Predsjednik

Luka Burilović Predsjednik HGK

Diplomirani je ekonomist koji je završio i poslijediplomski specijalistički studij ekonomije i menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na kojemu je sada na doktorskom studiju. Do izbora za predsjednika HGK bio je predsjednik Uprave Sladorane d. d. u Županji, prije toga zamjenik predsjednika Uprave, a od travnja 2004. do veljače 2006. radio je kao pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Od 1996. do 2004. godine bio je zamjenik načelnika Općine Nijemci, a prije toga bio je vlasnik i direktor tvrtke Agrotehna iz Lipovca.
Dragovoljac je Domovinskog rata.

Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 456-1712; 456-1713    Fax: +385 (0)1 482-8365
predsjednik@hgk.hr

POTPREDSJEDNICI

Ivan Barbarić Potpredsjednik HGK za međunarodne poslove i EU

Specijalist je za nadzor i korporativno upravljanje te za upravljanje projektima, fondovima i programima Europske unije. Trenutno pohađa doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Do izbora za potpredsjednika, bio je predstojnik Ureda predsjednika HGK. Organizirao je i koordinirao radom čitavog HGK sustava. U tom periodu uspješno je proveo reorganizaciju HGK. Prije dolaska u HGK bio je direktor razvojne agencije VIA d. o. o.
Područja specijalizacije: globalizacija / makroekonomija / fondovi EU / kohezijska politika EU / nacionalna sigurnost

Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 456-1712    Fax: +385(0)1 482-6354

Josip Zaher Potpredsjednik HGK za turizam, trgovinu i financije

Diplomirani ekonomist, a posjeduje i certifikat za korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora. Trenutno pohađa postdiplomski studij marketinga na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Bio je izvršni direktor Agrokora i predsjednik uprave Konzuma, a u razdoblju od 1995. do 2013. godine u pojedinim vremenskim razdobljima obnašao je funkciju člana Nadzornih odbora u Ultra grupi, Trgocentru, Croatia osiguranju i Konzumu.

Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 456-1536    Fax: +385(0)1 482-6354

Mirjana Čagalj Potpredsjednica za graditeljstvo, promet i veze

Mirjana Čagalj na mjesto potpredsjednice HGK za graditeljstvo, promet i veze došla je s mjesta izvršne direktorice tvrtke Metroholding na kojem je bila zadužena za realizaciju projekata. Deset je godina bila zaposlena u poduzeću za izvođenje, inženjering i konzalting Bumes u Splitu u kojem je do kraja 2013. godine obnašala dužnost tehničke direktorice, a prije toga je, između ostalog, radila i u američkoj tvrtki Unimex u Njemačkoj. Također, od 2012. godine vanjska je članica Saborskog odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo. Potpredsjednica Čagalj diplomirala je na građevinskom fakultetu u Splitu.

Draškovićeva 45, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 4606-822    Fax: +385(0)1 482-6354

Tomislav Radoš Potpredsjednik HGK za industriju i IT, energetiku i zaštitu okoliša

Na mjesto potpredsjednika dolazi s mjesta pomoćnika ministra gospodarstva RH na kojemu je obnašao i funkciju voditelja radne skupine za izradu Industrijske strategije RH 2014. – 2020., čiji je glavni autor. Do 2014. godine radio je u realnom sektoru kao osnivač i glavni izvršni direktor tvrtke Strateški plan koja se bavila obnovljivim izvorima energije i savjetodavnim uslugama iz područja strateškog menadžmenta i financija. Prije toga je obnašao i funkciju predsjednika Uprave tvrtke AutoZubak. Diplomirao je na Ekonomski fakultet u Zagrebu i doktorirao na temu: Povezanost strategije i uspješnosti poslovanja hrvatskih poduzeća.

Draškovićeva 45, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 4606-705    Fax: +385(0)1 482-6354

Dragan Kovačević Potpredsjednik za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo

Diplomirao je 1992., magistrirao 1994. i doktorirao 1997. na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Autor je četiri sveučilišna udžbenika i dvije znanstvene monografije te je objavio preko 140 znanstvenih radova. Za svoj znanstveni i stručni rad višestruko je nagrađivan, pri čemu treba istaknuti Državnu nagradu za znanost za 2014. i Nagradu HAZU-a za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u RH za 2015. za područje tehničkih znanosti. Bio je pročelnik Ureda za obnovu i razvitak Osječko-baranjske županije, u dva mandata saborski zastupnik i predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo, predsjednik uprave IPK Osijek d. d., državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede te redoviti profesor u trajnom zvanju na PTF-u Osijek.

