; Izvor: HGK.

"Prijevare nisu nova pojava. Sve dok postoje komercijalni sustavi, postoje i oni koji pokušavaju manipulirati tim sustavima. Velik se dio međunarodne trgovine plaća u okviru sustava dokumentarnih akreditiva. Stoga ovaj seminar kroz brojne primjere iz prakse obuhvaća prijevare u financiranju trgovine, slučajeve pranja novca u trgovinskim transakcijama, prijevare u kontejnerskom i teretnom prijevozu, prijevare u osiguranju i u ugovorima o prijevozu, piratstvo i otimanje plovila itd.", istaknuo je Mukundan ukazujući na moguće rizike, prevenciju i kontrolu, rizike za banke, prepoznavanje obrazaca i sprečavanje prijevare, formuliranje smislenog odgovora, utvrđivanje transakcija koji krši režim sankcija, moguća rješenja te studije slučaja.

Međunarodna trgovačka komora - ICC najveća je svjetska poslovna organizaciju koja zastupa interese svjetske poslovne zajednice prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i UN-u. ICC djeluje putem 93 nacionalna odbora koji zajedno s izravnim članovima obuhvaćaju globalnu mrežu od 6,5 milijuna tvrtki u više od 130 zemalja. "Temelj djelovanja ICC-a su specijalizirane komisije. Više od 3000 stručnjaka iz cijelog svijeta sudjelovanjem u radu 12 komisija ICC-a oblikuju stajališta poslovnih krugova o općim pitanjima trgovinske i ulagačke politike te važnim stručnim temama, kao što su, među ostalim, bankarstvo, digitalna ekonomija, marketing, okoliš i energetika, politika tržišnog natjecanja, suzbijanje korupcije i intelektualno vlasništvo. ICC Hrvatska se ponosi činjenicom da svoje predstavnike ima u svih 12 stručnih komisija ICC-a", istaknula je Skupnjak Kapić.

SuncanicaSkupnjakKapic_800x876.JPG

Sunčanica Skupnjak Kapić; Izvor: HGK.

"Nacionalni odbor ICC Hrvatska osnovan 2003. godine i zastupa nacionalne interese članica u toj svjetskoj organizaciji te povratno prenosi najbolja svjetska iskustva hrvatskoj poslovnoj zajednici. Članstvo je dobrovoljno, a članice uživaju niz pogodnosti. ICC je i vodeći izdavač praktičnih i obrazovnih referentnih pomagala za međunarodno poslovanje, bankarstvo i arbitražu. Među najpoznatijim su publikacijama Incoterms 2010, Međunarodna standardna bankarska praksa (ISBP), Jedinstveni običaji i praksa za dokumentarne akreditive (UCP 600), ICC-evi modeli ugovora i drugi", napomenula je Skupnjak Kapić.

Seminar je bio namijenjen svim tvrtkama i stručnjacima uključenim u međunarodnu trgovinu: bankarima, izvoznicima i uvoznicima, osiguravateljima, stručnjacima za logistiku te odvjetnicima, korporativnim pravnicima i znanstvenicima.