Objavljeno: 14. 03. 2022. , Ažurirano: 16. 03. 2022.


Europska Komisija je 8. veljače 2022. predložila Europski zakon o čipovima. Prijedlogom se nastoji ciljano usmjeriti više od 43 milijardi eura javnih i privatnih ulaganja, kako bi se predvidjeli i spriječili  budući poremećaji u lancu opskrbe poluvodiča.

U tu svrhu, Europska komisija pokrenula je namjensko EU istraživanje o čipovima (The European Chips Survey) koje ima za cilj prikupiti informacije o trenutnoj i budućoj potražnji, kao i o drugim potrebama industrije. Vaš doprinos će pomoći kreatorima politike identificirati i usmjeriti konkretne akcije, obveze i ulaganja potrebna na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Anketu možete ispuniti na poveznici European Chips SurveyRok za ispunjavanje ankete je 20. ožujka 2022. godine.

Više informacija o EU zakonu o čipovima možete pronaći na:

Autor: Pixabay