Vrijeme održavanja: 07.11.2016.

Objavljeno: 07. 11. 2016. , Ažurirano: 08. 11. 2016.

"Iako je ICC objavio niz standardnih klauzula o rješavanju sporova, u praksi se susrećemo s primjerima nepotpunih, nejasnih ili proturječnih arbitražnih klauzula. Ovim seminarom, stoga, želimo na primjerima iz prakse omogućiti polaznicima da na najbolji način prilagode sadržaj standardnih klauzula svojim potrebama i konkretnom ugovoru te ih uputiti kada je poželjno ugovoriti pojedine sastojke arbitražne klauzule te kako izbjeći uobičajene pogreške", istaknula je glavna tajnica ICC-a Hrvatska Sunčanica Skupnjak-Kapić, otvarajući interaktivni seminar Kako sastaviti arbitražnu klauzulu ICC-a prema vašim potrebama, koji je 7. studenoga u HGK organizirala ICC Hrvatska, u suradnji s HGK i Međunarodnim arbitražnim sudištem ICC-a.

Međunarodno arbitražno sudište Međunarodne trgovačke komore (ICC ICA) vodeće je međunarodno arbitražno tijelo za rješavanje trgovačkih sporova. Postupajući u skladu s Arbitražnim pravilima ICC-a, Sudište pomaže strankama, njihovim odvjetnicima i arbitrima u učinkovitom vođenju arbitražnih postupaka.

ZivaFilipic_800x450.JPG

Voditeljica tima za upravljanje predmetima Međunarodnoga arbitražnog sudišta ICC-a u Parizu Živa Filipič; Izvor: HGK.

Glavne osobine ICC-ove arbitraže bile su teme predavanja savjetnice koja vodi tim za upravljanje predmetima Međunarodnoga arbitražnog sudišta ICC-a u Parizu Žive Filipič. U 2015. registriran je 801 novi arbitražni slučaj, 10 slučajeva hitne arbitraže, a 1531 predmet bio je neriješen do kraja te godine. "Prema gospodarskim sektorima 2015., najviše je arbitražnih slučajeva bilo u području graditeljstva i inženjerstva - njih 210, a zatim u energetici, tj. 142", napomenula je Filipič.

Ugovor o arbitraži, elementi arbitražne klauzule te standardna ICC arbitražna klauzula bile su teme predavanja Hrvoja Sikirića, predstojnika Katedre za međunarodno privatno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ugovorom o arbitraži stranke se sporazumijevaju da se njihov spor riješi arbitražom donošenjem pravorijeka koji će za njih biti obvezujući i tako stranke isključuju državne sudove da odlučuju o njihovu sporu. Kao i svaki ugovor, arbitražna klauzula kojom stranke povjeravaju na odlučivanje arbitraži sporove koji će nastati iz ugovora u kojem se ona nalazi, mora sadržavati za nju nužne elemente, a može dodatno sadržavati i korisne elemente koji se odnose na neka od najvažnijih pitanja za nesmetanu realizaciju arbitražnog postupka te ostale elemente. "Pri sastavljanju ICC arbitražne klauzule, zlatno je pravilo da se koristi standardna klauzula koju preporučuje Međunarodno arbitražno sudište Međunarodne trgovačke komore te da se ona mijenja, odnosno nadopunjuje, korisnim ili nekim od ostalih elemenata samo kada je to nužno", istaknuo je Sikirić.

HrvojeSikiric_800x450.JPG

Hrvoje Sikirić, predstojnika Katedre za međunarodno privatno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; Izvor: HGK.

Stupnjevite klauzule o rješavanju sporova te pravo mjerodavno za bit spora bile su teme izlaganja Davora Babića, profesora na Katedri za međunarodno privatno pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stupnjevite klauzule obvezuju stranke na to da prije pokretanja arbitraže pokušaju spor riješiti drugom metodom – pregovorima, medijacijom, upućivanjem spora na odbor za rješavanje sporova. "Ako je arbitraža pokrenuta, a nije proveden obvezni prethodni pokušaj mirnog rješenja, pitanje je treba li arbitražni sud odbaciti tužbu ili odrediti zastoj postupka dok se ne pokuša mirno riješiti spor u skladu s klauzulom", napomenuo je Babić, dodavši da je zastoj svrsishodnije i učinkovitije rješenje i prevladava u međunarodnoj arbitražnoj praksi. "Ali ako je mjesto arbitraže u Hrvatskoj, a ugovoreno je mirenje prije arbitraže, tužba u arbitraži, nažalost, mora se odbaciti jer to propisuje Zakon o mirenju ", istaknuo je Babić.

"Temelj je uspjeha precizno i jednoznačno odrediti arbitražna pravila i ili instituciju", istaknuo je Gordan Stanković, odvjetnik partner i voditelj Pomorsko-pravnog odjela u Odvjetničkom društvu Vukić i partneri d. o. o. u Rijeci. Arbitražna institucija pruža administrativnu i ostalu potporu provođenju arbitražnog postupka, u skladu s pravilima može postavljati arbitra, odlučivati o isključenju i dr.

"Arbitražna pravila uređuju postupak arbitraže, na temelju kojeg se donosi pravorijek. Preporučene su klauzule ključne za izbjegavanje problema u pogledu valjanosti ili tumačenja", istaknuo je Stanković.

Publika_800x450.JPG

Sudionici radionice; Izvor: HGK.

Seminar je okupio korporativne pravnike, odvjetnike, državne odvjetnike, sudce, studente Pravnog fakulteta te druge pravnike i sve one koji se u svojem poslovnom ili stručnom radu susreću s međunarodnom trgovačkom arbitražom.

"Međunarodna trgovačka komora ICC u Parizu predstavlja najveću svjetsku poslovnu organizaciju koja obuhvaća globalnu mrežu od 6,5 milijuna tvrtki u više od 130 zemalja. Vodeće je tijelo u utvrđivanju pravila, rješavanju sporova te zagovaranju politika kojima se uređuje međunarodno poslovanje. Komisije pri ICC-u uključuju 3000 stručnjaka iz cijeloga svijeta koji utvrđuju i donose praktične alate kojima se potiče međunarodna trgovina te uklanjaju prepreke", napomenula je Skupnjak-Kapić te dodala da ICC djeluje putem 93 nacionalna odbora, a u Hrvatskoj je Nacionalni odbor osnovan 2003. godine i djeluje pri HGK, objedinjava oko 60 članica velikih, srednjih i malih tvrtki te odvjetnika. Iz Hrvatske u ICC-ovim komisijama djeluje 90 predstavnika koji sudjeluju u oblikovanju globalnih pravila te zastupanju nacionalnih stajališta i politika.