Objavljeno: 23. 06. 2016. , Ažurirano: 19. 08. 2016.

Na izbornoj sjednici Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK održanoj 9. lipnja u HGK, predsjednik Uprave ZB Investa Hrvoje Krstulović, ponovno je izabran za predsjednika Udruženja, a za zamjenika predsjednika Marko Makek, član Uprave Nexus Private Equity Partneri. Na sjednici su izabrani i članovi Vijeća Udruženja.

"Ove godine naše Udruženje postaje punopravna članica EFAMA-e (Europskog udruženja društava za upravljanje) te ćemo tako biti još bliži aktualnostima u sektoru investicijskih fondova u Europi i svijetu. I dalje ćemo se truditi da u vrlo dobroj suradnji sa HANFA-om, Ministarstvom financija i ostalim sudionicima financijskog tržišta unapređujemo naš proizvod i uslugu prema našim ulagateljima", rekao je predsjednik Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK Hrvoje Krstulović.

Pomoćnica direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK i poslovna tajnica Udruženja Vanja Dominović predstavila je aktivnosti Udruženja u prethodnom mandatu u kojemu je Udruženje, između ostaloga, dalo komentare na više od 40 zakonskih i podzakonskih akata, a predstavnici Udruženja sudjelovali su u radnim skupinama za izradu novih zakona. Posebice su značajne aktivnosti Udruženja usmjerene na promociju fondovske industrije i podizanje razine financijske pismenosti građana i poslovnih subjekata.