Vrijeme održavanja: 27.06.2016.

Objavljeno: 01. 06. 2016. , Ažurirano: 29. 07. 2016.

Poduzetnici Šibensko-kninske županijeU Šibensko–kninskoj županiji za 2014. godinu obvezu predaje završnog financijskog izvještaja FINI izvršilo je ukupno 1.924 poduzetnika, što je za 5,4% više u odnosu na prethodnu, 2013. godinu. Prema veličini, od ukupnog broja, u 2014. godini, poslovalo je 1.896 malih poduzetnika, 26 srednjih i dva velika poduzetnika.  U odnosu na prethodnu, 2013. godinu broj malih poduzetnika povećan je za 5,5%, a broj srednjih i velikih ostao je isti.

Promatrajući po djelatnostima, najveći udio poduzetnika, Šibensko–kninske županije od 24,4% čine poduzetnici iz djelatnosti trgovine na veliko i malo – 469 poduzetnika, čiji se broj u odnosu na prethodnu, 2013. godinu povećao za 1,3%.

Na drugom mjestu, prema broju poduzetnika je djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, koja sa 231 poduzetnikom zauzima udio od 12,0% u ukupnom broju poduzetnika u Županiji. U djelatnosti građevinarstva, završno izvješće predalo je 215 poduzetnika, što je 11,2% od ukupnog broja poduzetnika.

Prerađivačka industrija zauzima četvrto mjesto sa 199 poduzetnika i tako sudjeluje sa 10,3% od ukupnog broja poduzetnika u Županiji.

Prihodi u gospodarstvu prema GFI
Poduzetnici Šibensko-kninske županije u 2014. godini ukupno su ostvarili 5.738.652.771 kn prihoda, što je u odnosu prethodnu godinu manje za 4,2%.

Mali poduzetnici ostvarili su 51,0% od ukupnih prihoda, srednji poduzetnici su ostvarili 29,0% od ukupnih prihoda dok su veliki poduzetnici ostvarili 20,0% od ukupnih prihoda u Županiji.

Prema djelatnostima, najveće prihode u iznosu od 2.179.498.136 kn ostvarili su poduzetnici prerađivačke industrije, što je u odnosu na 2013. godinu manje za 12,9%, te sudjeluju sa 38,0% udjela u ukupnom prihodu u Županiji.

U djelatnosti trgovine na veliko i malo Šibensko-kninske županije poduzetnici su ostvarili 1.146.795.056 kn prihoda, što je za 2,2% manje u odnosu na 2013. godinu, a sudjeluje sa 20,0% udjela u ukupnim prihodima u Županiji.

 

Prihodi od prodaje u zemlji u gospodarstvu Šibensko-kninske županije prema GFI
U 2014. godini, šibensko-kninski poduzetnici ostvarili su ukupno 3.949.453.873 kn prihoda od prodaje u zemlji,  što je za 0,3% manje u odnosu na 2013. godinu.

Najveće prihode od prodaje u zemlji ostvarili su poduzetnici iz djelatnosti prerađivačke industrije u iznosu od  1.056.703.514 kn, što je 26,8% od ukupno ostvarenih prihoda od prodaje u zemlji. Trgovina na veliko i malo ostvarila je 26,5% od ukupno ostvarenih prihoda od prodaje u zemlji.

Prihodi od prodaje u inozemstvu poduzetnika Šibensko-kninske županije prema GFI
Šibensko-kninski poduzetnici, u 2014. godini ostvarili su 1.304.481.579 kn prihoda od prodaje u inozemstvu,  što je za 5,2% manje u odnosu na 2013. godinu.
Najveće prihode od prodaje u inozemstvu ostvarili su poduzetnici iz djelatnosti prerađivačke industrije u iznosu od  983.678.318 kn, što je 75,4% od ukupno ostvarenih prihoda od prodaje u inozemstvu. U odnosu na prethodnu, 2013. godinu prihodi od prodaje u inozemstvu u navedenoj djelatnosti smanjeni su za 7,6%.

 

Rashodi u gospodarstvu prema GFI
Ukupni rashodi u gospodarstvu Šibensko–kninske županije u 2014. godini iznosili su 5.834.517.487 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 1,3%. Mali poduzetnici ostvarili su 50,6% od ukupnih rashoda, srednji poduzetnici su ostvarili 28,5% od ukupnih rashoda, a veliki poduzetnici su ostvarili 20,9% od ukupnih rashoda u Županiji.

Prema djelatnostima, najveći rashodi, od 2.345.848.936 kn ostvareni su u djelatnosti prerađivačke industrije, što je za 1,8% manje u odnosu na prethodnu, 2013. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda u gospodarstvu Županije prerađivačka industrija zauzima udio od 40,2%.

 

Ostvarena dobit poslovne godine poduzetnika u Šibensko-kninskoj županiji prema GFI
Šibensko-kninski poduzetnici prema GFI u 2014. godini ostvarili su 262.529.101 kn dobiti, što je za 31,2% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupnog broja poduzetnika (1.924) koji su predali godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu, 963 poduzetnika je ostvarilo dobit poslovne godine.

Ostvareni gubitak poslovne godine poduzetnika u Šibensko-kninskoj županiji prema GFI
U gospodarstvu Šibensko-kninske županije, u 2014. godini ostvaren je gubitak poslovne godine u iznosu od 381.844.792 kn, što je za 15,5% više u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći gubitak u 2014. godini ostvarili su poduzetnici iz djelatnosti prerađivačke industrije, a iznosio je 208.030.223 kn, što je za 112,1% više u odnosu na 2013. godinu.

