Seminar Arbitraža: uloga vještaka, određivanje šteta i druga praktična pitanja Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju, hrvatsko izdanje, 2017. Predstavljen Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju

Zajednica za prevoditeljstvo HGK predstavlja prevoditeljske glosare

Seminar Arbitraža: uloga vještaka, određivanje šteta i druga praktična pitanja

Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju, hrvatsko izdanje, 2017.

Predstavljen Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju

Događanja koja slijede

Edukacija

Seminar Arbitraža: uloga vještaka, određivanje šte...

Publikacija

Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanj...

Manifestacija

Predstavljen Vodič ICC-a za informacijsku sigurnos...

Edukacija

Održana radionica Osnove međunarodne trgovine i fi...

Edukacija

Radni doručak Prava i obveze članova uprave

Manifestacija

Zbog korupcije svijet izgubi 100 milijuna dolara d...

Edukacija

Kontinuiranom edukacijom smanjiti rizik od prijeva...

Edukacija

Održan seminar Incoterms 2010 pravila – kako odabr...

Projekti i akcije

Seminar Arbitraža: uloga vještaka, određivanje šteta i druga praktična...

Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju, hrvatsko izdanje,...

Predstavljen Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju

Održana radionica Osnove međunarodne trgovine i financiranja

Radni doručak Prava i obveze članova uprave

Zbog korupcije svijet izgubi 100 milijuna dolara dnevno

Kontinuiranom edukacijom smanjiti rizik od prijevara u međunarodnom po...

Održan seminar Incoterms 2010 pravila – kako odabrati ispravan paritet...

ICC Hrvatska

  • Adresa:
  • Rooseveltov trg 2
  • 10000 Zagreb
  • Email: icc@hgk.hr
  • Tel: +385 1 456 1553
  • Tel 1: +385 1 456 1651
  • Fax: