Objavljeno: 13. 07. 2016. , Ažurirano: 08. 09. 2016.

Vrijeme održavanja: 12.07.2016.


Prema godišnjim financijskim izvještajima za 2015. godinu gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije ostvarilo je 9,3 milijarde kuna ukupnog prihoda. Županija i dalje ostvaruje vanjsko-trgovinski suficit te u ukupnom izvozu Republike Hrvatske sudjeluje s oko 4%.

Treća proširena sjednica Gospodarskog vijeća HGK – Županijske komore Sisak održana je 12. srpnja 2016. Glavna tema sjednice bili su pokazatelji poslovanja poduzetnika Sisačko-moslavačke županije u 2015. s osvrtom na stanje u Hrvatskoj u istom razdoblju te trendovi u hrvatskom gospodarstvu usporedbom podataka iz 2015. prema 2008. godini što je prezentirao direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize pri HGK, Zvonimir Savić.

Predsjenik Gospodarskog vijeća Boris Mesarić istaknuo je podatak da je prema godišnjim financijskim izvještajima za 2015. godinu predanim FINA-i, gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije ostvarilo 9,3 milijarde kuna ukupnog prihoda. Županija i dalje ostvaruje vanjsko-trgovinski suficit te u ukupnom izvozu Republike Hrvatske sudjeluje s oko 4%. Najveći problem županijskog gospodarstva, kako je naglašeno, je u padu broja zaposlenih, velikom broju umirovljenika te u odlasku mladih van Republike Hrvatske.

Zvonimir Savić prezentirao je osnovne makroekonomske pokazatelje Republike Hrvatske u 2015. godini u odnosu na 2008. godinu te gospodarski značaj i ulogu Sisačko-moslavačke županije u odnosu na ostale županije.

U 2015. godini u odnosu na 2008. godinu gospodarstvo Hrvatske ostvarilo je pad BDP-a za 11%, pad broja zaposlenih za 14,6%, broj nezaposlenih narastao je za 20%, aktivno stanovništvo smanjeno je za 10%, industrijska proizvodnja manja je za 14,6%, indeks fizičkog obujam građevinskih radova manji je za 47,1%, dug opće države povećan je za 110,6%, deficit proračuna opće države veći je za 47,7%, prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom nominalno je veća 10,3% međutim prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom realno je manja 0,7%.

Indeks ostvarenog BDP p/c Hrvatske 2015. godine (EU – 100) iznosi 58, iza nas se nalaze samo Rumunjska s indeksom 57 i Bugarska s indeksom 46. Ukoliko Hrvatski BDP nastavi rasti po stopi od oko 1,5% godišnje te ukoliko bi Rumunji svake godine nastavili s rastom koji se za ovu godinu očekuje od oko 4%, već ove godine nas sustižu i prestižu po razvijenosti, a još 2008. smo bili za trećinu razvijeniji.

Uspoređujući 189 zemalja svijeta, veću stopu pada BDP-a od Hrvatske ima samo Libija, San Marino, Grčka, Jemen, Ukrajina, Srednjoafrička republika i Ekvatorijalna Gvineja. Hrvatska se nalazi među pet najlošije rangiranih zemalja EU gledajući brojne pokazatelje tržišta rada. Veću stopu nezaposlenosti ima samo Španjolska i Grčka, manju stopu zaposlenih ima samo Italija i Grčka, veću stopu dugotrajno nezaposlenih ima Grčka i Španjolska, a manje prosječno trajanje duljine radnog vijeka zaposlenih ima Mađarska, Italija, Bugarska i Grčka.

Ako usporedimo ostvareni BDP p/c u razdoblju od 2011. do 2013. godine, Sisačko-moslavačka županija u odnosu na ostale županije nalazi se na 10 mjestu. Po indeksu gospodarske snage županija se nalazi ispod prosjeka RH za 21,4%. Index gospodarske snage čine BPD p/c, prosjek 2011.-2013.; prosječna neto isplaćena plaća po zaposlenom, prosjek 2012.-2014.; ukupni prihodi poduzetnika po zaposlenom, prosjek 2013.-2015.; neto dobit poduzetnika po zaposlenom, prosjek 2013.-2015.; prihod na inozemnom tržištu po zaposlenom, prosjek 2013.-2015., stopa nezaposlenosti, prosjek 2013.-2015.; demografija, indeks promjene broja stanovnika, 2030./2013.

Prisutnima su prezentirani znakovi Izvorno hrvatsko i Hrvatska kvaliteta kao i On-line katalog hrvatskih proizvoda.

Na dnevnom redu bio je i prijedlog Odluke o dodjeli Zlatnih plaketa trgovačkim društvima za zasluge u razvitku gospodarstva u 2015. godini koju su članovi Vijeća prihvatili. Posebno priznanje Plaketa Kristalna kuna dodijelit će se tvrtki Vivera d.o.o. Glina za najuspješnije trgovačko društvo u županiji u 2012., 2013. i 2014. godini u kategoriji srednjih trgovačkih društava. Najuspješnije tvrtke u 2015. godini proglašene su prema kategorijama:

  • najuspješnije veliko trgovačko društvo Mlin i pekare d.o.o. Sisak
  • u kategoriji najuspješnije srednje trgovačko društvo PPS-Majur d.o.o. Majur
  • u kategoriji malo trgovačko društvo Korina proizvodnja d.o.o. Novska.

Na svečanoj sjednici dodijelit će se i priznanja za obljetnicu i to tvrtki TIM Topusko d.d. Topusko za 55 godina postojanja te Selk d.d. Kutina za 40 godina postojanja.

Izvor: HGK