Od ukupnog broja poduzetnika (1.924) koji su predali godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu, 961 poduzetnik je poslovao s gubitkom poslovne godine.

Investicije u dugotrajnu imovinu poduzetnika Šibensko-kninske županije prema GFI
Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu poduzetnika Šibensko-kninske županije, u 2014. godini iznosila je 362.199.355 kn, što je u odnosu na  prethodnu godinu više za 21,9%.

Najviše su investirali poduzetnici iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, a investicije su iznosile 155.353.787 kn, što je 42,9% od ukupnih investicija u gospodarstvu Županije.

Zaposlenost u gospodarstvu Šibensko-kninske županije prema GFI
U gospodarstvu Šibensko-kninske županije u 2014. godini prosječno je bilo zaposleno 10.668 djelatnika, što je za 2,3% više u odnosu na prethodnu godinu.

Najviše zaposlenih u gospodarstvu Šibensko-kninske županije u 2014. godini bilo je u djelatnosti prerađivačke industrije (2.937 zaposlenih), što je za 1,9% manje u odnosu na 2013. godinu, a zauzima udio od 27,5% od ukupnog broja zaposlenih u gospodarstvu Županije.

Nakon industrije, slijedi trgovina čiji su poduzetnici zapošljavali 1.780 djelatnika, a ostvarili su udio od 16,7% u ukupnom prosječnom broju zaposlenih u gospodarstvu Županije. U odnosu na 2013. godinu prosječan broj zaposlenih u trgovini se povećao za 0,2%.

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u gradovima Šibensko-kninske županije u 2014. godini prema GFI

U 2014. godini prema GFI najviše poduzetnika bilježi grad Šibenik (986), dok je najveće povećanje broja poduzetnika u odnosu na 2013. godinu bilo u gradu Vodicama za 7,5%, a u gradu Drnišu broj poduzetnika je ostao isti.

Prema financijskim pokazateljima u 2014. godini najveće prihode ostvarili su poduzetnici grada Šibenika, a u odnosu na prethodnu godinu prihodi poduzetnika grada Šibenika su smanjeni za 7,6%.

Najveće povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu bilježi se kod poduzetnika grada Vodica za 5,2%.

Najveće povećanje prosječnog broja zaposlenih kod poduzetnika u 2014. godini bilježi se u gradu Vodicama za 7,1% dok se u gradu Kninu prosječan broj zaposlenih smanjio za 5,4%, a u Drnišu se smanjio za 2,0%

U 2014. godini najviše su investirali poduzetnici grada Šibenika u iznosu od 228.386.756  kn, što je za 0,2% manje u odnosu na 2013. godinu. Najveće povećanje vrijednosti investicija u odnosu na 2013. godinu vidljivo je kod poduzetnika grada Vodica i to za 259,2%.

Turizam u 2014. godini

U 2014. godini na području Šibensko-kninske županije, prema podacima Turističke zajednice Šibensko-kninske županije, boravilo je ukupno 759.766 turista, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 2,3%.

Od ukupnog broja dolazaka turista u Šibensko-kninsku županiju, u 2014. godini, strani turisti su ostvarili 86,4% turističkih dolazaka, a domaći turisti su ostvarili udio od 13,6% dolazaka.

Na području Šibensko-kninske županije, u 2014. godini, ostvareno je ukupno 4.812.061 turističko noćenje. Domaći turisti su ostvarili 631.273 noćenja, a strani turisti su ostvarili  4.180.788 turističkih noćenja.

Strani turisti ostvarili su 86,9% od ukupnog broja noćenja, dok su domaći turisti ostvarili 13,1% noćenja. Ostvarena noćenja turista na području Šibensko-kninske županije u 2014. godini na razini su prošlogodišnjih ostvarenja, odnosno ostvarenja za 2013. godinu

Nezaposlenost u Šibensko-kninskoj županiji krajem prosinca 2014. godine

Krajem prosinca 2014. godine, prema podacima HZZ-a, na području Šibensko-kninske županije evidentirano je ukupno 8.202 nezaposlene osobe, što je u odnosu na kraj prosinca 2013. godine manje za 8,6%. Šibensko-kninska županija sudjeluje sa 2,6% u ukupnom broju nezaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Prema kvalifikacijskoj strukturi, najviše nezaposlenih osoba je sa srednjom školom do tri godine i školom za KV i VKV radnike (3.064) i čine udio od 37,4% od ukupnog broja nezaposlenih u Županiji. Prema dobnoj strukturi, najviše nezaposlenih osoba je od 20 do 24 godine starosti, a koje zauzimaju 14,2% udjela u ukupnom navedenom broju nezaposlenih.

Stopa nezaposlenosti u Šibensko-kninskoj županiji, krajem prosinca 2014. godine iznosila je 23,0%.

Vanjskotrgovinska razmjena u gospodarstvu Šibensko-kninske županije

Ukupan izvoz (prihodi od prodaje u inozemstvu) Šibensko – kninske županije u 2014. godini u odnosu na prethodnu godinu smanjen je za 5,2%.

Vrijednost ukupnog uvoza prema GFI u Šibensko – kninskoj županiji u 2014. godini smanjena je u odnosu na prethodnu godinu za 19,1%, a ukupna vrijednost uvoza iznosila je 927.610.579 kn.

Pokrivenost uvoza izvozom za Šibensko – kninsku županiju u 2014. godini prema GFI iznosila je 140,6%, dok je u 2013. godini pokrivenost uvoza izvozom iznosila 120,1%.