Vrijeme održavanja: 07.06.2019.

U Županijskoj komori Split 7. lipnja održana je 8. sjednica Strukovne grupacije posrednika u prometu nekretnina, na kojoj su se članice informirale o bitnim događanjima s 31. Foruma poslovanja nekretninama, održanog 17. i 18. svibnja u Šibeniku.

Predsjednica i zamjenik predsjednice Grupacije Jasminka Biliškov i Marko Plazonja ukratko su predstavili novosti od 1. travnja u Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, a koje se odnose na uloge i način rada Državnog inspektorata unutar kojeg će se ponajprije raditi na prevenciji, edukaciji te na kraju, ako do toga dođe, na pisanim mjerama.

Nazočni su se složili da je prijeko potrebno u resorni Zakon uvrstiti klauzulu kojom će se HGK dati ovlast brisanja iz Registra posrednika u prometu nekretnina onih agencija koje jednom godišnje ne dostave potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje da su zadovoljeni svi uvjeti za rad te će tako izravno utjecati na smanjenje nelojalne konkurencije.

Što se tiče neusklađenosti stanja zemljišne knjige i katastra, dva su načina usklađivanja: prvi je sustavni pristup uređenju koji se provodi putem postupaka osnivanja, obnove i dopune zemljišne knjige, a drugi način jest osobna inicijativa izvanknjižnih vlasnika da urede stanje zemljišne knjige i katastra.

Poslovna tajnica Grupacije Ines Budrović izvijestila je o stanju tržišta nekretnina u Hrvatskoj, ponajprije o kretanju tražene i realizirane cijene nekretnina, koje su s oporavkom tržišta nekretnina od 2016. godine u sve većem raskoraku.

Predsjednica Grupacije Jasminka Biliškov izvijestila je o temama s 5. sjednice Vijeća Udruženja poslovanja nekretninama, održane 5. lipnja, s naglaskom na planove i aktivnosti Udruženja u domeni promocije Udruženja i struke.

Sudionici sjednice usuglašeni su u potrebi ustrajanja na pitanjima zajedničkog interesa za posrednike u prometu nekretnina SDŽ-a i RH u cjelini, posebno u dijelu danih prijedloga za izmjenu i dopunu resornog Zakona, borbi s nelojanom konkurencijom, odnosno suzbijanjem rada ilegalnih agencija za nekretnine te osvješćivanju javnosti putem glasila, medija i sl. o potrebi valorizacije rada ovlaštenih agencija za nekretnine.