Objavljeno: 01. 01. 2012. , Ažurirano: 19. 10. 2016.

Ukupni prihodi gospodarstva Zadarske županije i dalje su u padu. Naime, iako je u prvih šest mjeseci 2011. zabilježen blagi rast prihoda od 0,4% u odnosu na prvu polovicu 2010. godine, sumarni izvještaj FINA-e za razdoblje siječanjrujan pokazuje pad ukupnih prihoda za 0,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U istom razdoblju rashodi su povećani za 1,8%, dakle povećan je i gubitak, odnosno negativna razlika između prihoda i rashoda agregiranog statističkog izvještaja gospodarstva Zadarske županije. Različit je omjer prihoda i rashoda po područjima djelatnosti, prema sumarnim statističkim izvještajima poduzetnika za prvih devet mjeseci pozitivna (u smislu većih prihoda od rashoda) područja djelatnosti predvode Trgovina na veliko i malo, Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, te Djelatnosti pružanja smještaja, dok su područja djelatnosti s negativnim omjerom Prijevoz i skladištenje, Poslovanje nekretninama, Građevinarstvo i Prerađivačka industrija.

U pratećim dokumentima nalaze se Gospodarska kretanja Zadarske županije br. 25 (PDF format)