Objavljeno: 01. 01. 2013. , Ažurirano: 03. 10. 2016.

Ukupni prihodi gospodarstva Zadarske županije rasli su u promatranom razdoblju. U prvih šest mjeseci 2012. zabilježen je rast ukupnih prihoda od 6,2% u odnosu na prvu polovicu 2011. godine, dok su u razdoblju siječanj-rujan ukupni prihodi gospodarstva bili za 3,8% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni rashodi su u prvoj polovici godine ostali na istoj razini, da bi kroz cjelokupno razdoblje siječanj-rujan iskazali smanjenje od 1,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Agregirani statistički izvještaj cjelokupnog gospodarstva Zadarske županije time je poboljšan u odnosu na prvih devet mjeseci 2011. godine: u prvih devet mjeseci ove godine ukupni prihodi za 384,6 mil. kuna bili su veći od ukupnih rashoda. Područja djelatnosti s pozitivnim omjerom prihoda i rashoda predvode Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo; Trgovina na veliko i malo; te Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti. Negativan omjer iskazala su područja Poslovanje nekretninama; Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja; Opskrba el. energ., plinom, parom i klimatizacija; te Obrazovanje. Prerađivačka industrija ukupno iskazuje negativnu razliku od 0,9 mil. kuna.

U pratećim dokumentima nalaze se Gospodarska kretanja Zadarske županije br. 27 (PDF format)