HGK i Ured za sprječavanje pranja novca održali niz edukacija o Registru stvarnih vlasnika


Objavljeno: 10. 06. 2019. , Ažurirano: 23. 10. 2019.


Kako bi što veći broj pravnih subjekata pravodobno i pravilno unio potrebne podatke u Registar stvarnih vlasnika, Hrvatska gospodarska komora i Ured za sprječavanje pranja novca organizirali su edukacije o usklađivanju sa Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine 53/19).

Edukacije su održane u svim županijskim komora i Gradu Zagrebu tijekom lipnja, srpnja i rujna  (ŽK Pula, ŽK Rijeka, ŽK Varaždin, ŽK Split, ŽK Požega, ŽK Bjelovar, ŽK Osijek, ŽK Slavonski Brod, Komora Zagreb, ŽK Zadar, ŽK Sisak, ŽK Šibenik, ŽK Vukovar, ŽK Krapina, ŽK Koprivnica, ŽK Čakovec, ŽK Otočac i ŽK Dubrovnik, ŽK Virovitica i ŽK Karlovac)

Registar stvarnih vlasnika središnja je  elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova, ustrojen na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma  (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19). Vodi ga Fina, u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Pod pojmom stvarnoga vlasnika misli se na svaku fizičku osobu, ili njih više, a koji su konačni vlasnici stranke, kontroliraju stranku, odnosno upravljaju njome. U taj opis pripadaju i fizičke osobe koje provode krajnju kontrolu nad pravnom osobom. 

Informacije o Registru i prezentacija sa održanih edukacija dostupni su ovdje, a pravni subjekti koji su dužni upisati gore opisane podatke u Registar jesu:

 • trgovačka društva,
 • podružnice stranih trgovačkih društava,
 • udruge,
 • zaklade,
 • fondacije,
 • ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Uz njih, upravitelj trusta također je dužan unijeti podatak o stvarnim vlasnicima trusta kojim upravlja u slučaju kada je taj trust obveznik osobnoga identifikacijskog broja.

Rokovi upisa počeli su teći 3. lipnja 2019. godine, osim za udruge za koje su rokovi upisa počeli teći od 1. srpnja 2019. godine. Pravni subjekti i upravitelj trustova dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije do 31. prosinca 2019. 

Pravni subjekt osnovan nakon 1. prosinca 2019. godine dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta, a upravitelj trusta dužan je za trust koji je postao obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj unijeti podatak o stvarnom vlasniku trusta u roku od 30 dana od dodjele OIB-a.

Ovlaštena osoba bez naknade može upisati podatke u Registar korištenjem  internetske aplikacije Fine uz korištenje poslovnoga certifikata ili u Fininim poslovnicama putem za to predviđenih obrazaca (pri čemu valja obratiti pozornost na razlike u sadržaju obrazaca).

Za udruge će se iz sustava OIB-a preuzeti podatci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka bit će dužne učiniti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.

 • Upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti:
   • pisanim putem na adresu elektroničke pošte info.uzspn@mfin.hr ili
   • na broj telefona 01/6345451.
 • korisničke i tehničke upute za upis podataka u Registar korištenjem aplikacije dostupne su na sljedećem linku: fina.hr 
 • upite vezano za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti:
   • pisanim putem na adresu elektroničke pošte info@fina.hr ili
   • na broj telefona 0800 0080