Analizu "Globalni indeksi - aktualni položaj Hrvatske" (.pdf) možete skinuti iz pratećih dokumenata na ovoj stranici.