Gospodarski profil je godišnja ili višegodišnja publikacija u kojoj je dan prikaz relevantnih pokazatelja u gospodarstvu Međimurske županije sublimiranih iz izvora kao što su Državni zavod za statistiku, Financijska agencija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ministarstvo financija, te Hrvatska gospodarska komora, koji obuhvaćaju opće zemljopisne, demografske i upravno-teritorijalne karakteristike Međimurja, kretanja u ukupnom gospodarstvu županije uspoređena s ukupnim gospodarstvom Republike Hrvatske i drugim županijama, kao i pregled pokazatelja poslovanja najvažnijih gospodarskih djelatnosti.