Objavljeno: 02. 01. 2018. , Ažurirano: 02. 01. 2018.


Na temelju članka 38. Statuta Hrvatske gospodarske komore (NN br. 39/16) i Odluke o raspisivanju izbora za predsjednika Hrvatske gospodarske komore od 28. prosinca 2017. godine Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore raspisuje Javni poziv za podnošenje kandidatura za izbor predsjednika Hrvatske gospodarske komore u mandatnom razdoblju 2018. do 2022.

Prijave na Javni poziv za izbor predsjednika Hrvatske gospodarske komore dostavljaju se u pisanom obliku u zatvorenoj koverti, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Hrvatske gospodarske komore i u najmanje jednom dnevnom listu na nacionalnoj razini, i to na adresu:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

ZAGREB, Rooseveltov trg br. 2

s naznakom „KANDIDATURA ZA PREDSJEDNIKA HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE“

Nepotpune ili nepravovremene kandidature neće se razmatrati.

U pratećim dokumentima nalazi se cjeloviti Javni poziv te Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika HGK.

 

 

Izvor: HGK