Zadarski ribari i sirari obrazovali se o novostima u sustavu sigurnosti hrane prema standardu HACCP

Vrijeme održavanja: 15.11.2016.   /   Rok prijave: 14.11.2016.

Županijska komora Zadar, u suradnji s Odjelom za upravljanje kvalitetom Hrvatske gospodarske komore, organizirala je HACCP edukaciju za subjekte u poslovanju s hranom 15. studenoga u ŽK Zadar.

Edukaciju je vodila Nevenka Gašparac, voditeljica Odjela za upravljanje kvalitetom Hrvatske gospodarske komore, koja je okupljenima iznijela najvažnije principe i metode uvođenja, održavanja i revidiranja sustava sigurnosti hrane u njihovim proizvodnjama. Cilj edukacije bio je ponoviti stečena znanja, uputiti na najčešće propuste u primjeni sustava sigurnosti hrane i upoznati se s novostima u ovom području.

Edukacija je okupila petnaestak sudionika, uglavnom tehnologe ili šefove proizvodnje, iz djelatnosti ribarstva i sirarstva.

Kontakti

  • Petar Pedišić Viši stručni suradnik Tel: +385 23 643 196 Email: ppedisic@hgk.hr