Obavijest o davanju primjedbi na prijedlog teksta Posebne uzance u građenju

Radna skupina za izradu prijedloga Posebnih uzanci o građenju (PUG) završila je tekst Posebne uzance u građenju, u skladu s člankom 199. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13).

Pozivamo zainteresirane da daju svoje primjedbe na prijedlog Posebnih uzanci o građenju na webu Hrvatske gospodarske komore, na stranicama Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (ili izravno putem e-adrese graditeljstvo@hgk.hr) ili putem Hrvatske udruge poslodavaca (primjedbe poslati na e-adresu: mirela.gudan@hup.hr). Prijedlog je na javnoj raspravi do 1. lipnja 2017. godine.

Tekst Nacrta prijedloga Posebnih uzanci o građenju bio je na web-stranicama Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca od 29. srpnja 2016. do 1. ožujka 2017. godine zbog postizanja stručnog i gospodarskoga konsenzusa o uređenju odnosa naručitelja i izvođača radova za šire područje graditeljstva RH. Nacrt prijedloga Posebnih uzanci o građenju bio je dostavljen strukovnim udruženjima iz područja graditeljstva (gospodarskim i inženjerskim komorama te drugim stručnim udrugama) zbog stručne međuinstitucijske suradnje i rasprave. Uz Nacrt prijedloga Posebnih uzanci o građenju, na web-stranicama HGK i HUP-a, javnosti su na uvid predočene sve primjedbe i prijedlozi pristigli od 29. srpnja 2016. do 30. ožujka 2017. godine.

Na ovoj stranici svi zainteresirani mogu vidjeti Popis stručnih skupova o Nacrtu prijedloga PUG-a na kojima je održana javna rasprava, s mjestima, datumima i organizatorima skupova te predavačima.

Članovi Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Posebnih uzanci o građenju su: Mirela Gudan, Darko Jambreković, Željka Jurković, Damir Lemaić, Mićo Ljubenko, Mirko Orešković, Damir Percel, Zoran Prosinečki, Katarina Sikavica i Mihaela Zamolo. Koordinator Radne skupine je Mićo Ljubenko.

Datum početka savjetovanja: 5. svibnja 2017.
Datum završetka savjetovanja: 1. lipnja 2017.

Preuzmite dokumente:

Svoje primjedbe i komentare unesite nakon registracije na sljedećoj POVEZNICI.