Grupacija opskrbljivača i distributera plina HGK traži hitne izmjene Zakona o tržištu plina

Pixabay

U Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, 14. je ožujka održan sastanak predstavnika Grupacije opskrbljivača i distributera plinom pri HGK s državnim tajnikom za energetiku Antom Čikotićem. Razgovaralo se o aktualnoj situaciji na tržištu plina te o smjeru razvoja lokalne distribucije i opskrbe.

Predsjednik Grupacije distributera i opskrbljivača plina HGK Srećko Ezgeta istaknuo je da Grupacija predstavlja sve distributere i opskrbljivače te je naglasio da imaju 650.000 krajnjih kupaca, od čega 602.000 kućanstava. "U Hrvatskoj ukupno ima 55 opskrbljivača, od čega njih 33 obavlja javnu uslugu opskrbe, odnosno opskrbljuje kućanstva", rekao je Ezgeta.

Grupacija je izrazila nezadovoljstvo dosadašnjim nedostatkom komunikacije Ministarstva s opskrbljivačima i distributerima, s obzirom na to da dosad nije riješeno ništa osim načelne liberalizacije cijene plina za jedinoga hrvatskog proizvođača prirodnog plina Inu d. d., dok u isto vrijeme ne znaju tko je stvarno nadležan za donošenje tarifa - Hrvatska energetska regulatorna agencija ili Ministarstvo.

"Štetne su izjave prema kojima se distributeri i opskrbljivači prikazuju kao oni koji raspolažu velikim maržama i profitima, a da pritom opskrbne marže nisu dovoljne za podmirivanje osnovnih troškova poslovanja opskrbljivača", istaknuo je Ezgeta te dodao da sav rizik naplate potraživanja cijeloga plinskog lanca (Ine, HEP-a, Plinacra, Podzemnog skladišta plina - Okoli, distributera, države za PDV…) pada na teret opskrbljivača u obvezi javne usluge (OJU). Napomenuo je da se nalaze u nepovoljnom položaju s obzirom na tešku gospodarsku situaciju u kojoj mnoštvo ljudi ne plaća svoje račune na vrijeme pa se stvaraju dodatni troškovi,  slanje opomena, provođenja ovrha i vođenja dugotrajnih sudskih procesa.

"Dakle, svi ostali sudionici u lancu imaju bankarskim garancijama osiguranu stopostotnu naplatu, osim opskrbljivača u OJU, koji moraju sav novac prikupiti od 600.000 građana bez ikakvih garancija naplate", naglasio je Ezgeta.

"Mi unaprijed moramo osigurati i platiti plin, bojim se da će se fiksiranjem cijene plina za kućanstva, uštedama na svim mogućim stavkama u računu, uključujući i marže, gubitci na koncu preliti samo na nas", rekao je zamjenik voditelja Grupacije Igor Pirja.

Grupacija je zatražila da se ide hitno u izmjene i dopune Zakona o tržištu plina kako bi se kvalitetnije definirala obveza javne usluge i slučaj u kojemu kućanstava mijenjaju opskrbljivača. Opskrbljivači u OJU moraju kupiti plin za sve kupce kućanstva koja koriste OJU i na to se obavezati za idućih godinu dana, do 1. travnja 2018., a s druge strane, kupci mogu u bilo kojem trenutku otići i iskoristiti zakonsku mogućnost promjene opskrbljivača. To istovremeno znači da postojeći opskrbljivač u OJU mora plaćati penale HEP-u od kojeg je već nabavio plin za kupce u OJU, a oni su otišli drugom opskrbljivaču.

Skrenula se pozornost i na problem nepostojanja zajamčenog opskrbljivača kojeg je Vlada RH, na temelju Zakona o tržištu plina, trebala odavno imenovati, a govorilo se i o problemu kupca koji nakon raskida ugovora o opskrbi s postojećim opskrbljivačem nema zajamčenog opskrbljivača koji bi ga trebao opskrbljivati do pronalaska novog.

Državni tajnik Ante Čikotić održao je prezentaciju o tome kako Ministarstvo vidi smjer razvoja opskrbe i distribucije. Najavljeno je formiranje radne skupine za izradu novog Zakona o tržištu plina, ali je Grupacija izrazila bojazan da trenutno stanje ne može čekati novi Zakon, već treba hitno pristupiti izmjenama i dopunama postojećega. Čikotić je dodatno najavio mogućnost HBOR-ova uvođenja povoljnih kredita kako bi se distributerima pomoglo u financiranju obnove distribucijske mreže i ugradnjom pametnih brojila. "To bi bili povoljni krediti s malom kamatom i počekom od dvije godine, a sve kako bi se osiguralo da distributeri što lakše podnesu obnovu mreža", istaknuo je Čikotić te zatražio pripremu prijedloga rješenja od Grupacije.