Objavljeno: 01. 03. 2014. , Ažurirano: 03. 10. 2016.

Najvažniji temelj za ovu analizu ipak su financijski izvještaji poduzetnika obveznika poreza na dobit bez banaka i osiguravajućih društava predani Financijskoj agenciji za poslovne godine 2008. - 2012. Za te smo godine izvukli najvažnije informacije o prihodima, rashodima, dobiti, gubicima, investicijama, imovini i izvorima sredstava poduzetnika u Zadarskoj županiji. Zanimljiva je usporedba ovih podataka s istovrsnim parametrima na državnoj razini, a obradili smo i informacije vezane uz poduzetništvo na razini glavnih lokalnih samouprava Zadarske županije, osobito Grada Zadra.

U pratećim dokumentima nalaze se Gospodarska kretanja Zadarske županije br. 29 (PDF format)