Direktori sektora

Zvonimir Savić Direktor sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize

Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Ekonomija međunarodne razmjene. Usavršavao makroekonomska znanja na London School of Economics u Ujedinjenom Kraljevstvu, a trenutno je na doktorskom studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Bavio se ekon. analizama u Raiffeisen banci, a u realnom je sektoru radio kao zamjenik financijskog direktora u Gavriloviću. Bio je zamjenik državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, sudjelovao je i u provedbi EU projekata u regiji i u pregovorima za ulazak RH u EU u području regionalne politike i koordinacije strukturnih instrumenata EU.
Područja specijalizacije: makroekonomija / fondovi EU / kohezijska politika EU / financijski sektor

Tajana Kesić Šapić Direktorica Sektora za industriju i IT

Znanstveni magistarski studij završila je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci gdje je trenutačno na doktorskom studiju. U svojoj dosadašnjoj karijeri, između ostaloga, više od sedam godina radila je kao Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, zadužena za stvaranje i provođenje politika za malo i srednje poduzetništvo. Također, dugi niz godina radila je u privatnom poduzetništvu.
Područja specijalizacije: industrija / malo i srednje poduzetništvo / žensko poduzetništvo

Silva Stipić Kobali Direktorica Sektora za međunarodne poslove

Na mjesto direktorice Sektora dolazi s pozicije direktorice Centra za investicije HGK, koji je vodila od njegova ustroja 2012. godine. Od 1994. godine radi u Sektoru za međunarodne poslove HGK, u kojemu je napredovala od mjesta stručne suradnice do funkcije zamjenika direktora Sektora. U Sektoru se bavila poslovima povezanima sa suradnjom s inozemstvom, promocijom hrvatskoga gospodarstva, pružanjem potpore hrvatskim tvrtkama pri izlasku na strana tržišta te je intenzivno surađivala sa stranim tvrtkama, potencijalnim ulagačima u RH. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Područja specijalizacije: međunarodni odnosi / investicije / EU

Božica Marković Direktorica sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo

Diplomirala je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Koordinira, organizira i rukovodi poslovima u okviru djelokruga sektora u području poljoprivrede, prehrambene industrije, ribarstva, šumarstva i drvne industrije te povezanih aktivnosti. Planira, koordinira i rukovodi aktivnostima zastupanja interesa članica Hrvatske gospodarske komore prema tijelima državne uprave iz djelokruga sektora.

Dario Soldo Direktor Sektora za promet i veze

Diplomirani je inženjer prometa koji je završio i znanstveni magistarski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Marketing. U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Sektoru za promet i veze radi od 2000. godine. Aktivno je sudjelovao u organizaciji gospodarskih subjekata radom u raznim udruženjima HGK, promocijom i zastupanjem zajedničkih interesa. Radio je na poslovima preuzimanja, organizacije i provođenja javnih ovlasti iz djelatnosti prometa u HGK. Stalni je član međunarodnih komisija u cestovnom prometu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.
Područja specijalizacije: prometna interdisciplinarnost / cestovni prijevoz / javne ovlasti u prometu

Ema Culi Direktorica Sektora za trgovinu

U HGK je došla s mjesta pomoćnice pročelnika Sektora za komunikacije i potporu operativnim snagama Grada Zagreba. Više od 20 godina provela je u Ministarstvu gospodarstva RH kao načelnica Sektora za trgovinu i tržište u Upravi za trgovinu i unutarnje tržište. Kao pomoćnica ministra te Uprave, a nakon toga i ravnateljica sudjelovala je u predlaganju zakonskih rješenja, strateških dokumenata i mjera u vezi s razvojem hrvatske trgovine. Sudjelovala je i u uređenju unutarnjeg tržišta te zaštiti potrošača RH. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu pohađa poslijediplomski specijalistički studij 'Strateško poduzetništvo'.

Želimir Kramarić Direktor Sektora za turizam

Diplomirao i pohađao Međunarodni poslijediplomski studij poslovnog upravljanja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio je studij u prvoj generaciji Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. Bio je predavač i mentor polaznika na navedenoj akademiji, na kolegiju Protokolarna i diplomatska praksa. Također je radio u Državnom protokolu Republike Hrvatske i u Uredu Predsjednika Republike Hrvatske te je obnašao funkciju predsjednika Uprave Hotela Opera Zagreb, a prije dolaska u HGK bio je pomoćnik ministra u Ministarstvu turizma RH.

Danijela Ćenan Direktorica sektora Centar za industrijski razvoj (CIRAZ)

Na mjesto direktorice Sektora dolazi s mjesta načelnice Sektora za energetiku Ministarstva gospodarstva. Od 2011. do 2014. godine radila je u realnom sektoru na poslovima pripreme projekata u području obnovljivih izvora. Prije toga je radila kao asistentica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za međunarodnu ekonomiju. Diplomirala je i stekla magisterij znanosti na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Bila je i koautorica Industrijske strategije RH 2014. – 2020. Autorica je nekoliko znanstvenih i stručnih radova.
Područja specijalizacije: konkurentnost, inovacije, EU fondovi, projektni menadžment, obnovljivi izvori energije

Nova cesta 3-7, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 2078-001    Faks: +385 (0)1 207-8009

Marija Šćulac Domac Direktorica Sektora za energetiku i zaštitu okoliša

Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Područjem energetike, zaštite okoliša i klime bavi se više od 20 godina. Predaje na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima te je autorica niza stručnih i znanstvenih radova. Kao voditeljica ili članica radnih skupina za pripremu zakona i strategija u području energetike, okoliša i klime sudjelovala je u kreiranju nacionalnih politika i stajališta te ih je zastupala u ime RH na međunarodnoj i EU razini. Tijekom procesa pristupanja RH Europskoj uniji, bila je članica pregovaračkog tima u poglavlju energetike. Profesionalnu karijeru započela je radom u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Bila je pomoćnica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te pomoćnica ministra u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

mr.sc. Marija Šćulac Domac
Tel.: +385 (0)1 4606-712
msculac@hgk.hr

Organizacijski ustroj