Na sljedećim korisnim poveznicama možete pronaći dodatne informacije o ciljevima održivog razvoja i društveno odgovornom poslovanju:

Sustainable Development Goals

EU Commission - SDGs

World Business Council For Sustainable Development

DOP.hr

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj