Objavljeno: 04. 08. 2020. , Ažurirano: 04. 08. 2020.

Digitalna transformacija u industriji složen je proces koji zahtijeva promjene u svim poslovnim područjima i operativnim procesima. Svako poduzeće ima vlastita korisnička iskustva u tom procesu, ali digitalna transformacija, osobito za izvozna poduzeća, danas je nužnost i uvjet dugoročnog opstanka na globalnom tržištu.

Potencijal Europe da se specijalizira za digitalna rješenja na globalnoj razini nije u potpunosti iskorišten, a glavne prepreke tome su fragmentacija tržišta te nedostatak jedinstvenih propisa i postupaka. Ususret tome, EU nudi novu inicijativu – Digitalna inovacijska čvorišta / Digital Innovation Hubs (DIH) koja podržava digitalizaciju industrije.

DIH-ovi su složeni servisni centri u kojima tvrtke, posebno mala i srednja poduzeća te start-upovi mogu poboljšati svoje kompetencije u pojednostavljivanju proizvodnih procesa, proizvoda i usluga primjenom digitalnih tehnologija. DIH-ovi djeluju kao lokalni one-stop-shop sustavi za poduzetnike nudeći pristup znanju, stručnosti i trendovima u digitalnoj transformaciji na međunarodnoj razini te mogućnost zajedničkog rada.  

Regionalni DIH-ovi u Srednjoj Europi svoje kompetencije nadograđuju kroz S3HubsinCE -  projekt razmjene iskustava i dobrih praksi između projektnih partnera aktivnih u poslovanju, istraživanju i znanosti te regionalnih vlasti. Partneri iz Austrije, Hrvatske, Njemačke, Mađarske, Italije, Poljske i Slovenije udružili su se kako bi stvorili transnacionalnu potpornu strukturu temeljenu na regionalnim DIH-ovima. HGK – Županijska komora Varaždin uključuje se u srednjoeuropsku mrežu digitalno-inovacijskih hubova u suradnji s ICENT-om, Inovacijskim centrom Nikola Tesla.

Glavni cilj projekta je stvaranje radnih grupa koje čine transnacionalnu mrežu stručnjaka okupljenih oko ključnih tehnoloških prioritetnih područja, relevantnih za sve regije i promocija izvrsnosti u pojedinim tehnološkim temama usmjerenih na tržište kroz transnacionalnu razmjenu usluga DIH-ova.

Deset strateških radnih skupina (Navigation Crews) sastavljeno je od stručnjaka i praktičara iz timova projektnih partnera te partnerskog eko-sustava u deset odabranih prioritetnih tehnoloških područja radi povezivanja u transnacionalnu mrežu inovativnih aktera digitalne transformacije. Svrha mreže je ojačati regionalne inovacijske eko-sustave kroz razmjenu znanja i zajedničkog planiranja konkretnih aktivnosti prema bottom-up pristupu. U aktivnosti radnih grupa želimo uključiti što veći broj stručnjaka i iz naših poduzeća.

Prioritetna tehnološka područja u kojima želimo poboljšati konkurentnost i industrijsku učinkovitost su:

  • Analiza podataka, Složena simulacija i modeliranje
  • Strojni vid
  • Prediktivno održavanje
  • Automatizacija tvornica i procesa
  • Digitalne inovacije u industriji i strojarstvo
  • Napredni i pametni materijali
  • Industrijski Internet stvari
  • Digitalni marketing
  • Inovacije u kružnom gospodarstvu
  • Dizajn i inženjering u aditivnoj proizvodnji

 

Suradnju s drugim europskim DIH-ovima ostvarit ćemo kroz serije online seminara i okruglih stolova s vrhunskim tematskim stručnjacima i identificirati prioritete za ostvarivanje dugoročne suradnje kroz generiranje budućih zajedničkih EU projekata uključujući regionalne tvrtke koje žele revidirati i digitalizirati svoje poslovne model i hvatati priključak u tehnološkim trendovima.   

Koncept aktivnosti HGK – Županijske komore Varaždin je lokalno povezati sve kvalitetne aktere važne za proces digitalne transformacije u tvrtkama, prvenstveno uključiti akademsku zajednicu, te se afirmirati kao centar digitalne izvrsnosti u jakoj međunarodnoj mreži i tako otvoriti mogućnost dugoročnog rada unutar otvorenih zajednica za inovacije gdje poduzeća mogu razmjenjivati znanja o inovativnim temama i razvijati vještine oko glavnih pitanja napredne proizvodnje.