Objavljeno: 26. 11. 2015. , Ažurirano: 26. 08. 2016.

Ulaskom u EU, Hrvatska je dobila mogućnost korištenja fondova Kohezijske (Regionalne) politike EU. U proračunu EU za razdoblje 2014. - 2020. godine, za Hrvatsku je predviđeno oko 8,6 milijardi eura za sufinanciranje razvojnih projekata. Važnost fondova EU za poticanje gospodarskog razvoja u Hrvatskoj leži i u činjenici da je udio sredstava fondova EU u financiranju javnih investicija u državama istočne Europe u razdoblju 2010. - 2012. godine bio više od 50 %.

Veliki Investicijski plan za Europu (tzv. Junckerov plan) jedinstveni je pothvat Europske komisije koji će igrati jednu od najvažnijih uloga u oporavku europskoga gospodarstva. Naime, kao posljedica gospodarske i financijske krize razina ulaganja u EU znatno je smanjena od 2007. godine, kada je bila na vrhuncu, i to za oko 15 %. Stoga se uspostavlja novi Europski fond za strateške investicije, čija je svrha osigurati veću sposobnost podnošenja rizika i mobilizirati dodatna ulaganja. Jedno od područja djelovanja odnosi se na mobilizaciju dodatnih javnih i privatnih ulaganja u iznosu od najmanje 315 milijardi EUR u razdoblju 2015. - 2017. godine.

Stoga ova analiza ima za cilj pokazati da je korištenje punih potencijala fondova Kohezijske politike EU gotovo jedini izvor sredstava nužnih za poticanje gospodarskog oporavka u trenucima gospodarske krize te da Junckerov plan također krije priličan potencijal, iako je njegovo funkcioniranje tek u začecima. U slučaju korištenja punog potencijala Junckerova investicijskog plana, za Hrvatsku bi to značilo rast BDP-a do 0,9 postotnih bodova godišnje te dodatna 2-3 postotna boda u slučaju korištenja punog potencijala sredstava fondova Kohezijske politike EU.