Gradski i općinski stožeri civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije


Objavljeno: 06. 04. 2020. , Ažurirano: 05. 05. 2020.


GRADSKI STOŽER CZ

SPLIT
stozer@split.hr
021/310-206

KAŠTELA
civilnazastita@kastela.hr
021/205-205

OMIŠ
protokol@omiš.hr 
021/755-500

MAKARSKA
gcom@makarska.hr 
0800-0112

SOLIN
stozer@solin.hr
091/464-4345

IMOTSKI
ured.gradonacelnik@imotski.hr
021/841-125

TROGIR
stozer@trogir.hr
021/800-430

VRGORAC
civilna.zaštita@vrgorac.hr
021/584-485

VIS
zamjenik@gradvis.hr 
021/711-125

SINJ
stozerczsinj@sinj.hr
091/217-0930

HVAR
kuzman.novak@hvar.hr
091/573-1769

STARI GRAD
grad@stari-grad.hr
091/176-5029

TRILJ
grad-trilj@st.t-com.hr
021/831-135

SUPETAR
simicadragicevic@gmail.com
099/732-6621

KOMIŽA
poslovnitajnik@komiza.hr
021/713-644

VRLIKA
nikola.uzun@vrlika.hr 
099/565-2251

 

OPĆINSKI STOŽERI CZ

BRELA
vatrogasci.brela@st.t-com.hr
091/725-7724

BAŠKA VODA
opcina.baska.voda@st.t-com.hr
021/620-244

PROLOŽAC
opcina@prolozac.hr
098/955-2056

ŠOLTA
civilnazastita@solta.hr
021/646-202

SELCA
info@selca.hr
091/133-3320

OKRUG
stozercz@okrug.hr
021/887-314

ŠESTANOVAC
info@opcina-sestanovac.hr
021/721-006

ZMIJAVCI
gudelj.ivan7@gmail.com
099/314-6119

JELSA
zamjenica.nacelnika@jelsa.hr
095/176-1555

DUGI RAT
opcina@dugirat.hr
021/735-291

LEĆEVICA
info@lecevica.hr
098/615-114

POSTIRE
nacelnik@opcina-postira.hr
098/994-8929

KLIS
info@klis.hr
021/549-652

GRADAC
info@opcinagradac.hr
021/697-601

MILNA
nacelnik@opcina-milna.hr
098/940-7153

PRGOMET
opcina.prgomet@st.htnet.hr
098/397-767

RUNOVIĆ
opcina.runovic@gmail.com
099/214-9295

OTOK
stozercz.otokd@gmail.com
021/834-503

TUČEPI
opcina@tucepi.hr
098/432-708

DICMO
komunalni.redar@dicmo.hr
021/660-073

PRIMORSKI DOLAC
info@primorskidolac.hr
099/733-3551

PUČIŠĆA
nacelnik@pucisca.hr
021/633-205

CISTA PROVO
cistaprovoopcina@gmail.com
099/702-7704

SUSTIVAN
valerio.radmilovic@gmail.com
095/560-8977

HRVACE
jakov.titlic13@gmail.com
098/911-9670

ZADVARJE
bajicneno@gmail.com
098/182-4269

BOL
Sandra.katic@opcinabol.hr
098/422-519

LOKVIČIĆI
opcina.lokvicici@gmail.com
099/433-3334

SEGET
opcina.seget@inet.hr
091/789-9854

ZAGVOZD
zamjenik@zagvozd.hr
098/292-648

SUĆURAJ
opcina-sucuraj@st.htnet.hr
021/773-229

DUGOPOLJE
opcina@dugopolje.hr
021/668-280
099/3767-137

LOVREĆ
civilna.zastita.lovrec@gmail.com
021/723-120

MARINA
civilnazastita.opcinamarina@gmail.com
091/456-7709

MUĆ
opcina@muc.hr
021/652-225

NEREŽIŠĆA
administrator@nerezisca.hr
091/149-9542
021/637-059

PODBABLJE
nacelnik@podbablje.hr
092/287-0927