Objavljeno: 06. 06. 2019. , Ažurirano: 06. 06. 2019.


„Pravilna primjena FIDIC uvjeta ugovora trebala bi eliminirati sporove i donijeti njihovo bolje razumijevanje među strankama. Pravila se stalno mijenjaju prema međunarodnim trendovima i praksi, a na ovoj Konferenciji ćete o svemu bitnom čuti mišljenje vrhunskih stručnjaka iz branše“, istaknula je glavna tajnica ICC-a Hrvatska Sunčanica Skupnjak Kapić otvarajući konferenciju Učinkovito upravljanje i rješavanje sporova prema FIDIC ugovorima.

Sunčanica Skupnjak Kapić.jpgGlavna tajnica ICC-a Hrvatska Sunčanica Skupnjak Kapić ; Izvor: HGK

 

Skraćenica FIDIC potječe od francuskog naziva za Međunarodno udruženje konzultantskih inženjera (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) čiji su Opći uvjeti ugovaranja  standard za gotovo sve građevinske i inženjerske radove, a sve češće ih nalazimo i u drugim sektorima.

„Najviše vas je iz sektora graditeljstva što ne čudi jer su građevinski projekti složeni i dugotrajni pa su sporovi učestali i čine četvrtinu svih predmeta Međunarodnoga arbitražnog sudišta ICC-ja. Dosta vas se bavi projektima sufinanciranim od strane EU, to je važno jer je značajno porastao broj projekata u kojima se primjenjuju FIDIC ugovori pa je važno da čujete sve aktualnosti“, naglasila je Skupnjak Kapić.

Predsjednica Uprave odvjetničkog društva Hanžeković & Partneri Dora Hanžeković je poručila kako se ICC pokazao kao vrlo važna platforma za razmjenu ideja i iskustava iz međunarodne prakse. „Naše društvo snažno podržava primjenu najviših standarda na tržištu, zato mi je iznimno drago da ovdje danas imamo vrhunske stručnjake koji će nas iz prve ruke upoznati s primjenom FIDIC ugovora“, kazala je Hanžeković.

Dora Hanžeković.jpgPredsjednica Uprave odvjetničkog društva Hanžeković & Partneri Dora Hanžeković ; Izvor: HGK

 

Aisha Nadar, članica Odbora FIDIC-a, Međunarodne udruge inženjera konzultanata, naglasila je kako je cilj svakog ugovora da se realizira na dobrobit obiju stranaka koje ga potpisuju. „Danas ćemo se fokusirati na raspodjelu rizika i rješavanje sporova putem FIDIC ugovora. Prednost FIDIC ugovora je u tome što su široko prihvaćeni na međunarodnoj sceni, prilagodljivi su i standardizirani su. Svaki ugovor sadrži opće uvjete, posebne uvjete i ostale potrebne obrasce. FIDIC-om je regulirana i javna nabava, a poseban naglasak se stavlja na raspodjelu rizika i to na način da se on većinom prebacuje na stranku koja ga može uspješnije predvidjeti, kontrolirati i na kraju podnijeti štetu, odnosno profitirati od njega“, pojasnila je Nadar, osvrnuvši se potom na ulogu Vijeća za rješavanje sporova (VRS). „Obično se radi o tijelu od jednog ili tri člana koje svojim specijaliziranim znanjem utvrđuje činjenično stanje među strankama i nastoji riješiti problem na obostrano zadovoljstvo prije sudskog epiloga, odnosno arbitraže. Nakon donošenja odluke VRS-a, ako u roku od 28 dana nije uložena žalba nijedne strane, odluka postaje obvezujuća“, naglasila je.

Aisha Nadar.jpgAisha Nadar, članica Odbora FIDIC-a, Međunarodne udruge inženjera konzultanata; Izvor: HGK

 

Detaljnije je ulogu VRS-a elaborirao konzultant Vladimir Skenderović istaknuvši da svaki član Vijeća mora imati iskustva u poslu na kojeg se sporni ugovor odnosi, dobro tumačiti ugovornu dokumentaciju i tečno govoriti jezik kojim je ugovor pisan. „U Hrvatskoj je problem što imamo vrlo ograničen broj stručnjaka koji imaju dovoljno znanja i iskustva s FIDIC ugovorima i tehničkih znanja o radovima da bi mogli kompetentno rješavati sporove kao članovi VRS. Ne razumije se dovoljno što je i kako funkcionira VRS pa se često poistovjećuje s arbitražom, naročito kada ugovorne strane zastupaju odvjetnici. Ima i slučajeva da naručitelj ne želi sudjelovati u formiranju VRS ili ne prihvaća imenovanje člana od strane osobe za imenovanje“, zaključio je Skenderović.

Vladimir Skenderović.jpgKonzultant Vladimir Skenderović ; Izvor: HGK

 

U prvom dijelu konferencije raspravljalo se o općim temama, a na panelu, u kojem su sudjelovali profesor Davor Babić te odvjetnice Jasminka Čorda Truhar i Ana Stanič razgovaralo se o konkretnim iskustvima iz hrvatske i međunarodne prakse.

Sudionici konferencije Učinkovito upravljanje i rješavanje sporova prema FIDIC ugovorima
Izvor: HGK