Objavljeno: 13. 09. 2021. , Ažurirano: 13. 09. 2021.


U publikaciji se nalazi pregled financijskih pokazatelja poslovanja poduzetnika Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini, robna razmjena s inozemstvom, nezaposleni i zapošljavanje, te inozemna izravna ulaganja.

Publikaciju izdaje Hrvatska gospodarska komora  Županijska komora Bjelovar, a izvor podataka su podaci Financijske agencije, Državnog zavoda za statistiku, područnog ureda Bjelovar Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i baze inozemnih izravnih ulaganja Hrvatske narodne banke.

Godišnje financijske statističke izvještaje za 2020. godinu predalo je 2.260 poduzetnika obveznika poreza na dobit s područja Bjelovarsko-bilogorske županije. Analizom podataka dobiveni su tablični prikazi i grafikoni poslovnih rezultata poduzetnika po veličini, djelatnostima, gradovima i općinama županije, kao i prikaz robne razmjene s inozemstvom, odnosno najzastupljenijih tržišta izvoza i uvoza. Uz to, u publikaciji je prikazana struktura nezaposlenosti i zaposlenosti u BBŽ, te inozemna izravna ulaganja (FDI). Publikacija se nalazi u pratećim dokumentima na ovoj stranici.