Objavljeno: 23. 07. 2021. , Ažurirano: 23. 07. 2021.


Strukovna grupa graditeljstva  HGK – ŽK Dubrovnik je sjednicu 21. srpnja u Komori. 

Na sjednici se raspravljalo o naglom porastu cijena građevinskog materijala posljednjih mjeseci. Naime, cijene građevinskih proizvoda i materijala na tržištu su drastično porasle što je rezultiralo naglim poremećajem u nabavci i isporuci robe. Posljedica je to globalnih utjecaja na proizvodnju i poremećaje u opskrbi sirovinama za proizvodnju.

Očekuje se da će povećanje cijena građevinskog materijala utjecati na profitabilnost projekata, dovesti do rasta cijena nekretnina te do zastoja na gradilištima kao i do zaustavljanja radova.

Građevinari predlažu da se u ugovore investitora i izvođača postave klauzule o promjeni cijene ovisno o poskupljenju materijala u budućim projektima.