Objavljeno: 28. 08. 2017. , Ažurirano: 29. 08. 2017.

Predmet ove analize je položaj gospodarstva Grada Zadra u okvirima gospodarstva Zadarske županije u poslovnoj 2016. godini i promjene pojedinih pokazatelja u odnosu na prethodnu 2015. godinu. Analiza je rađena na temelju godišnjih financijskih izvještaja, koje su poduzetnici, obveznici poreza na dobit, predali Financijskoj agenciji. Obuhvaćeno je tzv. realno gospodarstvo, što znači da analizom nisu obuhvaćene banke i osiguravajuća društva. Zbog takve FINA-ine metodologije, analizom nije obuhvaćena OTP banka, čije je sjedište u Zadru, koja će nakon akvizicije Splitske banke biti četvrta po snazi u Hrvatskoj s tržišnim udjelom od oko 11%.

Svi pokazatelji dobiveni obradom godišnjih financijskih izvještaja izvedeni su prema sjedištu poduzeća, u ovom slučaju na administrativnom području grada Zadra, te prema pretežitoj djelatnosti pojedinih poduzetnika. Iako pojedini poduzetnici posluju na širem području, njihovo cjelokupno poslovanje pribraja se gradu Zadru. Isto tako, poslovanje na području Grada onih poduzetnika čije je sjedište negdje drugdje ne pribraja se gradu Zadru. Poduzetnici, osim glavne, obavljaju i druge djelatnosti, no ovom analizom ukupno poslovanje pribraja se glavnoj djelatnosti.

Svoje izvještaje za 2016. godinu predalo je ukupno 2286 poduzetnika sa sjedištem na administrativnom području grada Zadra. To je povećanje od 8,0% u odnosu na prethodnu godinu, kada je GFI predalo 2116 poduzetnika. Zadarskih je poduzetnika u 2015. godini bilo 58,8% od ukupno 3597 poduzetnika sa sjedištem u Zadarskoj županiji, a u 2016. godini bilo ih je 58,3% od ukupno 3918 poduzetnika iz cijele županije.

Osim analize pokazatelja uspješnosti poslovanja iz GFI-ja poduzetnika za 2016. godinu, dali smo i osnovne informacije o ukupnoj zaposlenosti i nezaposlenosti na području Zadra te nekoliko dostupnih podataka izdvojenih iz nacionalnih računa koje vodi Državni zavod za statistiku.

Gospodarska kretanja Grada Zadra u 2016. godini (PDF)