Vrijeme održavanja: 30.01.2020. - 31.01.2020.

Objavljeno: 20. 01. 2020. , Ažurirano: 20. 01. 2020.

Odjel za upravljanje kvalitetom HGK, kao dio Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom, organizira besplatnu dvodnevnu HACCP radionicu koja će se održati 30. i 31. siječnja, od 10 do 16 sati, u Hrvatskoj gospodarskoj komori, na adresi Rooseveltov trg 2, u Zagrebu.

Na radionici će sudionicima biti predstavljeni zakonodavni uvjeti u području sigurnosti hrane i objašnjene obveze subjekata u poslovanju s hranom. U praktičnom će dijelu sudionici biti upoznati s načinima udovoljavanja zakonodavnim uvjetima te primjerima iz prakse radi izrade ili kontrole usklađenosti vlastitih sustava upravljanja sigurnošću hrane temeljenih na HACCP načelima.

HACCP radionica je besplatna, a namijenjena je svim subjektima u poslovanju s hranom, voditeljima i članovima HACCP tima koji u praksi uspostavljaju, provode i održavaju sustav sigurnosti hrane kao zakonodavnu obvezu povezanu s odredbama Zakona o hrani te svima zainteresiranima koji na bilo koji način sudjeluju u provedbi toga zakonodavnog okvira u proizvodnji, preradi ili distribuciji hrane u prehrambenom lancu.

Radit će se u manjim grupama, pa će, prema potrebi, nakon popunjenja ovih grupa svi prijavljeni biti obaviješteni o datumu održavanja sljedeće HACCP radionice.

Voditeljica HACCP radionice jest mr. sc. Nevenka Gašparac, dr. vet. med.

Sve informacije možete dobiti u Odjelu za upravljanje kvalitetom na broj telefona 01/4561 551.

Prijaviti se možete online prijavnicom: