Hrvatska danas u UN-u predstavlja izvješće o održivom razvoju


Objavljeno: 16. 07. 2019. , Ažurirano: 16. 07. 2019.


Hrvatska danas po prvi puta na zasjedanju Političkog foruma o održivom razvoju na visokoj razini – HLPF pod okriljem Gospodarskog i socijalnog vijeća – ECOSOC-a u New Yorku predstavlja Dobrovoljni nacionalni pregled (DNP). Izvješće prikazuje aktivnosti i rezultate provedbe 17 ciljeva održivog razvoja, s primjerima dobre prakse poslovne zajednice koje je pripremila HGK.

„Ovo je test našeg društva. Riječ je o dokumentu koji daje svojevrsni rezime našeg društva iz tri glavna aspekta – gospodarskog, socijalnog i okolišnog. Prikazat će napredak koji smo postigli u nekim od najvažnijih područja poput ekonomskog razvoja, dostojanstvenog rada, zdravstva i obrazovanja, i pokazati nam na čemu trebamo dodatno poraditi kako bismo ostvarili zacrtane ciljeve“, istaknuo je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović, dodavši da smo u posljednjem statističkom pregledu UN-a o statusu provođenja održivog razvoja zauzeli 22. mjesto.

„Možemo puno bolje od toga, a upravo iz tog razloga je HGK pokrenula platformu HGK_COR akcelerator koja promiče suradnju gospodarstva, državnih institucija i civilnog društva. Kroz našu Zajednicu za društveno odgovorno poslovanje HGK aktivno radimo na podizanju kompetencija tvrtki, posebno vezano uz održivi razvoj i poticanje iznimnih društveno odgovornih praksi. Radi se o pitanjima koje nijedan sektor ne može riješiti sam“, naglasio je Burilović.

Da cijela priča nije ostala samo mrtvo slovo na papiru pokazuju studije slučaja nekih od najvažnijih hrvatskih tvrtki koje su ušle u Dobrovoljni nacionalni pregled. Primjerice, farmaceutska kompanija JGL osmislila je projekt Alergični na alergije, koja omogućuje geolociranje staništa obraslih ambrozijom i time doprinosi cilju 3 Zdravlje i dobrobit. Tvornica tekstila Galeb ulaže u rekonstrukciju i unaprjeđenje sustava interne odvodnje proizvodnih pogona te postrojenja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda koje se ispuštaju u prirodne riječne tokove. Projektom se doprinosi ostvarenju cilja 6: Čista voda i sanitarni uvjeti te Cilja 14: Očuvanje vodenog svijeta. INA „zelenom“ uslugom prikupljanja otpadnog jestivog ulja štiti okoliš i doprinosi realizaciji čak četiri cilja DNP-a (Čista voda i sanitarni uvjeti, Kvalitetno obrazovanje, Održivi gradovi i zajednice te Odgovorna proizvodnja i potrošnja).

To su samo neki od primjera dobre prakse hrvatskih kompanija koje, prema upitniku Zajednice za DOP HGK provedenom u sklopu konferencije „Podržimo održivo“ iz ožujka 2019., prioritetnim ciljevima za Hrvatsku smatraju kvalitetno obrazovanje, dostojanstven rad i gospodarski rast, zdravlje i blagostanje te industriju, inovacije i infrastrukturu.

DNP se izrađuje paralelno s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030., a kako bi se ostvarili ciljevi zacrtani u okviru te strategije, Hrvatska će daljnje korake usmjeriti na unaprjeđenje institucionalnog ustroja, jačanje nacionalnih statističkih kapaciteta te provođenje informativnih i obrazovnih aktivnosti u svrhu podizanja svijesti o važnosti održivog razvoja na nacionalnoj i globalnoj razini.