Infodan HBOR-a u ŽK Zadar: Dinko Basioli (HGK) i Mira Krneta, voditeljica područnog ureda HBOR-a za Dalmaciju
Izvor: HGK ŽK ZADAR

HBOR-ov Info dan u ŽK Zadar


Objavljeno: 04. 07. 2022. , Ažurirano: 04. 07. 2022.


HGK – Županijska komora Zadar i Hrvatska banka za obnovu i razvitak u četvrtak, 14. srpnja 2022. godine, s početkom u 11 sati u prostorijama Županijske komore Zadar, Špire Brusine 16, organiziraju HBOR-ov Info dan. Ovaj put predstavit će se usluge kojima HBOR hrvatskim poduzetnicima čini dostupnim sredstva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti putem nekoliko financijskih instrumenata.

Na raspolaganju su, u izravnom kreditiranju ciljanih skupina (mladi, žene, početnici, ulaganja na područja otežanih uvjeta gospodarenja, ulaganja temeljena na inovacijama), krediti uz kamatne stope od 0,4% (za ulaganja većim dijelom usmjerena na zelenu i digitalnu tranziciju te komercijalno korištenje inovacija) i 0,8% (za ostala ulaganja) u vidu izravnog kreditiranje iznosa kredita od 100 tisuća do milijun EUR-a. Koristeći također sredstva NPOO moguće umanjenje kamatne stope 50%, 65% ili 75%, bilo da se radi o sredstvima HBOR-a ili poslovne banke. Radi informiranja poduzetnika o raspoloživim mogućnostima financiranja planiranih ulaganja u dugotrajnu imovinu u narednom razdoblju, u sažetom su obliku predstavljene mogućnosti financiranja iz sredstava NPOO, u obliku izravnog kreditiranja te kao subvencija kamatnih stopa na sredstva poslovnih banaka.

Uz raspravu na kraju predstavljanja, zainteresiranima će Mira Krneta, voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Dalmaciju, omogućiti i pojedinačne razgovore. Molimo da u prijavnici naglasite želite li individualni razgovor.