Objavljeno: 14. 11. 2019. , Ažurirano: 26. 11. 2019.

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika ukazuju na velike razlike među županijama RH. Kada se govori o udjelima u tim rezultatima na nacionalnoj razini, očekivano najveći udio kod većine pokazatelja ima Grad Zagreb čemu znatno doprinosi i činjenica da se promatraju prema sjedištu poduzetnika. Međutim, po različitim pokazateljima uspješnosti, poput konsolidiranog financijskog rezultata, udjela poduzetnika koju su poslovali s dobiti, ekonomičnosti poslovanja ili dinamike kretanja u posljednjih pet godina, neke gospodarski slabije županije ističu se kao uspješnije i zauzimaju visoka mjesta na ljestvicama tih pokazatelja. Također je bitno napomenuti da se kod većine županija, kao i na nacionalnoj razini, bilježe pozitivni trendovi, tek povremeno prekinuti problemima u poslovanju pojedinih velikih tvrtki, tako da je 2018. godina obilježena najvišom neto dobiti poslovanja od osamostaljenja RH kao i daljnjim rastom ukupnih prihoda i broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine. 

Analizu "Financijski rezultati poslovanja poduzetnika po županijama" (.pdf) možete skinuti iz pratećih dokumenata na ovoj stranici.