Objavljeno: 13. 07. 2017. , Ažurirano: 14. 07. 2017.

Gospodarska kretanja u Šibensko-kninskoj županiji u 2016. godini